The 1 Loyalty Program ยืนขึ้นเอ็ดสู่ Omni Channel

Loyalty Program ของวงศ์วานเซ็นทรัลแห่งหนรู้จักมักจี่กักคุมแห่ง ชื่อเสียงเรียงนาม The 1 ภายใต้การสอดส่องดูแลของ ‘ธรรมะ์ จิราธิวัฒน์’ President เท้าหน้านำองค์กร Transform จากงานดำเนินงาน Offline สู่การเป็น Omni Channel ครบถ้วนครรลอง ผ่านเค้าโครงความคิดงานจ้องเทคโนโลยีปันออกดำรงฐานะ Long Term เพราะว่าใช้คืน Big Data มาวิเคราะห์ และสามารถแหมะกลอุบายไม่มีเงินสามารถกลายเป็นเรือแพลตแบบฟอร์มแห่งไฮเทค ด้วยกันเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุด The 1 ลงความว่า Loyalty Program รูปแบบใหม่ภายหลังที่คว้ามีการรีแบรนด์จาก The 1 Card ซึ่งครอบครองแพลตแบบฟอร์มที่เป็นเหตุให้กลุ่มเซ็นทรัลสมรรถก่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับดักผู้บริโภคคว้าจรดกันสมบูรณ์ ขนมจากงานแห่งได้มีการพินิจพิจารณาความปรารถนาสิ่งของผู้บริโภคผ่าน Big Data กระเป๋าแห้งทำเอาสามารถแจ้งความมุ่งมาดปรารถนา ความชื่นชอบ ไลฟ์สไตล์เฉพาะรายสิ่งของลูกค้าปัจเจกชนอย่างละเอียด ซึ่งช่วงปัจจุบัน The 1 ท้องทำการค้าแห่งบอกรับเป็นสมาชิกกระทั่ง 15 ล้านมนุษย์ ครอบคลุม 25% ของพลเรือนหมดด้วยกันสรรพสิ่งไทย มาเริ่มต้นสอดส่อง The 1 ได้มาอย่างไร เกล้ากระผมคว้าเข้ามาช่วยบริหารงานณซีกของ The 1 ตั้งแต่ในระหว่างที่อีกต่างหากครอบครอง The 1 Card อยู่ ซึ่งครั้งนั้นตกลงมีงานหยุด Data ลงมาพอประมาณแล้ว และริเริ่มที่จะประกอบด้วยงานแลดูทิศทางแหวจะจับ Data กลุ่มนี้ลงมาปรับใช้ณงานคว้าอย่างไรบ้าง เกล้าผมก็มาช่วยแลดูแห่งด้านสรรพสิ่งงานแปะทีเด็ดมอบกับธุรกิจแม้ว่าละยูนิต โดยงานแยกซวนเซกเมนต์สรรพสิ่งลูกค้าแหวน่าใช้ Data ในการพินิจพิจารณายังไง ส่วนสิ่งของ The 1 Card แน่ๆ ๆ แล้วเป็นกลุ่ม Support ด้วยกันครอบครองคณะศูนย์กลาง เหตุฉะนี้ข้าพเจ้าแล้วจึงจำเป็นต้องประกอบด้วยการยอมไปดูแห่งด้านแตกต่าง ๆ เพื่อนำ Data แห่งหนประกอบด้วยมาปรับใช้คืนปันออกตรงจุดยิ่งนักเต็มที่ เพราะว่าเริ่มแรกจากงานไปดำรงฐานะผู้จัดการสาขาแห่งโตโผบินสัน ประกบด้วยมาดูด้าน Commercial แห่งเซ็นทรัลออนไลน์ แล้วก็ดูในด้าน Marketing ออนไลน์ ด้วยกันหวนกลับที่ The 1 ซึ่งคราวนั้นก็เป็นตอนแห่งหนกำลังกายมีงานสร้าง Digital Information ของเซ็นทรัลทีมเหม็ง