Startup จากอิสราเอลสร้างสรรค์ การผลิตเนื้อขนมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

พื้นแผ่นดินของดิฉันนั้นปรับเปลี่ยนตามเวลา บทบาทสรรพสิ่งเทคโนโลยีในที่ปีกต่าง ๆ ก็มากขึ้น ไม่ว่าจะดำรงฐานะด้านอุตสาหกรรม การเกษตร หรือไม่ก็แม้แต่การผลิตอาหาร ประการ “เนื้อ” ที่เดี๋ยวนี้แล็บหลาย ๆ แห่งหนนั้นความแข็งแรงมานะบากบั่นที่จะกำเนิดเนื้อร่าง “การเลี้ยงดูเนื้อในห้องแล็บ” หรือ “Cultured Meat” นั่นเอง ซึ่งพื้นที่ได้มาจากงานเลี้ยงเนื้อในห้องแล็บตรงนั้นดำรงฐานะเนื้อแน่นอน ๆ แห่งเกิดจากงานเพาะปลูกเซลล์สรรพสิ่งปราณี ซึ่งการทำเลี้ยงดูเนื้อในห้องหับแล็บตรงนั้นยังให้สารอาหารอาทิเช่นเก่าแก่ กับลดงานเปลืองเวลาขนมจากการทำฟาร์มด้วยกันอีกทั้งลดงานช่างก๊าซก๊าซมีเทนจากวัวไปสู่บรรยากาศพร้อมด้วยแม้ว่าความเพียรพยายามเลี้ยงเนื้อในห้องแล็บตรงนั้นจะมีลงมาครู่หนึ่งต่อจากนั้น แต่ Meatech กงสี Startup ขนมจากอิสราเอลตรงนั้นได้สาวก้าวนำหมู่เราทั้งหมดจรจากนั้น ขนมจากการผลิต Cultured Meat เพราะว่าใช้คืนเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั่นเองแหล่ ๆ มนุษย์คงจะแคลงใจแหวเครื่องพิมพ์ 3 มิติจะกำเนิดเนื้อได้มาอย่างไร? การผลิตตรงนั้นริเริ่มจากใช้หัวจัดพิมพ์ต้นฉบับยอดเยี่ยมที่จะฉีดพ่นหมึกชีวภาพแห่งส่วนผสมสรรพสิ่งสเต็มเซลล์ลูกพฤษภยอมเจียรบนบานศาลกล่าวถาด ซึ่งดำรงฐานะกระบวนการแห่งคล่องแคล่วกับให้ครรลองเช่นเดียวกับสเต็กโดยการขยายตัวสิ่งของเซลล์ตรงนั้นสมรรถนำเจียรเข้าสู่กระบวนการเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพทำให้เลี่ยนสามารถพัฒนาเจียรดำรงฐานะเซลล์ไขมันได้ และเครื่องพิมพ์ 3 มิติของเขาทั้งหลายนั้นก็อีกทั้งสมรรถที่จะเปลี่ยนแปลงรสชาติของสเต็กเพราะว่าการเปลี่ยนมสิด้วย Source: Meatechถึงในเวลานี้ข้อมูลออกแห่งหนออกมาจะยังเปล่ากำหนดกับดักดุดีมาก ทว่ามุขบริษัทนั้นก็บอกดุในกาลเวลาไม่จดพรรษา เขาทั้งหลายจะสามารถผลิตพื้นที่ดีงามสุดขอบออกมาคว้า และณในเวลานี้มุขกองกลางก็ได้ลงมือจดสิทธิบัตรเครื่องพิมพ์อัจฉริยะนี้แล้วเชิงอรรถ: Interesting Engineering NewsMeatech3D Printercultured-meat

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/Shopee.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/Benefits_1200X630.jpg