Walmart ประสานมือ Rakuten ออกร้านขายออนไลน์แห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

Walmart ห้างค้าปลีกรายใหญ่ขนมจากสหรัฐอเมริการุกไปสู่ตลาดเอเชียอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือกับดัก Rakuten ผู้ให้บริการ E-Commerce รายใหญ่ในประเทศประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวบริการ “Walmart Rakuten Ichiba Store” เว็บไซต์ค้าของซื้อของขายออนไลน์ ซึ่งถือเป็นร้านค้าออนไลน์สรรพสิ่ง Walmart ร้านค้าแต่ต้นในที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วย Photo: Walmartโดยสินค้าแห่งหนซื้อขายบนบานศาลกล่าวเว็บไซต์จักมีสินค้าแบรนด์ณประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ สรรพสิ่งอลงกตคฤหาสน์, ของเล่น กับเสื้อผ้าอาภรณ์ รวม 1,200 หมายกำหนดการลงมาวางตลาด ซึ่งจะมีงานไตร่ตรองคุณค่าจัดส่ง, ค่าศุลกากร ด้วยกันเงินภาษีไว้สุภาพอ่อนโยนต่อจากนั้น กับมุข Walmart ระบุดุจักครอบครองตัวดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวณญี่ปุ่นเองอีกด้วย รวมทั้งจักสมคบคิดกับ Seiyu GK (กิจจานุกิจห้างสรรพสินค้าค้าปลีกที่ประเทศญี่ปุ่นแห่งหน Walmart จับจ่ายใช้สอยลงมาครอบครองสิ่งของตัวเอง) ปรับปรุงบริการรับสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าง่ายจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนมุขออนไลน์ที่ประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกดีขึ้น หลังจาก Walmart ตกลงประสานมือกับ Rakuten เมื่อหัวปีที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้ประกอบด้วยการกำจัดอีบุ๊ก (E-book), สิ่งของอ่านอีบุ๊ก กับหนังสือเสียง (Audiobook) ขนมจากแบรนด์ Kobo (แห่ง Rakuten ถือครอง) ในที่สหรัฐอีกด้วย สะท้อนจ่ายเหลือบเห็นดุ Walmart เห็นดุตลาด E-Commerce สิ่งของประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่ารุ่งเรืองจรด 148,000 ล้านดอลลาร์อเมริกา ดามปี ซึ่งมีอัตราที่ดอนจัง รวมถึงมุ่งสะกดรอย Amazon แห่งหนบุกเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้จากนั้นประสบความสำเร็จ จรดมุ่งหมายเดินตามลายมั่งนั่นเอง เชิงอรรถข้อมูลขนมจาก Engadget NewsJapanWalmartRakutenE-CommerceOnline Store

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/กรุงไทย_สบม._วอลเล็ต_สบม.2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/กรุงไทย_สบม._วอลเล็ต_สบม.3.jpg