VGI เล่าผลประโยชน์พรรษา 2562/63 ใหญ่ตัดวิกฤต COVID-19 สร้างเงินรายได้ 4 โพกเลี่ยน กำไรสุทธิกระทบ 1.4 โพกโล้น

หุ้นส่วน วีจีไอ ขีดคั่น (กลุ่มคน) ไม่ก็ วีจีไอ (“VGI”) เท้าหน้าการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตแบบฟอร์มกิจธุระโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน ด้วยกันการทำงานโลจิสติกส์ ฝ่าเท้าวิกฤต COVID–19 ส่งมอบอธิคมขนมจากข้อมูลออกปฏิบัติงานพรรษา 2562/63 ซึ่งสิ้นสุดพอวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ก่อรายได้รวม 4,000 เลี่ยนบาทาด้วยกันกำไรสุทธิรุ่งเรืองแรงกล้าที่ประวัติการณ์แห่ง 1,424 ล้านพระบาท การทำงานนวชาต VGI Digital Lab ก่อสร้างผลงานเด่นพ้นเป้าหมาย ส่งเสริมงานเจริญที่ซีกบริการด้านดิจิทัลสูงจด 117.5% YoY สนับสนุนจ่ายอัตรากำไรสุทธิแห่งปี 2562/63 สรรพสิ่งหมวดหุ้นส่วน เพิ่มพูนดำรงฐานะ 35.6% คุณเนลสัน เหลียง กรรมาธิการเจ้าสำนักโค่ง กองกลาง วีจีกระไอกระแอม ขีดคั่น (มวลชน) กล่าวว่า ชันษาตรงนี้ผลการดำเนินงานสิ่งของบริษัทฯ จักคิดเลขจากความเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทุนที่ MACO จากหุ้นส่วนแยกย่อยดำรงฐานะหุ้นส่วนร่วม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ดังนั้นเงินรายได้ขนมจากสื่อโฆษณากลางดินสถานที่ MACO กระทำสั่งการโดยตรง ด้วยกันรายได้ขนมจากกลุ่มทแตกซ์.แอดแห่งรายงานภายใต้การทำงานบริการข้างดิจิทัลแห่งปี 2561/62 จะถูกปรับประสมจากงบประโยชน์ขาดทุน เพราะว่าในอนาคตบริษัทฯ จะรับทราบจำนวนประโยชน์ (เข้าเนื้อ) จากการลงทุนขนมจาก MACO แค่นั้น ด้วยว่าผลการดำเนินงานสรรพสิ่ง ธุรกิจสื่อโฆษณา ประกอบด้วยรายได้ลดลง 7.6% YoY คิดดูเป็น 71.2% ของเงินรายได้ร่วมหรือไม่ก็ 2,848 โล้นบาทา ปัจจัยลดน้อยลงเป็นส่วนใหญ่มาจากการปรับปรุงสื่อโฆษณาบนบานสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดำรงฐานะต้นฉบับดิจิทัล และตำแหน่งการใช้ตัวนำแห่งลดน้อยลง นอกจากนี้งานกระจายเชื้อสิ่งของโรคภัยไข้เจ็บ COVID-19 แห่งเริ่มลงมาตั้งแต่หัวปี 63 คว้ามีผลกระทบแตะต่ออุตสาหกรรมโฆษณาจากการแห่งหลายๆ กองกลางหันมาวิเคราะห์เหนี่ยวรั้งการใช้งบโฆษณาการมากขึ้น ส่วนธุรกิจบริการข้างดิจิทัล ก่อเงินรายได้ 28.8% ของรายได้หมดด้วยกัน ไม่ก็ไตร่ตรองดำรงฐานะ 1,151 เลี่ยนบาทา เพิ่มพูน 117.5% ครั้นเทียบกับดักปีกลาย ทั้งมวลงานก้าวหน้ามาจากการรับทราบเงินรายได้จากโฆษณาออนไลน์ที่จัดการเพราะ VGI Digital Lab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออนไลน์เอเจนซี่ มุ่งเน้นแห่งงานก่อสร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์ด้วยกันดิจิทัลเปลี่ยน