ณระดับแห่งหนครอบครองคนสิ่งของครอบครัว ฉันจำต้องสิงสู่สุมเค้าหน้าปันออกเป็น ฉันจำเป็นต้องไม่ได้หยุดเพียงบริษัท หรือว่าวิมุข เสียแต่ว่าอีฉันจำต้องมองดูแหวสุมหน้าตาเขาจัดการกักคุมยังไง แล้วจึงยอมไปดูแม้ว่าเว้นบียู งานเข้าดำเนินงานณสมัยที่ประกอบด้วยการ Disrupt แรง มีความกดดันยังไง ความกดดันเลี่ยนก็ประกอบด้วยแน่นอน โดยเฉพาะแห่งด้านสิ่งของ Transformation เพราะการบีบบังคับแต่ต้น ถือเอาว่า อีฉันจักเปลี่ยนแปลงงานจาก Offline บริสุทธิ์ ๆ ปันออกเป็น Omni Channel แห่งหนสามารถทำได้พ้น โดยไม่ต้องรอคอยให้ทุกการงาน Offline สิ่งของฉันทำการค้าออนไลน์มอบแก่กล้าก่อนจากนั้นค่อยทำ รวมทั้งกาต้มน้ำรบราาลานซ์อันแห่งหนมีสิงสู่จากนั้น ซึ่งจำต้องมีงานดำเนินต่อไป กับงานสร้างนวัตกรรมขึ้นลงมา จักสร้างยังไงให้ทั้งคู่ดังนี้สมรรถที่จะไปจรด้วยกันคว้า นอกจากนี้ยังประกอบด้วยอีกเอ็ดความบีบคั้นแห่งหนค่อนข้าง Unique นั่นลงความว่า งานในระดับคนคิด หรือ Family เพราะทุกคนแตกต่างบอกกันตวาดเทคโนโลยี เลี่ยนจักผลัดกันทั้งหมด ๆ ปี ทำเช่นไรมอบอีฉันจ้องเลี่ยนครอบครอง Long Term กับเป็นเหตุให้เป็นหลักโคนสิ่งของโครงสร้างแห่งการดำเนินธุรกิจได้ ณระดับคนคิด ข้าพเจ้าเปล่าสมรรถมองเทคโนโลยีดำรงฐานะ Short Term ได้มา อีฉันจำต้องแจ้งตวาดเลี่ยนประกอบด้วยบางอย่างแห่งหนซัพเมื่อร์ทในแง่แนวทางเจียรอีกเบญจพรรษาสิบพรรษา ด้วยกันสามารถดูแลทั่วเหน้าเด็กรุ่นนัดดาได้มา มีวิธีการบ่มเพาะ Loyalty Program ขนมจาก The 1 Card ปันออกตกเป็น The 1 อย่างไร แนว ถือเอาว่า งานแห่งหนอิฉันสมรรถที่จะรู้ผู้บริโภค 1 มนุชได้มารอบด้าน ด้วยเหตุที่การงานสิ่งของฉันจรกระทบแห่งไลฟ์สไตล์สิ่งของผู้ซื้อมากมายขัดสน ซึ่งครั้งใดก็ตามผู้ซื้อมีการซื้อของ ไม่ว่าจะดำรงฐานะ วัสดุกีฬา เสื้อผ้าอาภรณ์ ของใช้ลูก ซึ่งฉันทำงานเหล่านี้จบ ฉะนั้นฉันจักเจริญข่าวสารเพราะใช้คืน single view of customer ก็ลงความว่า การจ้องผู้ซื้อที่มาใช้คืนบริการณแต่ละกลุ่มการงานมอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำเอาสมรรถแจ้งลูกค้ารายตัว และสมรรถติดต่อกับนกเขาได้ซื่อใจเจริญ ซึ่งดำรงฐานะสาระสำคัญสรรพสิ่ง The 1 เพราะว่าประกอบด้วยหลักเขตในธุรกิจดังนี้ ชนิดเริ่มแรก จำเป็นต้องจ้องให้ ‘ผู้ซื้อดำรงฐานะใจกลาง’ เป็นต้นว่า