VISTEC-ศิริราช-การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย-SCB ร่วมการศึกษาค้นคว้ากองวิเคราะห์ COVID-19 ได้มาเป็นผล เพราะนักค้นคว้าประเทศไทยครั้งแรกในโลก

VISTEC – ศิริราช – พวก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ธนาคารแหลมทองการขาย กับกลุ่มข่ายงาน ร่วมวิจัยเหล่าตรวจ COVID-19 แห่งหนมีประสิทธิภาพสูงโดยนักค้นคว้าคนไทยทีแรกที่พื้นโลก รีบทดลองความเที่ยงตรง พัฒนาหนทางแยกออกง่ายประกบการใช้งาน สนับสนุนลดระยะเวลาการวินิจฉัยโรค ด้วยทุนถดถอย ทำให้กลางเมืองเข้าถึงคว้าสะดวก สงเคราะห์ให้สามารถควบคุมงานแพร่ระบาดได้ ศ.ด็อกเตอร์รุ่งเรือง จิบตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยศรีการบูชายัญี (VISTEC) ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นพ.ทำให้สำเร็จ วัฒนารัศมี คณบดีพวกวิชาแพทย์ ศิริราชนางพยาบาลกับ อธิปเมี่ยงญศิลปะ ตรัยนุชกร สำคัญเจ้าหน้าเจ้าตาบริหารกับเอ็มดีเทิ่ง บริษัท ปตท. กำหนด (มหาชน) รวมแถลงข่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์งานแพร่ระบาดสิ่งของเชื้อไวรัสงัวโตนาสายพันธุ์นวชาต 2019 (COVID-19) ทั่วโลกในตอนนี้ แห่งหนอีกทั้งปราศจากความเอนเอียงดุจะไขปัญหาณเร็วทิวา สถาบันวิทยสิริเมธี จึงคว้าใช้คืนพลังด้วยกันอวัยวะปัญญาสิ่งของพนักงานสถาบันฯ รีบพัฒนากองตรวจตัดสิน COVID-19 เพราะว่าความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจาก สถาบัน Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology and Harvard, USA ด้วยกันการช่วยกันกับดักพรรคเครือข่าย ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ พวกแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลตุ๊ปกเกล้า จังหวัดเมืองจันท์ ที่การวิจัยเพื่อจะเจริญกลุ่มตรวจตัดสินเชื้อไวรัสงัวโตนาสายพันธุ์นวชาต 2019 (COVID-19) ให้สามารถตรวจโรคได้มาภายใน 30 – 45 นาที ซึ่งคล่องแคล่วกระทั่งกระบวนการสืบสวนในช่วงปัจจุบันที่กินเวลา 4 – 6 มหุรดีณห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพราะการช่วยเหลืองบดุลการค้นคว้าจาก พวก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ แบงค์ไทยการแลกเปลี่ยน (SCB)ผศ.ด็อกเตอร์ ชยสิทธิ น้ำเมาตมาภิความบันเทิง ครูผู้สอนประจำการคณะวิทยาศาสตร์ด้วยกันวิศวกรรมแม่ชีวโมเลกุล (Biomolecular Science and Engineering : BSE) สถาบันวิทยสิริการเซ่นสรวงี (VISTEC) กล่าวว่า สถาบันฯ สมรู้ร่วมคิดกับทีมแพทยศาสตร์ศิริราชนางพยาบาล ภาควิชาจุลชีววิทยา ริเริ่มทดลองกับแบบอย่างจากสถานพยาบาลหลังจากนั้น และ สิงสู่ระหว่างงานเตรียมการแผนผลิตกองทดลองเสริมเพื่อที่จะปฏิบัติการณขั้นตอน Clinical Trial ในดวงเดือนเมษายนตรงนี้ ด็อกเตอร์ไพรินทร์ ยกขึ้นโชติชั่วกาลนาน ผู้นำที่ประชุมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) กล่าวว่า “สถาบันฯ ขอขอบคุณ กลุ่ม ปตท.และธนาคารไทยการค้า ผู้ช่วยเหลืองบบัญชี รวมทั้งแผน ExpresSo ซึ่งดำรงฐานะองค์การนวัตกรรม สรรพสิ่ง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย แห่งอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมกระทำเพื่อจะวางแผนแนวณการขยายกองทดสอบเจียรอีกทั้งโรงพยาบาลในพวกโครงข่ายอย่างฉับไว ตั้งใจเป็นสุดกำลังตวาดกองตรวจโรคดังกล่าวจะมากขึ้นคดีว่อง ในการวินิจฉัยเชื้อโรคตรงนี้ขององค์การสาธารณสุขและโรงพยาบาลในประเทศไทยคว้าอย่างทันที และทำให้สถานการณ์การแพร่เชื้อสิ่งของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แก้ลงณเร็วทิวา VISTEC ครบครันมีส่วนร่วมสงเคราะห์งานช่วยเหลือประชาชนคนไทย ตลอดจนส่งกำลังใจแยกออกเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และขอส่งความปรารถนาดีจ่ายคนไข้ประกอบด้วยลีลาดีขึ้นกับหายป่วยประการรวดแจ้น” Newscovid-19