WHA Group จับมือ กราวเกรียวด์ ประหลาด ลงชื่อหนังสือความตระหนักเชิงกลยุทธ์ รุดหน้าปรับปรุงโซลูชั่นโลจิสติกส์อัจฉริยะ

WHA Group เท้าหน้าประเภทหนึ่งในที่การให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์ ด้วยกันนิคมอุตสาหกรรมสิ่งของประเทศไทย ลงลายมือชื่อในที่บันทึกความประจักษ์แจ้ง (MoU) กับกองกลาง กราวเกรียวด์ อิงค์ จำกัด เท้าหน้าที่การให้บริการหมู่ LogiTech® จากญี่ปุ่นพิธีรีตองลงชื่อตอนนี้ แจ๋ขึ้นไปที่พำนักเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำการประเทศไทย กับได้มาเกียรติขนมจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มร. ฮิเหนามนุษยชาติ มากมนุษยชาติฮาระ รมต.ทำการแทนกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าขาย กับอุตสาหกรรม (METI) ของประเทศญี่ปุ่น นาย ชิป่อง ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำการแหลมทอง กับด็อกเตอร์ ณัฐทหาร รังสิตกำลัง อธิบดีกสอ.การช่วยกันณคราวนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะปรับปรุงโซลูชั่นปีกโลจิสติกส์อันล้ำสมัย ด้วยกันทวีสมรรถนะณการแข่งขันแจกแก่วงการโลจิสติกส์ในประเทศแหลมทอง สอดคล้องกับดักอัตราการเติบโตร่างสาวก้าวกระโจนสรรพสิ่งท้องตลาดและอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมาแล้ว จากจดหมายความตระหนักเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้ กงสี เกรียวด์ อิงค์ จำกัด ครบครันให้บริการซอฟต์แวร์ด้วยกันแอปพลิเคชันแห่งรับงานเพิ่มประสิทธิภาพกิจธุระของคลังสินค้า (Warehouse-operation-optimization) ตลอดจนระบบปฏิบัติการโกดังโดยอัตโนมัติ (Warehouse-operation-automation) ที่ทำการร่วมกับหุ่นสมองกล ครบถ้วนนำอวัยวะเมธาและเรื่องคร่ำหวอดปีกโซลูชั่นโลจิสติกส์มาขับเคลื่อนการเติบโตสิ่งของอุตสาหกรรมณประเทศไทย เพราะทำให้หยุดบลิวเอชเอ คณะ จะแบ่งออกสิ่งอำนวยความสะดวกปีกโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือการเพิ่มสอบด้วยกันปรับปรุงโซลูชั่นสรรพสิ่งกงสี กราวด์ ประหลาด เพื่อสร้างสรรค์บริการแบ่งออกอายุมากผู้ใช้สรรพสิ่งหยุดบลิวเอชเอ คณะ ซึ่งหมู่การงานดิจิทัล กงสีในเครือสิ่งของหยุดบลิวเอชเอ คณะ จักประจำการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ดาต้าเซ็นเตอร์“ทำให้หยุดบลิวเอชเอ กลุ่มมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแห่งหนได้ลงชื่อจดหมายความเข้าใจกับดักกองกลาง กราวด์ อิงค์ จดจำขบ” นางงามจากไปีพร จารุแขนวงศ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการกงสี กับสำคัญเจ้าหน้าที่บริหารหมู่ กงสี หยุดบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น กำหนด (มวลชน) เสนอ “หยุดบลิวเอชเอ กลุ่ม พร้อมแบ่งออกโซลูชั่นโลจิสติกส์ชิ้นเพียบพร้อมอีกด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อตอบสนองความมุ่งมาดสิ่งของผู้ใช้ของหยุดบลิวเอชเอในประเทศประเทศไทย แห่งหนมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจ่ายสมรรถเดินเครื่องกิจธุระจ่ายก้าวหน้าได้มาประการมีสมรรถนะ” นางสาวเจียรีพร เสนอเพิ่มพูน“การลงนามที่จดหมายความตระหนักร่วมกับทำให้หยุดบลิวเอชเอ ทีม เป็นการผนึกกำลังวังชาความแข็งขมังทางการทำงานสรรพสิ่งชไมบริษัท” นาย ฮิราแตงโมโตะ ไม่ยาตะ ผู้ร่วมริเริ่มตั้งขึ้นกับสำคัญบุคลากรว่าการ บริษัท กราวเกรียวด์ ประหลาด ขีดคั่น กล่าว “เราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์อันนานสิ่งของหยุดบลิวเอชเอ จะลุ้นยกระดับวิสัยทัศน์ข้างการพัฒนาการงานโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Intelligent Logistics® )พร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ชนิดปัญญาประดิษฐ์และโรบอติกส์สรรพสิ่งดีฉัน”จดหมายความเข้าใจระบินี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของความร่วมแรงร่วมใจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ภายใต้แผน “Open Innovation Columbus” ซึ่งริเริ่มขึ้นครั้นดวงจันทร์พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อที่จะดันการพัฒนาสิ่งใหม่กับเทคโนโลยีนวชาตๆ จ่ายองค์กรกระยาเลย ณทั้งคู่ประเทศเกี่ยวกับ WHA Groupบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ขีดคั่น (มวลชน) (ทำให้หยุดบลิวเอชเอ คณะ) เท้าหน้าประเภทหนึ่งณงานให้บริการโซลูชั่นครบวงจรปีกโลจิสติกส์กับนิคมอุตสาหกรรมสิ่งของไทย โดยการงานสิ่งของทำให้หยุดบลิวเอชเอ กลุ่ม ประกอบด้วย 4 หมวดกิจธุระเสา เช่น โลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรม การงานสาธารณูปโภคด้วยกันกำลังแรงงาน และดิจิทัล เรือแพลตแบบฟอร์ม ด้วยบริการโซลูชั่นต้นร่างครบวงจรเหตุด้วยผู้ซื้อ ทั้งหมดกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วในที่ด้วยกันนอกนิคมอุตสาหกรรม ดังตรงนี้• หมู่การทำงานปรับปรุงโลจิสติกส์ ก่นให้บริการศูนย์รวมขจรขจายของซื้อของขาย คลังสินค้า ด้วยกันร.ง. Built-to-Suit ร่างพรีเมียมแห่งตามมาตรฐานยิ่งใหญ่อายุมากผู้บริโภค เพราะว่าบริษัทฯ ครอบครองผู้ให้กำเนิดแนวคิดงานสร้างโรงเรือนอาคารงงาน และคลังสินค้าต้นฉบับ Built-to-Suit มาตั้งแต่ปี 2546 โดยช่วงปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบด้วยพื้นที่โกดังด้วยกันร.ง.ร่าง Built-to-Suit รวมทั้งหมดกระทั่ง 2,300,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ที่จุดยุทธศาสตร์กว่า 20 แห่งตลอดด้าว• หมู่การงานนิคมอุตสาหกรรม ที่สถานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมคุณภาพสุดยอด บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเสามมองดู ดีเวลลอปเมนท์ ประกอบด้วยตลอดส่วนประกอบพื้นฐาน สาธารณูปโภค คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เป็นต้นว่า คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงบริการอุตสาหกรรมกระยาเลย แห่งหนเข้มเเข็งด้วยกันมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันทำให้หยุดบลิวเอชเอ คณะ มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งมวล 11 แห่งหนบนพื้นที่กระทั่ง 48,627 เกษตร (7,780 เฮกตาร์) โดยส่วนมากตั้งอยู่ในประเทศแหลมทองสถานที่ธานีจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี ในที่ปี 2561 คณะกรรมการหลักการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจยอดเยี่ยมท้องที่บรรพ์ (มือศาสตราจารย์) ได้มาข่าวอย่างเป็นทางการแจกนิคมอุตสาหกรรมของหยุดบลิวเอชเอ 9 แห่งหน เป็นพื้นแห่ง เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมจุดหมายปลายทางณแผนการปรับปรุงพระระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) คล้องจองกับหน้าที่สรรพสิ่งทำให้หยุดบลิวเอชเอ กลุ่มณงานมุ่งมั่นจรรโลงการพัฒนา สิบ อุตสาหกรรมจุดหมาย (S-curve) สิ่งของแดนอีกด้วย รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเไตรยล แถบ – เขวงะลับ ในประเทศเวียดนามอีกเอ็ดสถานที่• หมวดกิจธุระสาธารณูปโภคด้วยกันกระแสไฟฟ้า ที่สถานะผู้ให้บริการปีกหมู่สาธารณูปโภคต่างๆ แจกกับดักผู้ใช้ในที่นิคมอุตสาหกรรมแต่เพียงเดียว รวมทั้งงานรวมลงทุนด้านกระแสไฟกับดักผู้สร้างกำลังไฟฟ้าฉลาดสิ่งของพื้นแผ่นดิน หยุดบลิวเอชเอ ทีม แล้วก็สามารถก่อสร้างความเชื่อมั่นที่การให้บริการปีกสาธารณูปโภคอายุมากผู้บริโภคในที่นิคมอุตสาหกรรมได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยกงสี ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิกระแทก้ส์ แอนด์ นำวเวอร์ กำหนด (มวลชน) ในเครือทำให้หยุดบลิวเอชเอ คณะ ประกอบด้วยกำลังวังชาการผลิตห้วยหมายรวม 105 กล้อนลูกบาศก์เมตรทาบปี กับมีความแข็งแรงการผลิตไฟฟ้าตามส่วนสัดการมีหุ้นส่วนสิ่งของโรงไฟฟ้าแห่งหนเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ร่วม 521 เมกะวัตต์• กลุ่มการทำงานดิจิทัล กงสี ทำให้หยุดบลิวเอชเอ อินโฟนิท กำหนด ในเครือดับบลิวเอชเอ ทีม มีบริการดาต้าโซลูชั่น ด้วยกันดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆ ประการพร้อม เพราะมีบริการดาต้าเซนเตอร์ 4 สถานที่ บริการไฟเบอร์กรูพกล่าวโทษก (FTTx) กับได้เข้าไปถือหุ้นที่เข้าถือหุ้นณบริษัท Supernap Thailand ตลอดจนมีการลงทุนข้างดิจิตอลอินฟร้างไปสตมลักเผชิญร์ เพื่อรองการดำเนินกิจธุระเชิงอัจฉริยะสิ่งของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทั้งณกับต่างด้าว Newswhamoujapanlogitechlogistics

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2017/10/weibo-1024×768.jpg