Toyota ติดเครื่องโรงงานกำเนิด HEV Battery แห่งประเทศไทย แห่งแรกในที่อาเซียน

สานจินตนา EV Made in Thailand ครั้น Toyota ติดเครื่องโรงงานกำเนิดแบตเตอรีเหตุด้วยยานยนต์ไฮบริดไฟฟ้า แห่งนิคมอุตสาหกรรมเกเรตเวย์ ฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่จำเดิมในที่ภูมิภาคอาเซียนยานยนต์แห่งหนใช้แรงงานวิถีทางนับว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์แห่งควรจับตามองทั่วโลก ซึ่งเพราะแหลมทองนอกจากนั้นณสถานะผู้ใช้แล้ว อีกทั้งอยู่ณขั้นของผู้ก่อตั้งส่วนประกอบยานยนต์อีกด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีแห่งเกี่ยวข้องกับดักยานยนต์แล้วก็ส่งผลกับดักคฤหาสน์ดีฉันท้วมๆ ซึ่งปัจจุบัน Toyota กองกลางยานยนต์ยักษ์โค่งสิ่งของประเทศญี่ปุ่น ได้มาประกาศเดินเครื่องร.ง.เกิดแบตเตอรีแห่งใหม่สถานที่ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยจุดหมายกำเนิดแบตเตอรีเหตุด้วยยานยนต์ไฮบริดสิ่งของ Toyota ตลอดที่ไทยด้วยกันต่างประเทศ เจ้าเอ็งมิจิโป่งรอง ซึงาตะ President ของ Toyota Motor ไทย ได้ประกาศถลกโรงงานเกิดแบตเตอรีรถไฮบริดของ Toyota แห่งหนนิคมอุตสาหกรรมเกเรตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา เพราะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ดุ “Toyota มีความตั้งใจที่จะปฏิรูปยานยนต์แห่งคืนดีกับบริเวณแวดล้อมตามเค้าโครงความคิด Toyota Environment Challenge 2050 โดยมีการงานหลักเขตปีกการพัฒนายานยนต์สถานที่ลดปริมาณการวางธุระคาร์บอนพร้อมทั้งเพิ่มยานยนต์แห่งหนญาติดีดามบริเวณแวดล้อม ซึ่งปัจบรรจุบนบานรวมความว่ารถไฮบริดแห่งผสมผสานระหว่างเครื่องจักรกับมอเตอร์ไฟนภาลัย” “กิจจานุกิจตรงนี้ได้รับสอดคล้องกับนโยบายสรรพสิ่งรัฐบาลไทยอีกด้วยฐานเป้านิ่งจ่ายไทยครอบครองกกการผลิต “ที่ว่างยาว” สรรพสิ่งยานยนต์แห่งเป็นมิตรดามบริเวณแวดล้อม ซึ่งนอกจากการแห่ง Toyota จักจ่ายรถยนต์แบบใหม่สถานที่สอดคล้องกับหลักการนั้นต่อจากนั้น อีกต่างหากบากบั่นที่จะสาวก้าวจรอีกระดับพร้อมด้วยการผลิตแบตเตอรีในประเทศสถานที่ดีฉันก่อตลาด ซึ่งดิฉันคัดถกโรงงานผลิตแบตเตอรีสำหรับยานยนต์ไฮบริดไฟฟ้า ที่ นิคมอุตสาหกรรมเกเรตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะว่านับดำรงฐานะร.ง.ผลิตแบตเตอรีเหตุด้วยยานยนต์ไฮบริดครอบครองแห่งแรกที่ภาคอาผู้วิเศษ” แบตเตอรีจากโรงงานในประเทศไทยจะไม่ผิดใช้งานที่รถสาวขายดิบขายดีอย่าง Toyota C-HR Hybrid ด้วยกัน Toyota Camry Hybrid หมายรวมรถยนต์รุ่นอื่นๆ ภายหน้า เพราะว่าร.ง.สถานที่นี้จักชดใช้เทคโนโลยีกับสิ่งใหม่การผลิตระดับสูงของ Toyota อาทิ Collaborative Robot (COBOT) หุ่นยนต์สถานที่ออกแบบลงมาอนุเคราะห์กิจธุระของมนุษย์ ซึ่งลุ้นเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกันความรวดเร็วที่การผลิต อีกด้วยหมู่งานสั่งการกำลังแรงงานในที่ร.ง.แปลนอัตโนมัติในที่คาน “Karakuri” คุณมิจินูนบุ สรุปว่า “ภายหลังงานถกร.ง.ในประเทศแหลมทองแล้ว Toyota ยังมีแผนการว่าการแบตเตอรียานยนต์ไฮบริดสถานที่ชัดแจ๋วณชื่อเสียงเรียงนาม “Hybrid Battery Life Cycle Management (3R Scheme)” ซึ่ง 3R มี Rebuild Reuse และ Recycle นอกจากนี้ โรงงานอีกต่างหากรองการผลิตแบตเตอรีรุ่นนวชาตสำหรัยานยนต์วันหน้า รวมถึงมีแผนการงานบริหารขยะจากการผลิตเพื่อที่จะตัดทอนผลกระทบกระเทือนทาบสิ่งแวดล้อมในประเทศแหลมทอง เค้าโครงทั้งผองตรงนี้ยังส่งผลมอบแบตเตอรียานยนต์ไฮบริดในประเทศไทยไม่ผิดยอมซึ่งเป็นประโยชน์กับดักผู้บริโภคด้วย” ตะขอขอบคุณประกาศด้วยกันภาพอธิบายขนมจาก Toyota NewstoyotaAutomobileElectric Vehicle

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/lotus_bigc_tops_cover.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/lotus_5.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/89448992_1466504573524178_4807133221105958912_n.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/covid19.jpg