Tony Fernandes CEO ของ AirAsia เปิดตัว BigPay วางแผนก่อบริการโอนสินทรัพย์กับสินเชื่อ

Tony Fernandes Group CEO ของ AirAsia คว้าเริ่มแผน FinTech นวชาตล่าสุดณชื่อ BigPay อย่างเป็นทางการในที่การงาน Money20/20 สถานที่สิงคโปร์ เพราะว่า Fernandes ระบุว่า BigPay จะเป็นระบบงานวางเงินต้นร่างสิ้นไร้เงินสดแนวทางใหม่ที่จะสนับสนุนให้ผู้ให้บริการสถานที่ประกอบด้วยทุนเดิมน้อยสามารถใช้ตัวเงินคว้าชนิดสมบูรณ์ในภายหน้า ณก่อนหน้านี้ช่วงต้นชันษาที่ผ่านมา BigPay เป็นเสมือนหนึ่งบัตรเติมเงินสถานที่ปฏิบัติราชการคล้าย กับตั๋ว credit ด้วยกัน debit อีกทั้งอีกทั้งสมรรถณการทำธุรกรรมในที่สายการบิน ผู้ใช้งานยังสมรรถที่จะนางสินทรัพย์ดิจิทัลจรไปสู่คนอื่นๆ เพราะว่าเปล่าเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทำเอาก๊กคนเดินทางมีความง่ายดายสบายดีมากขึ้น Salim Dhanani กับ Christopher Davison Co-founder สรรพสิ่ง BigPay ได้มานำไอเดียในที่งานที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แห่งชดใช้ประกาศสิ่งของผู้ซื้อ AirAsia ลงมากล่าวทาบ Fernandes Fernandes กล่าวว่า “กิจธุระกว่า 80 ร้อยละ ยังคงดำเนินการกับดัก AirAsia.com ซึ่งดิฉันก็อุตสาหะจักพิทักษ์ด้วยกันรักษาข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้อย่างยอดเยี่ยม ดิฉันมีข้อมูลมากมายด้วยกันราคามหาศาลนั่นเป็นหนึ่งสาเหตุแห่งอีฉันกำลังจะทำให้เรียบบริษัทไปสู่ดิจิทัล” ด้วยความเชื่อแห่งหนมีต่อนวัตกรรม Fernandes กำหนดจุดหมายที่จะประสบความสำเร็จในที่ AirAsia ภายใต้กรอบความคิด “Now everyone can fly” ปรัชญาสิ่งของ BigPay แห่งอีกเปล่ากี่ทอผ้าพรรษาตรงหน้า โดยประกอบด้วยความคาดหมายแหว BigPay อาจมีมูลคุณค่าดำเกิงกว่า AirAsia ภายภาคหน้า เชิงอรรถขนมจาก The Malay Mail Online งานสร้างเรื่อง cashless wallet เป็นเช่นสาวเท้าแรกของ AirAsia ในที่งานที่จะบัวผันเนื้อตัวเจียรสู่บริษัทครรลอง digital วันข้างหน้า Fernandes คบคิดที่จะสร้างกบิลการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินเพื่อผู้โดยสาร AirAsia ผ่านทาง BigPay และดามด้วยการโอนทรัพย์สมบัติไปสู่การก่อกบิลสินเชื่อให้กับผู้ผลิต “Right now, anyone who wants to borrow has to mortgage their son and their daughter to get a loan from the bank,” Fernandes jokedมันสมอง Fernandes พูดชวนหัวว่า “ทุกวันนี้การยืมยืมทรัพย์สินจากแบงค์เลี่ยนย้อนยอก เธอจักจำเป็นจะต้องยกมาลูกชายและธิดาเจียรจดจำปริ่ม” “อีฉันเชื่อดุดีฉันจักสมรรถคร่าเทียงสรรพสิ่งตลาดล่ะก่อสร้างผู้สร้างคว้ามากขึ้นในที่อนาคตกาล” ดีฉันจักริเริ่มตั้งเป้าสถานที่ ASEAN เขาเรียกหามันว่า “high-resolution data” Fernandes พูดว่า เขาประสงค์แหวจักเหลือบเห็นการช่วยกันจำเริญของบริษัท e-commerce ภายภาคหน้า เชิงอรรถภาพกับข่าว: Business Insider NewsBigPayAirAsiamoney-lending services