Data Management Platform (DMP) ของหมวดหุ้นส่วน แห่งระยะพรรษาแรกสิ่งของงานกระทำงานนี้จึ่งถือว่า VGI Digital Lab ประสบผลเลยเป้าหมายที่ตั้งเก็บสถานที่ 150 เลี่ยนบาทา ยิ่งไปกว่านี้ยังเป็นผลมาจากการก้าวหน้าจากการก้าวหน้าต้นฉบับ organic growth ภายใต้การจัดการการทำงานของ Rabbit Group เช่นกัน ด้านทิศทางกระทำงานและพัฒนาการสำคัญสรรพสิ่งหมวดกองกลางการทำงานโฆษณา บริษัทฯ คว้าตั้งขึ้นหน่วยธุรกิจนวชาต ‘VGI Digital Lab’ เพื่อที่จะยกให้บริการข้างการตลาดออนไลน์ และร่วมเป็นแนวร่วมทางธุรกิจกับดักผู้ให้บริการการตลาดแบบออนไลน์และเท้าหน้าปีกเทคโนโลยีอสูรเทอะทะในประเทศเมืองจีน เพื่อช่วยผลักดันจ่ายแบรนด์แห่งภาคสามารถเข้าถึงกลุ่มนักเดินทางคนจีนเปลี่ยนงานสร้างแคมเปญทางราชการตลาดแปลนออนไลน์ดิจิทัล ยิ่งไปกว่านี้ภายหลังขนมจากงานเข้าให้ทุนในที่ PlanB แห่งพรรษาที่ผ่านมา คว้าสมคบคิดเปิดตัวแพ็กเกจสื่อโฆษณานวชาต สถานที่ได้รวมหน้าจอสื่อโฆษณาดิจิทัลของรวมหมด VGI PlanB ด้วยกัน MACO หมายรวมการตลาดที่เข้าถึงผู้ใช้ด้วยกัน O2O โซลูชั่นส์ เอาใจช่วยยกฐานะธุรกิจของตัวนำข้างนอกมอบควรจะดึงดูดความสนใจด้วยกันวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ไม่เช่นแค่นั้น มุขด้านกิจธุระบริการชำระเงิน ได้จับมือกับดักพวกสหพัฒน์ เท้าหน้าข้างงานหาสินค้าอุปโภคและบริโภค รั้งขึ้นให้บริการร้านรวงขายลอว์ดั้ง 108 บนบานศาลกล่าว 12 สถานีรถไฟกลางเวหาบีทีเอสครบครันเปิดทางทางราชการชำระเงินผ่านตั๋วแรบบิท กับแรบบิท ไลน์ เพย์ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยการเติบโตสิ่งของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะตั๋วแรบบิทประกอบด้วยลูกค้าจำนวนทั้งผอง 13 เลี่ยนใบ ด้วยกันผู้รับบริการแรบบิท ไลน์ เพย์ สิงสู่ที่ 7.3 เลี่ยนราย เพราะว่ากิจธุระโลจิสติกส์ จากความร่วมมือกับดัก Kerry ที่การสร้างสรรค์ synergy ใหม่ๆ เพื่อที่จะให้เจอะเจอกาต้มน้ำในที่์แห่งดีเพิ่มขึ้นมอบอายุมากผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง เช่น งานให้บริการส่งของแม่แบบกับงานให้บริการการโฆษณาผ่าน Parcel Sticker กระทั่ง 5 – 6 แสนชิ้น และบริการการโฆษณาบนบานศาลกล่าวรถยนต์การเคลื่อนย้ายพัสดุภัณฑ์สิ่งของ Kerry ผลรวมกระทั่ง 400 คัน รวมถึงคลายวงให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์บนบานศาลกล่าว 4 สถานีรถไฟกลางเวหาบีทีเอส PR NewsvgiVGI Digital Lab

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/AISPLAY18.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/AISPLAY8.jpg