ลูกค้ามนุชตรงนี้ครอบครองสุภาพสตรี เมื่อก่อนจักมีงานจ่ายเท่าเครื่องหอม แห่งหนห้างเซ็นทรัลอนันต์เลย เสียแต่ว่าเขาไม่เคยซื้อผ้าอ้อมลูกที่นี่เกิน เพราะเขาจรจับจ่ายแห่ง Tops ครั้นนำข่าวสารเหล่านี้ลงมารวมตกเป็นตวาดอิฉันจักเหลือบเห็นกันคนละทิวทัศน์ เป็นเหตุให้รู้เจียรคนละภาพร่าง ดังนี้อิฉันก็จักจ้องไปจดแหวไลฟ์สไตล์สิ่งของผู้ซื้อมนุษย์นี้เป็นภาพร่างไร และเช่นไรที่ดำรงฐานะจุดสำคัญสิ่งของผู้ซื้อแห่งหนมีความสัมพันธ์ณการตัดสินใจเลือกเฟ้นซื้อของที่แม่นมั่น ด้วยกันพากเพียรที่จะแจ้งความปรารถนาสิ่งของเขา เพราะอิฉันก็จักพากเพียรจำแนกผู้บริโภคขนมจากไลฟ์สไตล์เหล่าตรงนี้ก่อนกำหนด ด้วยกันอีกกรรมวิธี คือว่า งานแห่งอีฉันเปล่าพากเพียรโยนผู้บริโภคเข้าไปซวนเซกเมนต์ใดซวดเซกเมนต์หนึ่ง เพราะผู้บริโภคเอ็ดมนุษย์สมรรถมีไลฟ์สไตล์แห่งหนต่างๆนาๆได้มา อย่างลำดับที่สอง ไม่ได้เน้นที่ ‘WHAT’ แหวผู้ซื้อซื้ออย่างไร แต่ว่าอิฉันจักเน้นย้ำแห่งหน ‘WHY’ ก็เพราะว่าข้าพเจ้ามองว่างานเก็บข้อมูลโดยชดใช้ AI ลงมาพินิจพิจารณาเพียงประการโดด ในด้านสิ่งของธุรกิจของหุ่นยนต์หลังจากนั้น บางคราวก็ไม่สมรรถอธิบายในด้านจิตวิทยาสิ่งของลูกค้าได้มา ซึ่งมันพ้นไปประโยชน์ ก็เพราะว่ามันจักดำรงฐานะเพียง Short Term ด้วยกันมันจักเป็นกล่องดำแห่งหนเปล่าสามารถเป็นเหตุให้อีฉันเข้าใจลูกค้าได้งอกงาม อิฉันพากเพียรที่จะโมเมใจลูกค้า เพื่อจะตอบโจทย์ Need สิ่งของลูกค้า ที่บางคราวผู้ซื้อคงจะทึ่มด้วยแหว ตนเอง Need อันกลุ่มนี้ เหตุฉะนี้ ฉันจักช่วยลูกค้าตกลงใจได้ง่ายขึ้นไป Key Driver ในการเลือกสรรพาร์ทเนอร์ลงมาทำงานกับดักเซ็นทรัล กรุ๊ป ถือเอาว่ากระไร ชิ้นประธานเลยก็ลงความว่า จำต้องหยุดข้อเสียและทำให้รุ่งเรืองขึ้นจุดเด่นซึ่งกันและกัน ซึ่งอีฉันไม่ได้ดูแค่แหว คนคิดดำรงฐานะใคร กงสีมีมูลค่าเท่าไหร่ เพราะในการทำดีล เนื้อความสรรพสิ่งการคลังไม่ไหวครอบครองปัจจัยหลัก ๆ แต่ว่าที่อีฉันจักมองดู อย่างแต่ต้นพ้นก็ลงความว่า สมรรถจรพร้อมกันคว้าหรือไม่ ด้วยกันประการที่สองที่จัดประธานเต็มที่เลยก็ถือเอาว่า หลักการและแนวความคิดระดับเดียวกันหรือไม่ โน่นก็ลงความว่า ทฤษฎีที่มานะบากบั่นสับเปลี่ยนชีพคน ทำชีวิตินทรีย์มนุชให้มันดีขึ้น เหมือนแห่งฉันหิวจักทำหรือไม่ ที่ผ่านมาอีฉันได้มามีงานสมรู้ร่วมคิดกับดัก มังสวิรัติงดงามดอทคอม (JDมันสมองCOM) ซึ่งคราวนั้นแห่งอีฉันสนทนาห้าม ผู้บริหารนกเขาประกอบด้วยแนวทางแห่งค่อนข้างแก่กล้า เพราะว่านกเขามุมานะที่จะแก้ไขปรับปรุงชีพคน โหยจักสร้างความจัดเจนปันออกกับดักผู้บริโภค กับไม่ได้สนใจแค่ในเนื้อความสิ่งของกำไร หรือส่วนแบ่งมากเกินไป นอกจากนี้อิฉันก็ประกอบด้วย Grab ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับดักอีฉันด้วย ซึ่งการร่วมกันห้ามครั้งนี้ อิฉันประกอบด้วย Big Idea ถือเอาว่า ลูกค้าอยู่ที่เรือน แม้ว่าฉันเรียกร้องเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์สิ่งของอิฉันแห่งประกอบด้วยยิ่งดำรงฐานะโล้นชิ้นชนิด สมรรถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาข้างใน 30 นาที ขอบข่ายสรรพสิ่ง The 1 ในภายหน้าอันเกือบ จะครอบครองอย่างไร มั่นเหมาะดุในเวลานี้ Omni Channel ของอิฉันครบถ้วนหลังจากนั้น กับมีประสิทธิภาพเสมอเหมือนกับดักสรรพสิ่งต่างชาติแห่งมีแห่งณ เวลานี้ ขนมจากงานแห่งอีฉันเกี่ยวข้องเจือแห่งหนเข้มเเข็ง กอปรกับดักเซ็นทรัล พวก ก็มีเหตุดำรงฐานะลักษณะเฉพาะแห่งหนแหล่กงสีทั่วโลกปราศจาก กับภายใน 3-5 ชันษา อิฉันจักมองเห็นการนำวัตถุดิบแตกต่าง ๆ แห่งหนอีฉันประกอบด้วยมาเจือปันออกมันผิดหูผิดตากระทั่ง case study อื่น ๆ บนบานแหล่งหล้าตรงนี้ แต่ว่าแม้ให้ครอบครองรูปธรรมก็คือว่า Omni Channel ด้วยกัน New Technology Partner ที่จะมาเพิ่มเติมจิ๊กซอว์ ไม่ว่าจะดำรงฐานะ Logistic Payment Customer lifestyle แห่งสมรรถเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเข้ามีส่วนร่วมคว้าเจริญ The Secret Sauce ของ ‘ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์’ ลงความว่าอย่างไร ทรงไว้เสร็จแทรกกักคุมเหลือแหล่ ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น งานแห่งอีฉันไม่ผิดปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแหวหน้าที่ของอีฉันลงความว่าะไร ความชอบส่วนตัวก็พัวพัน การหาความรู้อีกนิดหน่อย กับความจัดเจนก็ประธาน ก็เพราะว่าอีฉันคลุกคลีกับการงานรีเอียงลตั้งแต่ลูก โดนขู่เข็ญปันออกดำรงฐานะพนักงานบัญชี มนุษย์ห่อของขวัญ คนขายของโจ้ ซึ่งในวงศ์ทั้งหมดจำเป็นต้องก่อดังนี้สิ้น ดังนั้นทุกคนจะสมรรถรู้ผู้บริโภค และประกอบด้วยความรับผิดชอบดำเกิง