VISA จับมือ KBank เปิดตัว ‘VISA B2B Connect’ หมู่ชำระเงินระหว่างภาคกิจธุระบนบาน Blockchain

VISA จับมือแบงค์กสิกรแหลมทอง (KBank) ริเริ่มแผนการ ‘VISA B2B Connect’ โครงการนำร่องปรับปรุงหมู่การวางเงินระหว่างภาคการงานอีกด้วย Blockchain เพราะตอนนี้สิงสู่ณ Regulatory Sandbox สรรพสิ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย ครอบครองสถานที่อ่อนโยนต่อจากนั้น Photo: VISA’VISA’ ข่าวร่วมมือกับ ‘ธนาคารกสิกรไทย’ (KBank) เริ่มโครงการนำร่อง ‘VISA B2B Connect’ ซึ่งปรับปรุงขึ้นลงมาเพื่อสนับสนุนปันออกสถาบันการเงินสามารถประกอบธุรกรรมวางเงินโดดข้ามด้าวระหว่างการงานพร้อมด้วยเหตุเปล่าย้อนยอก คล่องแคล่วและปึกแผ่น รวมถึงมีความโปร่งสบายใสมากขึ้น โครงการนำร่องดังกล่าว ครอบครองเรือแพลตฟอร์มการสร้างธุรกรรมเพราะภาคกิจธุระถิ่นที่อยู่บนบานรากฐานเทคโนโลยี Blockchain ออกแบบมาเพื่อที่จะดำเนินธุรกรรมการแลกสับเปลี่ยนสมบัติวงศ์ต่างด้าวแห่งมีมูลคุณประโยชน์สูงศักดิ์ระหว่างธนาคาร ในนามของผู้ซื้อหน่วยงาน ซึ่งกรรมวิธีงานก่อธุรกรรมจักอยู่ภายใต้การจัดการเพราะว่า VISA และประกอบด้วยการนำเทคโนโลยีปีกสวัสดี การควบคุมสอดส่อง ด้วยกันเทคโนโลยีกำหนดการเดินบัญชีภาพร่างขจรขจายตัว หรือ Distributed Ledger มาชดใช้พร้อมด้วย ซึ่ง Visa B2B Connect มีสิทธิ์การดีไซน์ลงมาเพื่อจะแก้ไขงานวางเงินแบบ B2B จ่ายระบบประกอบด้วยคุณลักษณะเพราะฉะนี้ ทายได้มาและโปร่งแสง: ธนาคารกับผู้ซื้อสรรพสิ่งธนาคาร(ซึ่งเป็นท้องถิ่นการทำงาน) จะได้มาการรุ่งแจ้งสั่งสอนโดยด่วนเกือบจะโดยพลันหลังจากธุรกรรมการชำระเงินสิ้นสุดลง ปลอดภัย: งานสร้างธุรกรรมแห่งให้มีการลงชื่อด้วยกันเชื่อมโยงสัญลักษณ์ข่าวได้มาการออกแบบลงมาเพื่อให้รู้แก่ใจดุหมู่หนังสือข่าวประกอบด้วยสวัสดีกับไม่สมรรถปรับเปลี่ยนคว้า ความเชื่อใจ: ทุกฝ่ายในเครือตาข่ายเป็นผู้เข้าร่วมสถานที่ต่างก็รู้จักมักคุ้นกันในเครือตาข่าย Blockchain เฉพาะบุคคล แห่งหนได้รับอนุญาตด้วยกันปฏิบัติการเพราะวีซ่า เพราะว่า ธนาคารเกษตรกรไทย ครอบครองธนาคารไทยแห่งแต่ต้นสถานที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ นอกเหนือจากธนาคารอื่นๆ อีกเหลือแหล่แห่งหนทั่วโลก ซึ่งโครงการนำร่องดังที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันนี้สิงสู่แห่งกล่องทรายชิงชัยธุรกรรม (Regulatory Sandbox) สรรพสิ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกจากนี้ทาง VISA เจาะจงแหวมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจ่ายเงินแห่งครรลอง B2B แห่งช่วงปัจจุบันจ่ายมีประสิทธิภาพดำเกิงขึ้น พร้อมด้วยการเปลืองเวลาแห่งห้วนยอมในที่การประมวลผล และเพิ่มพูนชัดเจนแห่งการค้นหากระบวนการกรรมวิธีการก่อธุรกรรมจ่ายสูงศักดิ์ขึ้น เพราะผลที่จะบังเกิด ถือเอาว่า การลดทุนเดิมด้วยกันลดทรัพยากรแห่งหนเดิมทีธนาคารด้วยกันผู้ใช้จำเป็นต้องใช้คืนแห่งการรับสารภาพส่งข่าวการจับจ่ายมุขการทำงานมากมายให้น้อยลงเจียรคว้า NewsB2BVisaKBankpaymentBlockchain