Telenor เผย 7 เทรนด์เทคโนโลยีมาแรงพรรษา 2019 จับตามองต่อโทรศัพท์ผนังเลิกจักกลับ

แกนกลางวิจัย Telenor บอก 7 ความโน้มเอียงเทคโนโลยีมาแรงพรรษา พุทธศักราช2562 ชี้ให้เห็นหลายปรับปรุง ผู้กำหนดแผนการและเอกชนหันไปให้ความสำคัญกับดัก “การใช้ประโยชน์ขนมจากเทคโนโลยีชนิดมีเรื่องรับผิดถูกใจ” งอกงาม ท่ามกลางการพัฒนาอย่างเร็วที่มากมายพรรษาที่ผ่านมา Bjørn Taale Sandberg หัวหน้าศูนย์วิจัยตะแคงโคลนตมอร์ กล่าวว่า ขนาดที่ณรอบชันษาที่ผ่านมา แหล่งหล้าของเทคโนโลยีก่อเกิดการพัฒนากับปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้วยกันว่อง แต่ว่าจากความกระทบกระเทือนด้านหักออกเหตุเดิมขึ้นขนมจากเทคโนโลยี ทำให้มากเทคโนโลยีหวนกลับตรวจจดทรรศนะต่างๆ ของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวชาตๆ ซึ่งมีผลกระทบมุขหักออกประกบเข้าสังคม ครัวเรือนด้วยกันระดับปัจเจกชน “แม้เทคโนโลยีจะไฮเทคเพียงใด ประชากรในสังคมแตกต่างกลับมาตรวจจดหลักประกันประกบงานใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย หลักแหลมด้วยกันสร้างสรรค์” อธิปแอยู่ไม่สุขหมายเลขก ทูล ด้วยกันรวมหมด 7 ความโน้มเอียงเทคโนโลยีที่ทายนั้นจักครอบครองปรากฏการณ์สำคัญทางเทคโนโลยีเหตุเดิมขึ้นไปณชันษา 2562 Deepfake จะขจรขจายเนื้อตัวจำเริญ ที่ตอนปีที่ผ่านมา ข้อคิดเห็นการใช้ประโยชน์มุขหักออกสรรพสิ่งโซเชียลมีเดียกับ AI ได้รับการูสังเกตจากเข้าสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ดีงามพเฟค” (Deepfake) ไม่ก็หนทางสิ่งของประกาศเทียมแห่งหนแพร่สะพัดมุขโซเชียลมีเดีย ซึ่งคาดตวาดณชันษา 2562 จักเกิดเนื้อหาชนิด “ดีพเฟค” เติบโต ด้วยเหตุที่การทำงานสรรพสิ่งโมเดลอัลกอธิรึ่กระทรวงมหาดไทยี่เรียกดุ GANs ที่มีการใช้คืนอย่างโด่งดังจำเริญ และทำความเข้าใจเร็วขึ้นไป ซึ่งจะดำรงฐานะอุปสรรคอย่างมากข้างหน้าประกบงานแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงกับดักข่าวสารจอมปลอมในพื้นโลกดิจิทัล ทั้งนี้ Deepfakeจะเข้ามีบทบาทกับเดชะเติบโตณการรณรงค์หาเสียง ซึ่งจักเข้ามาหมุนปวนเวียนกับแยกออกข่าวสารเท็จทาบมวลชน เพราะณชันษา 2562 ที่จะจรดนี้ ประเทศมหาอำนาจถึง 2 แดน เป็นต้นว่า อินเดียและสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยกำหนดจัดการลงคะแนนเสียงด้วยกันริเริ่มหาเสียงผู้นำ ยิ่งไปกว่านี้ ณชันษา 2562 จะเริ่มเหลือบเห็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โอเปอเรเตอร์กับหน่วยงานคุมสอดส่องดูแลจริงจังกับดักการกำแจ๋ด้วยกันสร้างภูมิต้านทานที่การประมือกับดัก Deepfake คอนเอียงนท์จำเริญ AI จะถูกจำกัดด้วยริมจริยธรรม การพัฒนาสรรพสิ่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้มาก่อกำเนิดงานชดใช้กักคุมอย่างโด่งดังทั้งในท้องถิ่นการงานกับเข้าสังคม อย่างไรก็ตาม ประชาในเข้าผู้เข้าคนริเริ่มตระหนักถึงความกระทบกระเทือนของเทคโนโลยีทาบการดำรงชีวิต ซึ่งเอ็ดในนั้นตกว่าเทคโนโลยี AI เพราะว่าในปี 2562 จะมีงานตรวจการใช้งาน AI