ThaiFightCOVID เปิดตัวแอปพลิเคชัน Card2U ร่วมข่าวเหตุการณ์ COVID-19 ไว้ที่แห่งผู้เดียว

“ThaiFightCOVID” โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจด้วยกันเข้าผู้เข้าคน เปิดตัว “Card2U” แอปพลิเคชันประมวลข่าวสารเกี่ยวพันเหตุการณ์ COVID-19 เก็บในที่สถานที่ลำพัง ครบครันแยกออกดาวน์โหลดคว้าต่อจากนั้นวันนี้รวมหมดในที่ระบบ Android กับ iOSเธอพุทธิป่าษ์ อุดที่ที่ตัด รมต.สั่งการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจด้วยกันเข้าผู้เข้าคน (ดีอีเอส) ประเจิดประเจ้อว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ที่ว่าการจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ สะอาดป้า ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiFightCOVID เปิดตัว “Card2U” แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลหมดด้วยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์งานกระจายเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสวัวป่องท้องนา 2019 (COVID-19) ทั่วในที่ยิ่งใหญ่กับชั้นแดนในที่สถานที่ลำพัง ครบถ้วนส่งต่อไปสู่ที่ถือประชาชนทั้งปวงมนุช“แอปพลิเคชัน Card2U เป็นคดีสมคบคิดระหว่าง บริสุทธ์น้าผู้หญิง หุ้นส่วน อีคาร์ทสตูดิโอ ขีดคั่น ผู้ให้บริการหมู่บัตรดิจิทัลบนบานศาลกล่าวมือถือ ข่ายงานดิจิทัลสตาร์ถักัพสัญชาติแหลมทองแห่งมีกรรมสิทธิ์การจรรโลงกับช่วยเหลือเพราะ บริสุทธ์น้าผู้หญิง และหุ้นส่วน กระไอกระแอมบีเอ็ม แหลมทอง จำกัด โดย Card2U ครอบครองการชกอดอยากมาจากเว็บไซต์ ThaiFightCOVID.depa.or.th แห่งเปิดตัวจรพอวันที่ 20 เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการพอกพูนช่องทางงานให้บริการอายุมากประชาชนในที่ตอนอันตราย COVID-19 นี้” รมต.บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ เสนอโดยรายการอาหารที่แอปพลิเคชัน Card2U ประกอบด้วย รายการอาหารข่าวด่วนด้วยกันจับใจความข้อมูลประจำวันที่เกี่ยวข้องกับร้ายแรง COVID-19 เมนูข่าวสารขนมจากหน่วยงานภาครัฐ เมนูวิเคราะห์ข้อมูลปลอม (Fake News) เมนูอาหารจัดแสดงผลรวมผู้ติดโรคที่ครอบครองการประกันจากกระทรวงสาธารณสุข เมนูจัดโชว์เนื้อที่เสี่ยงควรจะหลบ เมนูอาหารจดบันทึกการสัญจรสรรพสิ่งเธอต้นฉบับประมาณการเสี่ยงงานติดโรค สถานพยาบาลสถานที่รับสารภาพตรวจค้นเชื้อ เมนูเล่าโปรโมชันเพราะด้วยเลี้ยงชีพในที่ตอนอันตราย รวมหมดของกิน ของซื้อของขายแตกต่าง ๆ กับบริการ รายการอาหารรวบรวมสายด่วนขอความช่วยเหลือ ด้วยกันเพจประเทศไทยแจ้งสู้รบ COVID-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขคุณพุทธิป่าหญ้าษ์ บอกต่อว่าต่อขาน แอปพลิเคชันดังกล่าวถูกปฏิรูปขึ้นพอให้กลางเมืองสามารถอัพเดตเหตุการณ์กับรับรู้ข่าวสารแห่งครบถ้วน เที่ยงตรง กับเชื่อถือได้ท่ามกลางสถานการณ์การกระจายเชื้อสิ่งของเชื้อCOVID-19 คว้าชนิดทันทีทันควัน เพราะไม่ต้องเสียเวลาเที่ยวหาข่าวสารขนมจากแหล่งต่าง ๆ อีกรวมหมดเข้าถึงสะดวกเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ และผึ่งผายดีด่วนซ์ ซึ่ง Card2U สมรรถดาวน์โหลดได้มาต่อจากนั้นวันนี้ทั่วที่ระบบ Android และ iOS เพราะว่าเปล่าเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ NewsThai Fight CoviddepaCard2UCOVID-19ThaiFightCOVID

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/App_Card2U_200406_0002.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/Card2U_Application-01_Resize.jpg