Startup แหลมทอง Flow Account คว้ารางวัลชนะที่การทำงาน Infinity Ventures Summit Bangkok

จบสิ้นกักคุมจรแล้วกับดักงาน Infinity Ventures Summit Bangkok เนื้อที่ด้วยผู้บริหาร บริษัทปีก เทคโนโลยีในประเทศ ด้วยกันต่างประเทศในที่การปรึกษาแนวโน้มของตลาดกับเทคนิคการจัดการสถานที่ก้าวหน้า เป้าหมายสรรพสิ่งธุรกิจถือเอาว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมกิจธุระข้างเทคโนโลยีเพราะว่างานเปิดโอกาสในการหาความรู้เทรนด์การตลาดเพื่อที่จะก่อสร้างผู้นำทางกิจธุระด้วยกันสร้างยูประเทศอุตสาหกรรมใหม่อร์นตัวต่อไป โดยเนื้อที่นี้เป็นวงนัดซ่อมสุมของผู้บริหารช้าเทคโนโลยีรวมหมดในเเละต่างประเทศอนาคตกาลสิ่งของ Cloud Robotics บนบานระเบียบ 5Gความน่าดึงดูดใจสรรพสิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงความว่าเนื้อที่ทางราชการตลาดสถานที่อีกทั้งเปล่าไม่ผิดค้นเจอ เนื้อความภายในกิจธุระโอกาสนี้เต็มไปด้วยหัวข้อความสัมนาที่น่าดึงดูดบริบูรณ์ เอ็ดในตรงนั้นถือเอาว่า keynote เพราะ Robert Zhang ประธานกับผู้ร่วมริเริ่มตั้งขึ้น บริษัท Cloudminds ที่ได้แชร์จรดสถานการณ์ 5G กับปัญญาประดิษฐ์Robert กล่าวว่า หุ่นยนต์บนบานระเบียบคลาวนเวียน์จำต้องใช้คืนระเบียบ 5G เพราะว่าขมองของมนุษย์ครอบครองคำสั่งแห่งส่งผ่านตัวแตกต่าง ๆ เป็นต้นว่านัยน์กับมือ (ความชักช้า 30-50ms) แต่ว่าหุ่นยนต์แห่งชดใช้ระเบียบคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์พึ่งส่วนประกอบพื้นฐานวงจรข่ายจะกินเวลาเหมือน 30ms บนบานศาลกล่าวเครือข่าย 5G เทคโนโลยีแห่งมีอยู่เช่นบนกบิล Mobile Broadband (eMBB) และหนึ่งในบริการ 5G ที่จะบังเกิดแจ้นๆ ตรงนี้อย่าง Massive Machine-Type Communication (mMTC) ไม่ก็ Massive IoT จะสมรรถเข้าถึงความคล่องแคล่วในการใช้การระลึกหน้าด้วยกันสนับสนุนให้หมู่ AR / VR มีประสิทธิภาพสมบูรณ์งานสร้างข่ายงานหุ่นสมองกลแห่งประกอบด้วยสวัสดีกับดักผู้ให้บริการ 5G: ผิหมายมั่นปันออกหุ่นสมองกลไม่ก็หุ่นสมองกลคลาวด์สถานที่เข้าประจำที่ในเนื้อที่หวังสวัสดีระดับสูงเอาท์พุตสถานที่ตามมาสิ่งของการแฮ็คหุ่นสมองกลจะอันตรายกระทั่งคอมพิวเตอร์ วิธีเอ็ดแห่งงานสั่งการโจทย์ด้านความปลอดภัยถือเอาว่าการรักษาสวัสดีฉบับร่าง end-to-end เพราะว่างานแบ่งแยกการคำนวณแห่งละเอียดและข่าวจากข่าวที่ประกอบด้วยความละเอียดอ่อนลดลง ดังนั้นแล้วก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารแยกกันสองช่อง จากระเบียบคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์ขมองเปลี่ยน VBN (เครือข่ายตัวนำเสมือน) ข่ายงานทั่วโลกแห่งประกอบด้วยสวัสดี 5G คล่องแคล่วกับสามารถเกลี่ยขนาดคว้า เลี่ยนจำเป็นจะต้องผ่านตัวดำเนินการปกป้องความปลอดภัย 5G ด้วยกันวงจรข่ายหรือ IOT ไม่ก็การแบ่งส่วนอินเทอร์เน็ตฉบับร่างเก่าก่อนผิหมายมั่นติดตั้งหุ่นสมองกล หรือหุ่นสมองกลคลาวด์จักต้องสร้างบนพื้นที่สถานที่มีสวัสดีในที่ระดับสูง ด้วยเหตุที่การที่หุ่นยนต์โดนแฮ็คแจ่มแจ้งภัยกว่าคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอน กรรมวิธีหนึ่งในงานบริหารโจทย์ข้างสวัสดีคือว่าการรักษาความปลอดภัยฉบับร่าง end-to-end เพราะว่างานแบ่งการคำนวณที่ละเอียดอ่อน เพราะฉะนี้แล้วก็จำต้องมีทางการสื่อสารที่ห่างเหินครอบครองคู่ทาง ขนมจากหมู่ Cloud Brain เปลี่ยน VBN (virtual backbone network) เครือข่ายทั่วโลกสถานที่ประกอบด้วยสวัสดี 5G คล่องแคล่วด้วยกันสมรรถขยายเครื่อตาข่ายกบิลสัญญาณได้นอกจากนี้ในงานอีกทั้งประกอบด้วยการข้อมูลบำเหน็จ Startup แห่งได้ร่วม Pitch ในที่แผน IVS LaunchedPad โดยกรุ๊ปแห่งชนะเลิศลงความว่า FlowAccount ผู้ให้บริการกบิลสมุดบัญชีออนไลน์จากไทย ภาพร่างใช้งานสะดวก เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก หรือไม่ก็ SMEs ใช้งานเปลี่ยนหมู่คกราบลาเวียน์ทำเอาสมรรถทำปีกสมุดบัญชีได้สะดวกทุกที่ทุกเมื่อ เพราะว่ารางวัลค่าร่วมกว่า 1 เลี่ยนเยนไม่ก็กะ 3 แสนพระบาทไทย NewsFlowAccountInfinity Ventures Summit Bangkok

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/Embrace_the_New_Era_of_5G.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/IVS_LaunchedPad_flow_account_.jpg