จากทั่วไปเติบโต ตลอดจนการกำครั้งครึ้มรอบการใช้งานสิ่งของ AI เพราะว่าที่อีกเปล่ากี่ทอผ้าชันษาข้างหน้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะประกอบด้วยงานสมรู้ร่วมคิดตั้งขึ้นสันธรรมาภิบาลกับกฎศีลธรรมที่การใช้คืน AI เพื่อให้มั่นใจตวาดผู้ที่ยุ่งเกี่ยวมีแนวปฏิบัติที่แน่นอนติดสอยห้อยตามหลักเขตจรรยาบรรณ การกำทีครึ้มรอบการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น เพื่อที่จะก่อสร้างความเชื่อมั่นทาบทั่วไปในการใช้ประโยชน์อย่างแม่นยำ บาง สืบหาได้มา ด้วยกันแข็งแรง ยิ่งไปกว่านี้ ยังทายตวาดที่แท่นพื้นโลกจักประกอบด้วยงานอภิปรายทาบสิ่งเหตุเดิมขึ้นไปขนมจากการนำไปใช้สรรพสิ่ง AI ณแหล่พรรษาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะครอบครองณทางการเมือง การเรียนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางข้าง AI ตลอดจนการลงทุนในเครื่องใช้ไม้สอยและระบบที่ยุ่งเกี่ยวกับดักศีลธรรมสรรพสิ่งการพัฒนากับการนำไปใช้จาก AI “ริมกฎศีลธรรมอาจจะเป็นความไม่สะดวกทาบการพัฒนาสิ่งใหม่ ซึ่งเหลือบเห็นคว้าขนมจากการพัฒนาระบบนิเวศสรรพสิ่ง AI เหตุเดิมขึ้นอย่างเร็วณสหรัฐฯด้วยกันเมืองจีน ระหว่างที่ณเขตแห่งหนประกอบด้วยการกำกับประการทวีปยุโรปเจริญคว้าอย่างเลยกำหนดกว่า จะอย่างไรก็ตาม ริมธรรมาภิบาลถือเป็นอันประธานที่การพัฒนาเทคโนโลยี ของใหม่และการงานแห่งข้องเกี่ยวกับ AI อย่างยั่งยืน ซึ่งสุดท้ายหลังจากนั้น ริมทางจริยธรรมแห่งขีดคั่นขึ้นจะช่วยทำให้เกิดความมั่นคง ความแข็งขมังและความน่าไว้วางใจที่การนำไปใช้ขนมจากเทคโนโลยี เกิดเมืองลอก 5G ขึ้นไปทั่วโลก ที่ช่วงแหล่ชันษาที่ผ่านมา มีการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาระบบคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับดักสถานีทดลองระลอกคลื่น 5G การพัฒนาหลักการใช้ประโยชน์ขนมจาก 5G เป็นต้นว่า การแสดงโดวุ่นวายในพิธีถกโอลิมปิกหน้าหนาวแห่งหนเกาหลีใต้ และในชันษา 2562 นี้ จักเริ่มเห็นเมืองเลียนแบบแห่งหนใช้เหตุด้วยเดินโครงการนำร่องเพื่อจะทดลองงานนำไปใช้ขนมจาก 5G ที่ภูมิภาคกระยาเลยสิ่งของพื้นโลก ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรปด้วยกันเอเชียตะวันออกไกล นอกจากนี้ ที่พรรษา 2562 จะเป็นชันษาที่วงในเข้าผู้เข้าคนจะได้มาแจ้งด้วยกันสัมผัสถึงเรื่องดำรงฐานะสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง ต้นแบบแห่งนครพระศองสเบิร์ก ประเทศประเทศนอร์เวย์ แห่งประกอบด้วยการพาช่องลอง 5G ณขณะนี้ ภายหลังที่ประกอบด้วยงานกล่าวถึงสังคมดิจิทัลชนิดแพร่หลาย ทั้งที่ริมฝั่งผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐด้วยกันการทำงานณตอนชันษาที่ผ่านมา ขนาดที่ 5G กะดุจะประกอบด้วยการกำหนดมาตรโคนอย่างเป็นทางการณชันษา 2563 แต่ว่าวัตถุปัจจัยห้อมล้อมกระยาเลย ที่กระตุ้นจ่ายก่อเกิด 5G ขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นณปีหน้า ซึ่งจักเป็นประโยชน์ทางปีกการตลาดด้วยกันการรับรู้สรรพสิ่ง 5G วันข้างหน้า