Thomson Reuters ให้เป็นอิสระบุคลากร 2,000 บรรดาศักดิ์

Thomson Reuters เจาะจงว่าจักปล่อยบุคลากรเช่น 2,000 สถานะทั่วโลก จากจำนวนบุคลากรทั้งเพ 48,000 มนุษย์ การสับเปลี่ยนแบบสร้างนี้จะมีขึ้นทุก 150 สาขาแห่ง 39 ประเทศ เพราะสำเร็จช่วยมอบมัธยัสถ์เงินลงทุนได้เช่น 250 เลี่ยนตราตลอด3 เดือนเช็ด่ตรงนี้ Jim Smith CEO สิ่งของบริษัทเจาะจงตวาด “อิฉันริเริ่มกระทำที่ณ เวลานี้เพื่อที่จะโอกาสในงานทลายไซโลข้างในหุ้นส่วน ทำเอาบริษัทมีกรณี agile กับทำงานจรดกันกับดักลูกค้าเติบโต” อย่างไรก็ตาม การถอดออกบุคลากรที่ครั้งนี้ไม่ได้ลดจำนวนรวมคณะทำงานในส่วน Reuter newsroom หน่วยธุรกิจข้างข่าวของ Thomson Reuters ก่อนหน้ากองกลางได้บอกผลได้ที่3 เดือนที่สามซึ่งตัวเลขลดลงกว่าก่อนหน้านี้ทีละน้อยๆ รายได้รวมเบ็ดเสร็จลงความว่า 286 เลี่ยนเหรียญตรา หรือคิดดูดำรงฐานะมูลค่า 0.36 เหรียญทาบหุ้น ด้านปีก่อนเค้าหน้าลงความว่า 293 โล้นตรา ซึ่งคิดดูเป็น 0.54 เหรียญตราประกบใบถือหุ้น ด้วยกันยังน้อยกว่าเมื่อวัดกับจำนวนผลการวิเคราะห์ซึ่งคาดไว้แห่ง 0.47 ตราประกบใบถือหุ้น ยิ่งไปกว่านี้หน่วย Financial & Risk ซึ่งเป็นคณะสถานที่เล่าข่าวกับบทวิเคราะห์ปันออกแก่สถาบันทางการเงิน คว้าพบการเลิกการซื้อขายตลอด สิบ 3 เดือนที่ผ่านมา Thomson Reuters แข่งขันแย่งชิงผู้ใช้ล่าการคลัง กับดักหลากหลายเจ้านายรวมหมด Bloomberg LP และคณะ Dow Jones สรรพสิ่ง News Corp. ที่มา: Business Insider จุดยืนขนมจากกองบรรณาธิการ เสมอมา Thomson Reuters ครอบครองกองกลางที่ได้มาการฝักใฝ่ขนมจากกลุ่มลูกฝึกงานและลูกยุติใหม่เต็มแรงที่สุดบริษัทหนึ่ง แต่ว่าก็เผ่นหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงความประพฤติสิ่งของผู้ซื้อ กับช้าการคลังเองก็ดำรงฐานะอีกล่าเอ็ดแห่งทุกคน ก็ูสังเกต และมีอัตราการแข่งขันดอน NewsThomson Reuters