True Digital Park ผนึก mu Space ถลกแล็บวิจัยและพัฒนาการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนดาวเทียม ก่นสร้างเทคโนโลยีนอกโลก

ประเดี๋ยวเดียวตรงนี้ Techsauce ได้อธิบายข่าวสรรพสิ่ง Startup ประเทศไทยปีกเทคโนโลยีนอกโลกและดาวเทียมชนิด mu Space ( ไม่ว สเปซ ) ก็ได้สารภาพความสนใจจากผู้อ่านจำนวนมาก ล่าสุด True Digital Park ( ทช่อง ดิจิทัล พาร์ค ) ประกาศความร่วมแรงร่วมใจกับ mu Space ผุดแล็บการศึกษาค้นคว้า กับความก้าวหน้าติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อที่จะคิดค้นสิ่งใหม่การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมเปลี่ยนดาวเทียม กับเรียนรู้โครงการแห่งหนเกี่ยวพันกับดักนอกโลกในภายหน้า เพื่อที่จะรวมขับเคลื่อนไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระอุแห่งฐนสเสียง์ จิตใจงาม เอ็มดีโย่ง True Digital Park กล่าวว่า True Digital Park ตั้งหน้าสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจร ภายใต้กรอบความคิด Open Innovation เพราะว่างานจับตัวของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ก๊ก Startup กับผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมทั้งแกนกลาง R&D สรรพสิ่งวิทยาลัย ด้วยกันองค์การภาครัฐ ทำให้เกิดครอบครองแหล่งหลอมละลายร่วมอวัยวะปัญญาที่จะเอื้อประโยชน์ต่องานสร้างสรรค์ของใหม่ดิจิทัล ด้วยกันชกฝืดเคืองกิจธุระของเหล่าสตาร์ทอัพประเทศไทยแบ่งออกเติบโตได้ประการจีรัง ล่าสุด ทช่อง ดิจิทัล พาร์ค ข่าวความร่วมแรงร่วมใจกับ mu Space Startup แหลมทองด้านเทคโนโลยีอวกาศแห่งหนประกอบด้วยจุดหมายปลายทางนำบริการติดต่อโทรคมนาคมเปลี่ยนดาวเทียมลงมาใช้คืนแห่งการพัฒนาด้าว ดึงขึ้นแล็บวิจัยและพัฒนาการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนดาวเทียม ซึ่งจะสนับสนุนเติมเต็มระบบนิเวศของทช่อง ดิจิทัล พาร์ค ให้มี Open Lab เพื่อค้นคว้า วิจัย ด้วยกันปรับปรุงเทคโนโลยีนอกโลก ที่จะสนับสนุนเอื้อเฟื้อการพัฒนาแดนในที่ปีกปะปนกัน หมายรวมความร่วมมือในที่การคิดค้นนวัตกรรม ที่จะจับนำการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมมาพัฒนาเป็นโซลูชั่นด้วยกันบริการครรลองนวชาตๆ ในภายหน้าด้วย คุในที่วร้างไปยุทธ เย็นคงไว้ ประธานบุคลากรบริหาร บริษัท ไม่ว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ขีดคั่น กล่าวว่า “ติดสอยห้อยตามข้อกติการ่วมกันครั้งนี้ mu Space มีแผนนำหมู่ติดต่อโทรคมนาคมเปลี่ยนดาวเทียมลงมาให้บริการทั้งแห่งแหลมทองด้วยกันภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระหว่างที่ ทร่อง ดิจิทัล พาร์ค จะรวมหัวแบ่งออก mu Space ริเริ่มตั้งขึ้นห้องทดลองเพื่อที่จะปฏิรูปกับลองเชิงผลิตภัณฑ์แห่งหนพัวพัน ซึ่งจะเป็นคุณดามแผนการด้านอวกาศทาบจร” ปะทุณวหยุดยุทธ ให้ความเห็นส่งเสริมแหว “อิฉันคิดค้นของใหม่ใหม่มุขด้านอวกาศ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลประเทศไทยแห่งงานก้าวเจียรสู่กาลเวลาดิจิทัลติดสอยห้อยตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 กับสาวก้าวจรไปสู่การครอบครองจุดศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสรรพสิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีฉันเชื่อว่านวัตกรรมแห่งหน มิว สเปซ จักพัฒนาขึ้นแห่งหนทช่อง ดิจิทัล พาร์ค นั้น จะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและเอาใจช่วยแบ่งออกนครเจริญได้ชนิดจิรังในที่อนาคต” เกี่ยวกับ True Digital Park True Digital Park ตั้งอยู่สถานที่ทางสุขุมวิท 101 ปัจจุบันกำลังทำงานก่อสร้าง ประมาณว่าจักเสร็จแห่งช่วงสิ้นปี 2561 ประกอบด้วยพื้นที่ 77,000 ตร.ม. โดยก่นปฏิรูปมอบครอบครองจุดศูนย์กลางด้านดิจิทัลสถานที่เทิ่งแรงกล้าในที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แยกพื้นที่คลอดดำรงฐานะ 4 ด้านสถานที่ให้บริการครบวงจร ทั่วเนื้อที่ลงมือร่วมมือ (Co-working Space) พื้นที่รองหน่วยงานหรือไม่ก็ภารกิจระหว่างชาติ (Enterprise Space) เนื้อที่เพราะการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Space) และเนื้อที่ให้บริการการงานและจัดกิจกรรมปะปนกัน (Events and Business Services Space) PR NewsStartupmu Spaceไม่ว สเปซTrue Digital Parkทช่อง ดิจิทัล พาร์ค

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/unnamed_28.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/unnamed8.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/unnamed18.jpg