TARADมันสมองcom จับมือ Shopee ต่อข้อมูล 2 ทางเข้าด้วยกัน เพิ่มพูนจังหวะการแลกเปลี่ยนมอบร้านค้า

แสงสว่างวุธ ดงษ์วิทยแสงสว่างนุ (ทักษิณ) กรรมการว่าการด้วยกันผู้ริเริ่มเว็บไซต์ TARAD.com เว็บไซต์บริการอีคอมเไม่ร์ซครบวงจรยอดเยี่ยมของบุรีไทย ร่วมกับ ศิย้อนร สิริวงศ์สุริยันวงศ์ (ซ้าย) หัวโจกก้ำปรับปรุงธุรกิจช้อปชันษา้ (ไทย) ผู้นำเรือแพลทแบบฟอร์มอีคอมเไม่ร์ซในที่ถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันไต้หวัน เปิดตัวบริการสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าระหว่างห้าม (Channel Management) เพื่อคลายช่องทางงานซื้อขายแบ่งออกกับผู้ค้าสิ่งของ TARADมันสมองcom คลอดจรอีกต่างหาก Shopee เพราะว่ากระบิลจักเอาใจช่วยอำนวยความสะดวกแจกกับดักร้านค้าณการเชื่อมต่องานส่งข้อมูลสินค้า รวมไปถึงข่าวการสั่งซื้อมาวางสถานที่เดี่ยว เพราะว่าความร่วมแรงร่วมใจแห่งครั้งนี้จะสนับสนุนชกอดมุขการงานแจกผู้ค้าของตลาดดอทคอมสามารถทวีคูณสมรรถนะ ของช่องทางงานค้าขายจากไปบนบานแพลทฟอร์มช้อปปี้สถานที่มีกกผู้ใช้งานสิงสู่ทั่วราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ร้านรวงสามารถชดใช้ฟังก์ชั่นนวชาตเพื่อการว่าการผลิตภัณฑ์ (Product Management) เขียนเติมข่าวเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ จิตรเลขา สนนราคา และสต็ทรวงผลิตภัณฑ์ จากหมู่ของ TARAD.com ซึ่งข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วจะจากไปอยู่ อยู่บนบานหน้าร้านค้าของคนขายบนบานศาลกล่าวแพลตแบบฟอร์มสรรพสิ่ง Shopeeโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้นอีกทั้งมีระบบงานบริหารการสั่งซื้อ (Order Management) ซึ่งอำนวยความสะดวกแห่งการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านมุข ช้อปพรรษา้ หรือไม่ก็ ท้องตลาดดอทคอม เพราะว่ากบิลจักรวมเล่มคำสั่งจับจ่ายทั้งสิ้นลงมาสถานที่ Dashboard ของท้องตลาด เพื่อจะอำนวยความสะดวกแจกคนขายแบ่งออกสามารถสั่งการร้านรวงได้มาด้วยการ Log-in พ่างคราวคนเดียว PR NewsShoppeeTARADมันสมองcomCollaborate