Start it Up Awards 2015 #soundcheck ถกเสนอชื่อ Startups แห่งหนเจ้าเอ็งหิวจ่ายรับรางวัล

การงาน Start it Up Conference 2015 ไม่ไหวมีเพียงแค่ Session ด้วยกัน Workshop ที่จะนำเมธาและความเชี่ยวชาญขนมจากผู้พูดเพียงนั้น ฉันยังมีบำเหน็จเล็กๆ น้อยๆ แห่งอยากจักแยกออกอย่างยิ่งอารมณ์ทางใจปันออกกับดัก Startup แหลมทองแห่งเจริญผลิตภัณฑ์ออกมา แต่ว่าผิจะปันออกดีฉันครอบครองมนุชบ่งบอกตวาดใครน่าได้คงห่วยนัก ฉันเกินอยากตรวจฟังความเห็นจาก Startup ไทยตวาดหิวให้รางวัลกับดัก Startup รายไรยิ่งนักตกขอบ ด้านใครอีกต่างหากปราศจากบัตร สามารถเข้าไปซื้อถึงที่เหมาะ https://techsauce.co/startitup/ ใครลงคะแนนเสียง ใส่ Code ส่วนลด VOTEME30 เพราะด้วย Normal Price ลดเจียร 30% ทันที! เสนอชื่อได้ 1 ชื่อเสียงเรียงนามทาบ 1 ข้อครับผม Loading… NewsSurveyStartitupStart it Up Conference