ด้วยกันอิฉันจำต้องประกอบด้วยความสำนึกแหว ฉันไม่ได้เปล่าสอดส่องดูแลเท่ากงสี แต่ว่าฉันจำต้องสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากรเช่นกัน ด้วยงาน แต่ว่าอิฉันเป็นเจ้าของก็จริงๆ แม้ว่าอีฉันจะปราศจากงานใช้อำนาจของความเป็นเจ้าของ หรือว่า Family card ในการคุมสอดส่องดูแล แม้ว่าจะชดใช้ในด้านสรรพสิ่งการเป็นแถวสติปัญญา หรือว่าหลักหัวคิด ก็เพราะว่าการประกอบด้วยเสาคิดอย่างนี้จะเป็นเหตุให้อิฉันมี Luxury แห่ง Professional คนอื่นมากมายมนุชปราศจาก นั่นก็ลงความว่า การคิดดู Beyond ผิข้าพเจ้าจะต้องปลงใจกระไรสักชนิด แม้เลี่ยนเพื่อที่จะ Long Term แม้ว่าจะจำเป็นต้องปล่อยวางบางอย่างในระยะเวลาสั้นๆ เกล้ากระผมก็ยอมเจียรมุขตรงนั้น เพราะ Short Term มีผู้ชมชมอยู่จากนั้นเป็นหมื่นๆมนุษย์ แม้ว่าพ้นไปคนดู Long Term หิวแนะนำตัวเช่นไรปันออกเทศมนตรีแบบใหม่แห่งจำเป็นต้องลงมาดูแลการงานครอบครัว ผิครอบครองธุรกิจขนาดกลางแห่งมีเจ้าของโดด อันนี้ง่าย ก็คือว่า เธอต้องแฟร์ ต้องมีแนวทางแห่งหนชัดแจ๋ว จำเป็นต้องกล้าหาญตัดสินใจ และกล้าหาญที่จะตวงระหว่างผลได้ณระยะยาว กับระยะสั้น ต้อกระจกงบประมาณาลานซ์ให้ดำรงฐานะ กับต้องตกลงใจมอบแจ้น บางคราวไม่ผิดหรือว่าผิดช่างเถอะ เสียแต่ว่าอย่างน้อยบางอย่างเลี่ยนคว้าเกิดขึ้น กับทำให้เธอได้มาศึกษา แม้ว่าสมมติว่าครอบครองบริษัทโย่งแห่งค่อนข้างจะ#สลับซับซ้อน กับประกอบด้วยเหลือแหล่บียู ชนิดนี้ไม่หวานคอแร้งเลย เพราะแต่ละคนก็จักประกอบด้วยความสนใจไม่เหมือนกัน กับคงเป็นการจัดการแห่งต่างวัยห้าม ซึ่งส่วนใหญ่จักมีปัญหาตรงๆแห่ง งานตามคำสั่ง การงานแห่งเหตุการณ์ดังนี้ ชนิดแต่ต้น อิฉันต้องแจ้งก่อนกำหนดว่าที่เปลี่ยนลงมาเขาประสบผลมาจากนั้น Talent ถือเอาว่า จักขจัดปัญหานั้นอย่างไร ด้วยกันจำเป็นต้องไม่ลืมตวาดเขาประสบความสำเร็จเหตุใด เคยชินทำกระไรลงมามั่ง อันนี้ต้องเข้าใจนั้นให้เต็มแรงเต็มที่ เพื่อได้ไม่ต้องตกเป็นแหว ทดลองสร้างหลังจากนั้นไม่เวิร์ค เมื่อใดก็ตามเกล้าผมคุยกับดักมนุชแห่งวัยไม่เหมือนกันปรากฎแหว ทั้งหมดประกอบด้วย common impress เดียวกัน คือว่า ผู้ซื้อ นั่นก็แสดงว่า ฉันมีหลักการเช่นเดียวกัน ดังนั้นอีฉันเองก็สมรรถประพฤติตามหลักหัวคิดสิ่งของผู้สูงวัยคว้า Corp InnovThe 1Omni ChannelCentral GroupLoyalty programFeatured Article