Y Combinator China ข่าวสารล้มเลิกงานทำงานในประเทศเมืองจีน

Y Combinator หนึ่งแห่ง Startup Incubator ยุคเริ่มต้น ข่าวสารล้มเลิกงานลงมือในประเทศประเทศจีน พระขนองริเริ่มลงมือแห่งปี 2018 ขณะเมื่อทีมงานที่จีนวางแผนสร้าง Fund และ Incubator Programm สรรพสิ่งตัวเองในประเทศเมืองจีนครั้นพูดถึง Startup Incubator ยุคเริ่มต้น อยู่ยงไม่มีผู้ใดไม่รู้จัก Y Combinator ซึ่งดำรงฐานะโปรแกรมยอดเยี่ยมสถานที่ปั้น Unicorn Startup ชนิด Dropbox ด้วยกัน Airbnb ลงมาแล้ว ล่าสุด คว้าข้อมูลยุติการจัดการสรรพสิ่ง Y Combinator China ภายหลังข้อมูลเริ่มต้นเมื่อปี 2018 แค่นั้นQi Lu ผู้ก่อต้ัง YC China กล่าวว่า การเลิกบทบาทการทำงานของ YC China เป็นไปตามเล่ห์เหลี่ยมของเทศมนตรีพวกใหม่สิ่งของ YC ที่ระดับแห่งกว้างไกลขึ้นไป มากกว่าการเจาะควรลงมือพางแดนใดด้าวเอ็ดระหว่างที่ถ้อยแถลงของ Y Combinator เจาะจงตวาด การสิ้นสุดการลงมือสถานที่เมืองจีนจะสนับสนุนปันออก Y Combinator ย้ำงานทำงานที่ Silicon Valley คว้าเติบโต อย่างไรก็ตาม Y Combinator ยังคงครบถ้วนเอื้อเฟื้อ Startup จีนที่ยั่ว ทว่าต้องสิงสู่ที่รายการสรรพสิ่ง YC ที่อเมริกาเช่นนี้ Qi Lu ด้วยกันกลุ่มของ YC China ได้ประเดิมก่อ Local Fund สรรพสิ่งตนที่ชื่อ MiraclePlus เพราะประกอบด้วยความมุ่งหมายเพื่อที่จะหมักบ่มปักชำ Startup ในประเทศจีน ดังนี้ MiraclePlus ได้มาทุนทั่วในที่ตระกูลดอลลาร์ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยกันหยวน ตั้งแต่เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว เพราะระบุตวาด ขนมจากสถานการณ์สุดยอดที่ช่วงปัจจุบัน จีนต้องมีความสามารถในที่การกำครั้งดโชคชะตาราศีสรรพสิ่งตัวเองปันออกคว้าขอบพระคุณข่าวสารขนมจาก Nikkei Asian Review NewsChinay-combinator