T2P ได้รับเงินลงทุน 1.1 ล้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐ โดยพวกห้าจินดา, 500 Startups กับ 500 TukTuks ท่องตลาด FinTech แห่งประเทศไทย

T2P ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้วยกันให้บริการปีกฟินเทค (FinTech) หรือไม่ก็ เทคโนโลยีทางการเงินแนวทางนวชาต ด้วยกันผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน DeepPocket ประกอบด้วยการลงข่าวได้มาทุนรอนจาก 3 นักลงทุนตัวอย่างเช่น หมวดเบญจจินดา, 500 Statups และ 500 TukTuks จุดหมายปลายทางตกว่าจักยกมามาพัฒนากับมองดูที่ข้อความการตลาดกับขยายการงานแบ่งออกใหญ่ขึ้นไป การแจ้งข่าวเกิดขึ้นในที่การทำงาน Startup Thailand 2016 เจ้าเอ็งเพิ่มขึ้นชัย คีรีรีทิพย์ ประธานบริหาร บริษัท ครั้งทูอ้วน จำกัด ได้มากล่าวขวัญหลักแหล่งแห่งจากไปก่อนที่มาถึงขณะนี้ว่า บริษัทได้เริ่มแรกขึ้นไปครั้นปี 2554 เริ่มต้นอีกด้วยการพัฒนากระบิล Cash Card, Loyalty Card สถานที่ยุคปัจจุบันตกเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ของไทย ประกอบด้วยผู้ใช้งานจากหน่วยงานเทอะทะๆ มากขึ้นไม่รีบร้อน ไม่มีเงินทำให้มีผู้ใช้งานกว่า 1,000,000 คน และให้บริการองค์กรมากกว่า 1,500 ร้านค้า ด้วยกันต่อจากนั้นได้ริเริ่มสร้างด้วยกันเริ่ม DeepPocket แตงโมบายล์แอปพลิเคชันสำหับ e-wallet หรือกระเป๋ารถเมล์ทรัพย์สมบัติอิเลคติดต่อนิก ที่สามมารถนำเจียรจ่ายค่าสินค้าด้วยกันบริการแทนที่ตัวเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มาอย่างคล่อง รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมกับการกรอกทรัพย์สมบัติเปลี่ยนมุขห้างร้านสาธารณะของไฮเปอร์มาร์เก็ต มุข T2P คิดว่างานจะเริ่ม DeepPocket เพราะประสบความสำเร็จให้บริการตลอด B2B ด้วยกัน B2C เพราะว่า B2B จะให้บริการมุขปีก e-Wallet แห่งหนให้บริการจากนั้นประการ Central Restaurant Group เช่น KFC, Pizzahut, Misterdonuts ด้าน B2C จักสิงสู่ในที่ชื่อของ DeepPocket เพราะว่าเป็นบริการกระเป๋ารถทรัพย์สมบัติอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนประกอบด้วยจุดเด่นในที่ข้าง Social e-Wallet สถานที่นับครอบครอง Consumer Product เลยมีการตรึกตรองที่จะตะขอทุนรอนเพื่อที่จะลงมาใช้ที่เรื่องการตลาด ซึ่งตกลงสังสนทนากับดักหลายหมวด และก็มาจบแห่ง กลุ่มห้าจินดา เพราะว่าสั่งสนทนากันต่อจากนั้นพบว่ามีอย่างไรสถานที่คลับคล้าย กัน มีความคิดเห็นแห่งหนละม้ายกักคุม รวมถึงมุขหมวดเองประกอบด้วยกองกลางและบริการที่จะสมรรถเข้ามาทำให้ดีขึ้นข้อความแกร่งแบ่งออกกับ T2P คว้า และดีฉันก็ลงมาเผชิญกับทาง 500 