ZILINGO ส่งเสริมอุตสาหกรรมสมัยนิยม แก้ปัญหา Pain point หลักเขตข้างทุนทรัพย์ ทุ่มเงินช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยกระทั่ง 170 ราย

อีกเอ็ดที่โจทย์หลักของอุตสาหกรรมสมัยนิยมแห่งหนนักประดิษฐ์กิจธุระรายย่อยมักจะพบพานเจอเทียบเท่า ก็รวมความว่ากรณีของกองทุน ZILINGO ได้เห็นจังหวะแห่งงานเจริญสรรพสิ่งวงการความนิยมมาอย่างนาน จึ่งเข้ามาลุ้นเอื้อเฟื้อทุนทรัพย์แบ่งออกกิจธุระรายย่อยเหล่านี้ยังเป็นไปได้มา เธอนริสสา ลิมปนาทร เจ้าสำนักก้ำการตลาด บริษัท สิลิงผึ่งผาย ไทย จำกัด กล่าวว่า “ ZILINGO ก้าวหน้าที่ธุรกิจความนิยมประการน่าูสังเกตติดสอยห้อยตามกระแสสิ่งของการทำงานแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แบบอย่างออนไลน์ประกอบด้วยการก้าวหน้าอย่างมากลงมาทั่ว 5 ปี อิฉันเจริญจด 600% ในที่ชันษาที่ผ่านมา ทำให้เหลือแหล่ธุรกิจอุตสาหะปรับเล่ห์เหลี่ยมการทำงานสูงสุด เพื่อที่จะสาวก้าวจากไปไปสู่การบรรลุดังที่คาด เพราะว่า ZILINGO ดิฉันเหลือบเห็นวงสถานที่สำคัญกับครอบครองหัวใจหลักเขตสรรพสิ่งกิจธุระความนิยม เพราะว่าแบ่งออกน้ำหนักกับดักการพัฒนาแบรนด์ การดีไซน์ และความใฝ่ใจแห่งสินค้าเป็นหลัก ดิฉันหลงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เหมาะที่จะเป็นพื้นโคนในที่การขับยกกิจธุระ ก่อสร้างชีวิตชีวาปันออกกับการทำงานสมัยนิยม เช่นนี้เพื่อนำไปสู่การข้ามข้อจำกัดแห่งมากๆ ปัจจัย อาทิเช่น กรณีทุนเดิมการผลิต งานคัดเลือกวัตถุดิบการผลิต ระบบการผลิต การตลาด การคมนาคม และระบบการก่อสร้างความน่าเชื่อถือทางการทำงาน ZILINGO ไม่เฉพาะแต่ดำรงฐานะผู้ผลิตกับแลกเปลี่ยนสินค้า แม้ว่าจักเข้าไปมีส่วนช่วยแห่งมากๆ วิธีการ ตลอดงานเจรจาในนามของแบรนด์เพื่อที่จะสืบเสาะอุปกรณ์แห่งประกอบด้วยคุณลักษณะเลิศแห่งราคาแห่งสะอาดที่สุด ด้วยกันคัดเลือกผู้ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนเกิดผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ส่งเสริมทางการเงิน ก่อสร้างความง่ายดายสบายดีด้วยกันปึกแผ่นปันออกกับระบบการผลิตจนถึงงานส่งมอบ ในบั้นปลาย ZILINGO ก็จะครบครันในที่งานครอบครองผู้สนับสนุนผู้สร้างรายนวชาตจ่ายประกอบด้วยศักยภาพพร้อมที่จะคลอดไปสู่ท้องตลาดการทำงานความนิยมหรือไม่ก็สนับสนุนสนับสนุนการวางจ่ายสินค้าที่ร้านขายของชั้นนำได้มาอย่างกำลังดีสาสม”“ZILINGO เริ่มการทำงานในที่ปี 2015 ยุคปัจจุบันครอบครองพรรษาแห่ง 4 เพราะปีที่ผ่านมาประกอบด้วยอัตราการเจริญสถานที่ 600% ครอบครองที่จับติดสอยห้อยตามมองแห่งการทำงาน อีกทั่ว ZILINGO ยังคงกว้างขวางธุรกิจตั้งแต่ การจัดซื้อ งานขาย งานบริการด้านเทคโนโลยี บริการด้านการตลาด บริการข้างการขนส่ง และบริการด้านการเงิน (Fintech) ที่จะเอื้อเฟื้อการทำงานปันออกประสบผลสำเร็จ รายงานได้มาว่า สามารถช่วยเหลือผู้ผลิตการทำงานได้มาทุกวิธีการเหมือนครอบครองนำร์เนอร์ทางธุรกิจ ยุคปัจจุบัน ZILINGO คลายโคนผู้บริโภคกับช่วยเหลือกิจธุระความนิยมจ่ายกับดักซัพพลายเออร์กว่า 