Yamato งานขนส่งฉลาดประสานมือ Rakuten ด้วยกันภาครัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเตรียมชิงชัยหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าโดยอัตโนมัติบนถนนแน่นอน

อีฉันอาจเคยชินมองเห็นข่าวสารการพัฒนาหุ่นสมองกลส่งสิ่งของโดยอัตโนมัติขนมจากฝ่ายโกจีนชนิด JDมันสมองcom ด้วยประเทศญี่ปุ่นก็อีกด้วยโอกาสนี้ประสบความสำเร็จประสานมือสรรพสิ่งอสูรเทอะทะโลกอินเทอร์เน็ต และอีคอมเมิร์ซอย่าง Rakuten กับปีกขนส่งประการ Yamato Transport ด้วยกันมีเขตประเทศชาติฯ สิ่งของประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมแห่งการเพิ่มสอบโอกาสนี้เพื่อที่จะชดใช้หุ่นสมองกลขนส่งสินค้า ภาพขนมจาก Nikkeiเพราะว่าท้องถิ่นประเทศชาติฯ สรรพสิ่งญี่ปุ่นคว้าตั้งขึ้นทีมงานสิ่งประกอบด้วยตัวแทนขนมจาก Mitsubishi Estate, Japan Post, Panasonic, ZMP (บริษัทเทคโนโลยีปีก Self-driving), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงการขนย้ายภาคพื้นดิน โครงสร้างพื้นฐานด้วยกันการสัญจร, กระทรวงเศรษฐกิจ การขาย กับอุตสาหกรรมจะเข้ามาช่วยมอนิเตอร์การเพิ่มสอบโดยเน้นย้ำจรที่การแลดูกรณีความปลอดภัย ด้วยกันรวมถึงการไตร่ตรองกรณีหลักเกณฑ์การจราจรใหม่เพื่อจะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าว เพราะว่าแนวทางชิงชัยตรงนี้จักแล้วเสร็จในที่ตอนเดือนเดือนมีนาคม 2020 เขตการคมนาคมสิ่งของญี่ปุ่นได้มาแรงบีบคั้นอันก่อเกิดจากการเจริญสิ่งของการสั่งซื้อสรรพสิ่งออนไลน์ ทั้งที่พนักงานข้างตรงนี้ก็ยากจน เลยกลายเป็นหลักแหล่งสรรพสิ่งการพายกมาเทคโนโลยีชนิดหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าอัตโนมัติที่มีรวมหมดกล้องด้วยกัน GPS เข้าประจำที่แห่งตัวเข้ามาสนับสนุนตอบปัญหาดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ก่อสร้างการงานใหม่ๆ ขึ้นลงมาอย่าง Robotic Systems Developers นั่นเอง โดยก่อนหน้านี้ทาง Rakuten ก็เริ่มทดสอบนำ Drone ลงมาส่งของพร้อมด้วยอีกวิธีเอ็ดจาก Seiyu LIVIN Yokosuka Store ในที่บุรี Yokosuka จรยัง Sarushima ซึ่งดำรงฐานะยึดในที่ย่าน Tokyo Bay กับเป็นจุดตะเวนสำคัญสถานที่เอ็ด เพราะมีแผนโหมโรงในที่วันที่ 4 กรกฏาคมที่จะจดนี้ อ้างอิง Nikkei Insideretail NewsRobotYamatoRakutenLogisticecommerce