ไม่ว่าจะดำรงฐานะรถยนต์สิ้นไร้คนขับรถ รถบัสควบคุมทางไกล งานทำประโมงอีกด้วยระเบียบโดยอัตโนมัติ การตัดตัดหนทางห่าง โครงการนำร่องปะปนกัน ที่เเสดงแยกออกมองเห็นจดพลังสิ่งของ 5G จักเริ่มเกิดขึ้นณพรรษา 2562 เพื่อฝึกฝนสู่การให้บริการทางการค้าในปี 2563 IoT จักเข้ามาปฏิรูปอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งหรือว่า IoT ที่เริ่มมีงานใช้ณภาคอุตสาหกรรมจักประกอบด้วยไปสู่กาลเวลาผลัดกันเปลี่ยนจากห้องทดลองไปสู่งานให้บริการเชิงการค้าแก่ผู้บริโภคณวงกว้างจำเริญ ด้วยโครงข่ายต้นฉบับ LPWA หรือว่าการสื่อสารฉบับร่างไร้สายระยะไกลกำลังแรงงานต่ำ ซึ่งดีไซน์มารองการสื่อสารระหว่างเครื่องไม้เครื่องมือดามเครื่องไม้เครื่องมือ (M2M) เน้นย้ำยอมรับส่งประกาศจำนวนไม่ยิ่งนักมาก กับใช้พลังงานต่ำ ทำให้การใช้งานประกอบด้วยเรื่องยาวนานมากกว่างานใช้เปลี่ยนข่ายโทรศัพท์มือถือ เอื้อดามการใช้ประโยชน์ในแม้ใหญ่ขึ้น เช่น การดำเนินการบุรีอัจฉริยะ ภาคอุตสาหกรรม ด้วยกันแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ อาทิ การสืบหากระบิลขนส่งทั้งทางบกกับทางน้ำ งานสร้างการจับสัตว์น้ำ ด้วยกันการควบกำกับตำรวจจราจร ณส่วนสิ่งของกระบิลหลังบ้านตรงนั้น เริ่มมีเรื่องชัดแจ๋วขึ้นไปจดการนำไปใช้ของระบบการสื่อสารต่างๆ ดามการใช้ประโยชน์ที่ผิดแผกกักคุมไป เช่น กระบิล LTE เหมาะกับงานใช้กับกระบิลกล้องวงจรปิดกับกระบิลการติดต่อสื่อสารข้างในรถยนต์ ขณะเมื่อ LTE-M เหมาะกับการชดใช้ที่ระบบการเคลื่อนย้าย ด้าน NB-IoT ใช้เพราะด้วยงานวัดเซนเซอร์ ซึ่งการพัฒนาของ LWPA จะยังคงประกอบด้วยขึ้นไปกับครอบครองการฝักใฝ่อย่างต่อเนื่องณปี 2562 “Chat bot” เลขานุการมนุษย์ถัดไปณบ้านเธอ ที่ช่วงชันษาที่ผ่านมา การพัฒนาสรรพสิ่งกระบิลผู้ช่วยเฉพาะตัวจะมาณครรลองของChat botเปลี่ยนงานจัดพิมพ์ผ่านตัวอักษร แต่ว่าในพรรษา 2562 นี้ จะเหลือบเห็นการพัฒนาและงานใช้แชทบอทที่ผ่านกระบิลการบริหารด้วยเสียงเติบโตและสมรรถทำได้มาอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยเติบโต เป็นพิเศษกับดักอุปกรณ์ในคฤหาสน์ ทำให้งานจัดการเครื่องไม้เครื่องมือในบ้านปะปนกัน สมรรถจัดการด้วยความเห็นเปลี่ยนแชทบอทแหล่งที่อยู่ณคฤหาสน์ เหมือนมีเลขานุการเฉพาะตัว เป็นเหตุให้ชีวิตณบ้านเหนาะๆมากยิ่งขึ้น กับเป็นไปได้ดุอุปกรณ์นำสมัยแห่งหนสมรรถบริหารเปลี่ยน Chat bot จักตกเป็นของเด็กเล่นอันใหม่ภายในบ้านทั่วโลกณปีหน้าอย่างแน่นอน ต่อโทรศัพท์ฝาห้องเลิกจะกลับมา ความวิตกกังวลสรรพสิ่งผลกระทบกระเทือนประกบการกินเวลากับจอผึ่งผายโฟนด้วยกันแท็บเล็หกำกล่องดำรงฐานะแห่งหนอภิปรายงอกงามณเข้าสังคม เพราะว่าทำนายตวาดที่ชันษา 2562 การพัฒนาแอปฯ หรือเครื่องใช้ไม้สอยแห่งสืบหาการใช้งานหน้าจอ การถกโหมดรักษาการรบกวนณระยะเวลาค่ำคืนจะได้รับความชื่นชอบเติบโตช้าๆ นอกจากอ่อนปฯ ด้วยกันซอฟท์แวร์นวชาตๆ ที่จะออกลูกสู่ตลาดหลังจากนั้น ผู้พัฒนาดีเร็วซ์หรือโซเชียลมีเดียนั้นๆ จะทวีฟังก์ชั่นแจกผู้บริโภคสามารถตั้งค่าได้เอง ขณะเมื่อทาง “แคว้นปลอดการใช้คืนหัตถ์ถือ” จักตกเป็นปทัฏฐานของเข้าสังคม เป็นต้นว่า งานกักคุมใช้ที่ถือระหว่างรับประทานของกินกับครัวเรือนหรือเพื่อน กับการยกเลิกชดใช้มือถือระหว่างชุมพล กระแสดังที่กล่าวมาแล้วจะริเริ่มคงอยู่กับไม่ผิดรณรงค์เพราะว่าผู้ให้บริการ เพื่อจะสร้างการรับทราบ ดังนี้ เป็นเหตุให้ต่อโทรศัพท์ฉบับร่างฝาล้มจักได้หวนกลับได้รับความชอบจำเริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกติดจอ เพราะว่าต่อโทรศัพท์ต้นร่างฝาห้องพับจักสามารถรองรับได้ 2 ซิม ทั่วซิมที่เน้นเบนพาะดาต้าเหตุด้วยเล่นอินเทอร์เน็ต และซิมแห่งหนย้ำการติดต่อ ซึ่งทวนทบเจียรไปสู่กาลเวลาแห่งโทรศัพท์ฝาล้มกาลเวลาอนาล็อกเคยครอบครองความชื่นชอบในอดีตกาล กระแส Green Tech พลังอำนาจขึ้น จากการที่ทีมเวิร์กสิ่งของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งของสภาพภูมิอากาศคว้าออกโรงห้ามจดการช่วยกันณการกันความเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งอากาศแห่งมีแนวโน้มแรงขึ้นไป ทำให้ความกังวลใจกับการรับรู้สิ่งของประชากรที่สังคมประกบความเปลี่ยนแปลงสิ่งของสภาพภูมิอากาศดำเกิงขึ้นไป เป็นเหตุให้กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยเทคโนโลยี (Green tech) จักเริ่มมีความชัดแจ๋วงอกงามณชันษา 2562 เป็นพิเศษบทบาทสิ่งของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในการอนุรักษ์ที่แวดล้อม ซึ่งจะลุ้นจ่ายผู้ซื้อสมรรถดำรงชีวิตอย่างฉลาดขึ้นไปกับญาติดีทาบที่แวดล้อมจำเริญ ต้นแบบที่ บุรีออสโล นครต้นตอสรรพสิ่งเอียงตมอร์ได้มาดำรงฐานะเท้าหน้าสรรพสิ่งการพัฒนาด้วยกันสิงพลังเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อที่จะขจัดปัญหาบริเวณแวดล้อม ขณะเดียวกัน การใช้ของซื้อของขายด้วยกันบริการสรรพสิ่งเทคโนโลยีแห่งลุ้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของลูกค้าก็ประกอบด้วยความชอบรุ่งเรืองขึ้นเหมือนกัน เช่น แอปฯ Too Good To Go ซึ่งเป็นเรือแพลตแบบฟอร์มแห่งลุ้นลดผลรวมขยะอาหาร (food waste) งานแบ่งรถชดใช้ (car sharing) ไม่ก็แม้แต่งานใช้บริการส่งอาหารแห่งหนใช้คืนรถถีบแค่นั้น ทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรพสิ่งนอร์เวย์สอดคล้องกับความมุ่งมาดปรารถนาของผู้บริโภค เพราะประกาศเจาะจงดุ 30% สิ่งของรถคลอดนวชาตที่นอร์เวย์เป็นรถกะแสไฟฟ้า สอดเสือกสารภาพกับดักหลักภาษีด้วยกันค่าใช้จ่ายปะปนกัน แห่งหนมีการจัดเก็บดำเกิงขึ้นเหตุด้วยสินค้าด้วยกันบริการที่ไม่คืนดีประกบบริเวณแวดล้อมณนอร์เวย์ ซึ่งการผลัดกันผ่านโดยทั้งมวลบังเกิดผลมาจากการช่วยกันสรรพสิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนสัดชำรุดทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ผู้บริโภคกับแรงบีบคั้นขนมจากสังคม ซึ่งชิ้นส่วนทั้ง 4 ซีกนั้นล้วนแล้วดำรงฐานะแรงกระตุ้นแห่งก่อให้เกิดทาง Green tech แห่งประเทศนอร์เวย์ที่ปี 2019 PR NewsTelenorTech and Biz

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/M0288.jpg