WHO ขอร้อง ‘อย่าทำให้งานแพร่เชื้อสิ่งของ COVID-19 เป็นเรื่องการบุรี’

เอียงดรอส อาแข็งเบียดบัง เกเรเบรเยซุส ผู้อำนวยการเทอะทะฮู ได้ออกมาหมายมั่นให้ ขอร้องทุกฝ่ายเลิกล้มเป็นเหตุให้งานแพร่ระบาดสิ่งของเชื้อโรค COVID-19 เป็นเรื่องการบ้านการเมือง ภายหลังที่พอทิวากาลวันอังคารที่ผ่านมา ปะทะัลล์ ทรัมป์ ประมุขสหรัฐ คว้ากล่าวว่า เขาจะสืบสวนยุติงานระดมทุนแยกออกกับหน่วยงานของยูเอ็น เพราะว่าเขามองว่าฮูให้ความสนใจกับดักประเทศจีนบ่อยเกินเกี่ยวกับการกล่าวหาWHO ของทรัมป์ เกิดจากการที่เขาไม่ผิดให้ความเห็นขนมจากประชาชนคนอเมริกันว่านกเขาไม่ได้ทำยิ่งนัก เพราะว่าเปล่าแท้จริง กับเปล่าตรึกตรองตวาดประสบความสำเร็จแพร่เชื้อสรรพสิ่ง COVID-19 เรื่องใหญ่ อีกรวมหมดในงานตรวจหาเชื้อไวรัสราวกล่าวทรัมป์อีกต่างหากเลือกเฟ้นใช้คณะต่อสู้ขนมจากศูนย์กลางจำกัดด้วยกันป้องกันสหรัฐฯ เปล่าใช้สรรพสิ่ง WHO ซึ่งปรากฎดุไร้ประโยชน์เท่าที่ควรเช่นกันกระนั้นก็ตามรัฐบาลสหรัฐนับว่าเป็นผู้สนับสนุนเสาที่ชดใช้ทุนด้วยความสมัครใจสรรพสิ่ง WHO ด้วยกันในพรรษา 2019 เงินสมทบจากอเมริกาตรึกตรองดำรงฐานะ 15% สรรพสิ่งทุนรอนทั้งมวล WHO สามารถค้นหากล่าวข่าวสารเหตุการณ์ COVID-19 เศรษฐกิจและการทำงานทุกวันได้มาในPodcast-Techsauce Daily] EP13 – 9 Apr 2020Spotify : https://spoti.fi/2x5pE15Podbean : https://bitมันสมองly/2VrO119Soundclound : https://bit.ly/2UV4746source Newswhocovid-19donald-trump

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/90338607_204292294123194_6673070394074726400_n.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/masks-2.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/WHO-1.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/masks-3.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/masks-4.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/masks-5.png