6,000 ราย ที่ 17 ประเทศ และเอาใจช่วยขับเคลื่อนแบ่งออกก่อกำเนิดการเปลี่ยนแปลงแห่งทุเลากับธุรกิจสมัยนิยม เช่นนี้กงสีหวังสร้างความเปลี่ยนแปลงจากอัตราผู้ผลิตรายใหญ่แห่งหนสมรรถขับเคลื่อนธุรกิจคว้าโดยง่าย เจียรอีกทั้งผู้ประกอบการรายย่อยแห่งมีราคาทุนน้อยแม้ว่ามีศักยภาพ ด้วยงานใช้คืนหมู่การเอื้อเฟื้ออัจฉริยะแห่งหนประกอบด้วยเทคโนโลยีเป็นตัวเป็นตนเชื่อมระยะห่างระหว่างผู้ผลิตและผู้ประดิษฐ์ พอให้เกิดเนื้อความเทียบเท่ากับสมบูรณ์ที่สุดที่ทั้งหมดวิธีการของงานประกอบธุรกิจสมัยนิยม” เจ้าเอ็งนรมนุษยชาติสสา กล่าวเพิ่มพูนเช่นนี้ช่วงปัจจุบันดิฉันมี ZAM (Zilingo Asia Mall) แห่งเสมือนพาร์ทเนอร์ ดิฉันรวมความว่าแพลตแบบฟอร์มออนไลน์แห่งสนับสนุนเชื่อมต่อธุรกิจของผู้ซื้อกับดักผู้ประดิษฐ์ ผู้จัดจำหน่าย และร.ง.ทั่วโลก สถานที่ครบครันจักเอาใจช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย แบ่งออกประสบผลสำเร็จในที่การแข่งขันในที่อุตสาหกรรมแบบอย่าง ZAM จะเข้าเพื่อช่วยเหลือปันออกผู้สถานที่มีราคาทุนโกร๋งเกร๋งสามารถเติบโตแห่งกิจธุระแบบอย่าง ดิฉันเตรียมช่วยเหลือทุนทรัพย์ดามการสร้างแบรนด์ของซื้อของขายราวกับ 5 ล้านบาทาดามชันษา เพื่อที่จะอนุเคราะห์ธุรกิจกว่า 170 ราย มอบสามารถก่อสร้างแบรนด์และจำหน่ายของซื้อของขายแยกออกเป็นที่ยอมรับ ดีฉันนำเอาเรือแพลตฟอร์มอัจฉริยะสิ่งของอิฉันประมวลความต้องการทั่วโลกและเชื่อมต่อกับอุปาทานแห่งสมน้ำสมเนื้อแปลนเรียลไทม์ แจกผู้ประกอบการที่ประกอบด้วยพลังได้มาก้าวโดดข้ามสมรรถภาพชนิดสะดวก กับหวานคอแร้งขึ้น ดีฉันสนับสนุนเกี่ยวโยงแบรนด์กับซัพพลายเออร์เช่น ZILINGO จักเป็นเลขานุการสรรหา ทั่ววัสดุการผลิตแห่งประกอบด้วยคุณลักษณะกับราคาแห่งหนสมน้ำสมเนื้อ ร.ง.ผลิตที่ดีงามสุดโต่งขนมจากทั่วโลก เป็นแหล่งเงินทุนแห่งชำระคุณค่าเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งโสหุ้ยการผลิตแจกล่วงหน้า ตกลงการเสี่ยงแห่งการผลิตกับการจำหน่ายปะปนกัน หา QC สร้างเกณฑ์คุณลักษณะการผลิต ต่อราคาข้อจำกัดเครดิตการชำระเงิน เสนอขายสินค้า ค้นหาพวกตลาดจุดหมายปลายทาง ด้วยกันมอบผลิตภัณฑ์ อิฉันเชื่อดุอนาคตของงานแบบอย่างจักจำเป็นต้องสะดวกและเป็นไปได้ยิ่งนักขึ้นไป“เช่นนี้ฉันหวังดุ ZILINGO จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งการพัฒนา สงเคราะห์ผู้ประกอบการธุรกิจแบบอย่างแยกออกมีประสิทธิภาพดอนขึ้น มากขึ้นพลังการผลิตและฐานผู้บริโภค รวมไปถึงก่อสร้างความน่านับถือแยกออกกับทุกแบรนด์ของซื้อของขายภายใต้ ZILINGO มอบเจริญด้วยกันที่ยอมรับในอุตสาหกรรมสมัยนิยม เพื่อจะตั้งหน้าไป่ไปสู่การเป็นเรือแพลตฟอร์มการค้าขายส่งออนไลน์แห่งตอบปัญหาทั้งปวงการงาน” คุณสำนักนายกรัฐมนตรีิสสา บอกปิดท้าย PR NewsZILINGOFashioninvestment

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/zenyum.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/Screen_Shot_2562-11-14_at_11.42.40.png