ซึ่งเยอะราคาซื้อแห่งหนเท่ตกขอบด้วยกันมีชื่อที่สุดในเวลานี้ เพราะทั้ง 500 Startups ด้วยกัน 500 TukTuks เข้ามารวมให้ทุนกับดักดิฉันพร้อมด้วย หมวดเบญจจินดา โดยเธอดงษแขน ห้ารงคกุล เลขานุการเอ็มดีเทอะทะ กงสี ห้าจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้มากล่าวขวัญการลงทุนในที่ครั้งนี้แหว เหล่ข้อความของใหม่สรรพสิ่ง T2P แห่งดิฉันสมรรถประกอบด้วยบัตรเครดิตได้ผ่านแอปพลิเคชัน อีกประการคือ ผู้บริการสังสนทนาต่อจากนั้นเข้าใจกัน กับเธอกระทิง พอกข้อมูลออก ผู้สั่งการทุนทรัพย์ 500 สามล้อเครื่องส์ ดูเทรนด์ข้อความ FinTech แห่งมันมาตั้งแต่ต้นปี 2015 และในที่ Port การลงทุนสิ่งของดิฉัน FinTech จัดประกอบด้วย Port แห่งหนเทิ่งตกขอบจากนั้น โปร่งใสเนื้อตัวมีมูลคุณค่ากระทั่งแสนกล้อนพระบาท ไม่มีเงินเป็นเหตุให้ 500 จำเป็นต้องถกทุนรอนแยกออกมา ครั้นดีฉันได้พูดคุยกับทีม T2P อันแต่ต้นแห่งเราประสบเท่าเทียมดำรงฐานะรักแรกพบพบ ถ้าหากภาษา Startup จักเรียกหาดุ Bad Ass Team ดำรงฐานะคณะแห่งสมรรถขยายความในได้มาทุกสิ่งแหวนกเขาประกอบด้วยกระบวนการนึกดูยังไง รู้ตลาดดุดำรงฐานะอย่างไร และมีประสบการณ์ณเรื่อง FinTech มาอย่างโชกโชน มีเรื่องคร่ำหวอดในที่ชายลึกด้วยกันปลากิจวัตรกรรมจริงๆ การลงทุนดีฉันใช้เวลาในที่งานตรึกตรองจวนจะแจ้นแรงกล้าเมื่อคุ้นออกทุนลงมา หมายรวมช่วงดิฉันส่งจรแห่ง 500 Startups ทาง Dave ย้อนถามกลับมาดุอีกทั้งประกอบด้วยที่ว่างเหลือหลอแบ่งออกลงทุนหรือไม่ ก็เพราะว่า Global จะลงทุนอีกด้วย ซึ่งทำเอาครอบครองคณะจำเดิมที่เมืองแหลมทองแห่งหน Global ให้ทุนด้วย เหตุด้วยทุนทรัพย์แห่งมีกรรมสิทธิ์จักเอาลงมาสนับสนุนที่งานขยายตลาดจ่ายใหญ่ขึ้น ซึ่งไม่ได้มองการโตแห่งหนประเทศไทยพ่างอย่างเดี่ยว ก็เพราะว่ามุข T2P สมรรถนำโซลูชันยาเรือสถานที่ครอบครองนวัตกรรมใหม่แห่งหนประกอบด้วยจรขยายที่ต่างชาติคว้า โดยเฉพาะการเข้าตอบกับดักทางข้าง FinTech เค้าเดิมขึ้นไปในที่ในเวลานี้พร้อมด้วย ปัจจุบันมีท้องขายแห่งใช้บริการ DeepPocket สิงสู่เหมือนกับ 70,000 ราย ด้วยกันกะว่าจะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องที่ตอน 3 พรรษาแรก เฉลี่ยเปล่าแย่ 100% ทาบพรรษา และความคาดหวังหลังจากการมีกรรมสิทธิ์ทุนทรัพย์ที่ปีนี้ จักประกอบด้วยรายได้เริ่มขึ้นไป 300% Techsauce ขอแสดงความยินดีกับ T2P กับการลงทุนของพันธมิตรครั้งนี้อีกด้วยขอรับ NewsT2PStartupThailandInvestmentDeepPocket500 TukTuksBenchachinda500 Startups

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/06/System-stone-expara.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/06/Sompoat3.jpg