Tencent คลายการงานสู่ตลาดโลก เข้าไปจ่ายใบหุ้น Universal Music Group

ครอบครองอีกหนึ่งการเคลื่อนที่ประธานแห่งธุรกิจเมืองจีนประการ Tencent คลายสู่ตลาดโลก เมื่อประกาศจับจ่ายใบถือหุ้น Universal Music Group (UMG) 10% ขนมจากเขตแดนธุรกิจมีเดียขนาดใหญ่ชนชาติฝรั่งเศสชื่อ Vivendi เพราะว่ายุคปัจจุบันค่ากองกลางทั้งสิ้นอยู่แห่งหน 33.6 โพกผ้าเลี่ยนเหรียญสหรัฐอเมริกางานคลายสู่ตลาดโลกคราวนี้นับมีความนัยประธานครอบครองอย่่างมหาาก เพราะว่าเครือ UMG ตรงนั้นสรุปของขลังวางประการ Taylor Swift, The Beatles และ Lady Gaga และนี่หามิได้ทีแรกของการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลก เพราะว่ายุคปัจจุบัน Tencent ก็มีหุ้นแห่งบริษัทสวีกากเดนโด่งดัง Spotify 7.5%ไม่เช่นขนาดนั้นบริษัทเด็กชนิด Tencent Music Entertainment คว้าจับมือเพื่อดำรงฐานะทางการตลาดกับจัดจำหน่ายให้กับกงสีบันเทิงช้า K-pop อย่าง SM Entertainment ตั้งแต่หัวปี 2019ในทางกลับกัน UMG ก็จะใช้คืนโครงข่ายของ Tencent เพื่อคลายโคนไปสู่ตลาดเอเชียด้วย เพราะการเข้ามาจรดใบหุ้นคราวนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้างโอเแมลงปอเรชั่นและการงานสิ่งของกงสี UMG chief Sir Lucian Grainge กล่าวหัวนอนปลายตีน: The Guardian NewsTencententertainmentUniversal Music

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/uniqlo-2.jpg