Smart Farming เชื่อมต่อทุ่งที่สาธารณะ ไปสู่อุตสาหกรรมพื้นโลก เปลี่ยนกรณีศึกษา Sunsweet อสุราใหญ่ส่งออกข้าวโพดหวานฉ่ำไทย

ในช่วงมากชันษาที่ผ่านมา เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตประจำวัน กระเป๋าแห้งตกเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้มาเติบโต จึงได้มาประกอบด้วยการนำเจียรปรับใช้แยกออกสมรรถอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์กับดักแดนในปีกต่าง ๆ โดยเฉพาะข้างกสิกรรม ไม่ว่าจักครอบครอง ในปีกสรรพสิ่งการบริหารบริหารลำธาร การเพาะปลูก การบริหารข้างผลผลิต พอให้สอดคล้องกับดักอุปสงค์และอุปาทานสิ่งของตลาดแห่งประกอบด้วยอยู่ ที่ ช่วงเวลาตรงนั้น รวมถึงงานใช้คืนเทคโนโลยีแห่งการกัน ด้วยกันแก้ไขปัญหาปะปนกันมอบชาวนาชาวไร่คว้า หรือแห่งเรียกหาดุ Smart Farm หรือ ทุ่งอัจฉริยะ แม้ว่าที่เปลี่ยนอิฉันมักเห็นงานใช้คืนเทคโนโลยีกลุ่มนี้ เป้าหมายเข้าช่วยยกระดับงานทำการเกษตรอีกต่างหากเปล่าสมรรถที่จะขจายคว้าชนิดทั่วกัน หรือยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงชาวไร่ชาวนาได้มาอย่างแท้จริง จากสิ่งของด้านการศึกษาเล่าเรียนและงานศึกษาในงานเทคโนโลยี เพราะว่าเรียงความตรงนี้ Techsauce ได้มาสั่งสนทนากับ ดร.สง่า ชื่อเสียงการมีชัยชนะ ผู้สร้างด้วยกันประธานพนักงานว่าการ บริษัท ซันสวีท กำหนด (ฝูงชน) ไม่ก็ Sunsweet เอ็ดแห่งเท้าหน้างานข้าวโพดหวานฉ่ำสิ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งแห่งกรณีศึกษาแห่งน่าศึกษาที่การก่อ Smart Farm แห่งสมรรถในงานสร้างความเข้าใจรู้ และทำเอาชาวไร่ชาวนาสามารถเข้าถึง แจ้ง ด้วยกันจับนวัตกรรมด้วยกันเทคโนโลยีไปปรับใช้คว้าจริงๆ แห่งการเสริมผลิตผล จำกัดคุณค่า กับสมรรถยกฐานะกสิกรรมชั้นเขตมอบสมรรถจ่ายก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสุดยอดได้ดร.ผึ่งผาย เล่าแหว แต่เดิมตัวนั้นได้ดำรงชีพครอบครองคนค้าขายผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆนาๆอย่างที่บุรีเชียงใหม่ เช่น ลำไย ชิวหาย่าง มะเขือเทศ ด้วยกันพอถึงสิ่งกลมๆเอ็ดได้มาเหลือบเห็นดุผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้น่ามีการแปรตัว เพื่อที่จะสมรรถมีมูลคุณค่าเพิ่มคว้า แล้วจึงคว้าก่อตั้งร.ง.แปรรูปผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วขึ้น ต่อมาครั้นจรดระยะอันตรายต้มยำกุ้งเรื่องเดิมขึ้นในประเทศแหลมทอง ชันษา 2540 เป็นเหตุให้มองเห็นแหว เริ่มประกอบด้วยอาณัติสัญญาณแห่งแย่ ก็เพราะว่างานสร้างของซื้อของขายหลายอย่าง จำต้องชดใช้เงินลงทุนที่สูง จึงได้มองหาพฤกษ์การกสิกรรมแห่งสามารถเอามาเข้าไปกบิลอุตสาหกรรมได้ แล้วจึงคว้าก่อ ‘ข้าวโพดหวาน’ ซึ่งครอบครองต้นแห่งประกอบด้วยการกินกักคุมตลอดทั้งปวงเขตสรรพสิ่งพื้นแผ่นดิน ด้วยกันได้มาดำรงฐานะหลักแหล่งแยกออกจัดตั้งขึ้นเป็น Sunsweet ขึ้นลงมา เหตุด้วย กงสี ซันสำนักเลขาธิการวุฒิสภาีท ขีดคั่น (ฝูงชน) ได้เข้าไปตีทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ mai พอปี 2560 เพราะเดินธุรกิจเสาดำรงฐานะผู้ก่อกำเนิดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานฉ่ำแปรธาตุ ด้วยกันผลิตภัณฑ์แปรธาตุของซื้อของขายไร่อื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ KC (King Of Corn) ซึ่งปัจจุบันกำจัดภายในประเทศเช่นกันสัดส่วนพาง 30% กับอีก 70% สำเร็จส่งออกเจียรกำจัดยัง 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีลูกทำการค้าเสาแห่งซีกโดยมากกระทั่ง 50% ครอบครองแถบทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน กับยังมีแดนแห่งแถบทิวากาลออกกลางๆรองลงมา อีกรวมหมดแห่งปัจจุบันอีกด้วยกฏเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยคุณค่าทำให้ได้มาประกอบด้วยงานเข้าทุ่มตลาดนวชาตแห่งตระทวีปยุโรปเพิ่มพูนอีกด้วย ขนมจากการแห่ง Sunsweet ต้องประกอบด้วยการส่งออกจรทั่วโลก ชิ้นประธานที่จำต้องมีสม่ำเสมอ ดำรงอยู่แจวเปล่าระเหิดความสรรพสิ่งปริมาณผลิตผลที่จะจำเป็นต้องแยกออกพอเพียงประกบความมุ่งมาดปรารถนาสรรพสิ่งผู้ซื้อ เหตุฉะนี้จึ่งจำเป็นต้องประกอบด้วยงานว่าการและบริหารการเสี่ยงดังที่กล่าวมาแล้วด้วยการทำ Contract Farming ซึ่งช่วงปัจจุบันประกอบด้วยชาวนาชาวไร่ร่วมยิ่งกว่า 20,000 รายทั่วเมืองเหนือ ร่วมเนื้อที่คาด 50,000-100,000 ทุ่งทาบปี เพราะเกษตรกรหัวนอนปลายตีนร่วมแผนการดังกล่าวหุ้นส่วนจะสอดส่องตั้งแต่เหตุสิ่งของเมล็ดพันธุ์ที่จะนำจรปลูกสร้าง การตวรจสอบข้อมูลออกระหว่างปลูก ด้วยกันสารภาพจับจ่ายพอถึงมองดูเก็บเกี่ยว นี้จะสามารถสนับสนุนชาวนาชาวไร่ได้ทั้งปวงข้าง ไม่ว่าจักเป็น การตัดทอนความเสียหายต่าง ๆ ที่จะมีขึ้น ลดเงินลงทุน กับก่อสร้างรายได้สม่ำเสมอแยกออกกับเกษตรกร ซีกในทางของกงสีก็จะเสียผลิตที่พอประกบความปรารถนาของผู้ซื้อ หมายรวมสมรรถควบคุมคุณลักษณะสรรพสิ่งสินค้าได้มาอีกด้วย ยกฐานะเกษตรกรรม กับดักความท้า 3 ประเด็นหลักแห่งต้องกระแทกมอบถลาย ดร.องอาจภาคภูมิ ได้เล่าถึง ความจัดเจนขนมจากงานคลุกคลีที่วงการกสิกรรมมาชนิดนาน เป็นเหตุให้มองเห็นโจทย์กับอุปสรรคต่าง ๆ มากมายเรื่องเดิมขึ้น ซึ่งล้วนแต่ครอบครอง pain point ที่ขวางทางการยกฐานะกสิกรรมชั้นอาณาเขตแยกออกสมรรถมีสมรรถนะประกวดแห่งอุตสาหกรรมพื้นแผ่นดินได้ ซึ่งถ้าหากต้องการที่จะสาวก้าวกระโดดไปได้มาจำต้องว่าการควบคุมกรณีท้าทายแยกออกได้ 3 ใจความ ดังนี้ เอ็ด จำนวนสิ่งของสินค้า หลายทีที่ปัญหาสิ่งของสนนราคาของซื้อของขายการเกษตรถดถอยก็เป็นก็เพราะว่าการประกอบด้วยปริมาณของผลิตผลแห่งมากเกินไป ด้วยกันโหรงเหรงเกินควร ซึ่งเกิดความไม่สมดุล นี้ดำรงฐานะความไม่สะดวกที่สูงเต็มแรง บางครั้งในระยะเวลาเอ็ดสินค้าไม่ได้มีความมุ่งมาดปรารถนาจากผู้บริโภคยิ่งนัก แต่ว่าปริมาณสิ่งของผลิตภัณฑ์หวนกลับมีออกมายิ่งนักจนล้นตลาด หรือบางทีแห่งหนความต้องการสิ่งของลูกค้ามียิ่งนัก แม้ว่าผลผลิตกลับมาไม่เพียงพอ ญิบ คุณค่าของสินค้า แห่งสมัยโบราณชาวไร่ชาวนาส่วนมากปลูกไม้ โดยที่สร้างเจียรเรื่อย ๆ ถึงเวลาก็เก็บเกี่ยวตามฤดูกาล ติดสอยห้อยตามความเป็นไปสรรพสิ่งเทพนิรมิต โดยที่ไม่ไหวสนใจเหตุสรรพสิ่งคุณลักษณะตวาดบริสุทธ์หรือไม่ดียังไง เหตุฉะนี้เมื่อผลผลิตออกมาจากนั้นไม่ไหวเกณฑ์ด้วยเหตุที่ท้องตลาดขีดคั่น ก็มีผลแยกออกของซื้อของขายไม่ผิดกดราคา มีผลมอบต้องประกอบด้วยงานแก้ปัญหาดังกล่าวอีกด้วยแผนการประกันสนนราคาของซื้อของขายขนมจากรัฐบาล ตรงนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากแห่งหนเราจะจำต้องใช้คืนสิ่งใหม่เข้าไปสนับสนุนจำกัดตรี ทุน เกษตรกรส่วนมากปลูกไม้มักจะไม่ไหวสนใจเหตุของเงินลงทุนอย่างถ่องแท้ ซึ่งมากมายทาบหลายทีแห่งมักจะกระทำอีกด้วยทุนที่สูง ด้านนี้จะเป็นความติดขัดทั่วผู้ซื้อและคนค้าขาย แห่งเสี่ยงดามการขาดทุน กับสุดท้ายก็ต้องสิ้นสุดอีกด้วยการเป็นหนี้เป็นสิน นอกจากเหตุท้า 3 หลักสำคัญแห่งคว้าเสนอจรข้างต้นหลังจากนั้น อีกต่างหากประกอบด้วยอีก 2 ข้อคิดแยกย่อย ที่จะครอบครองซีกสิ่งของความร่วมแรงร่วมใจกักคุม เพื่อจะความเจริญก่อกสิกรรมในประเทศแหลมทองได้มา เช่น สถานะของตลาด ซึ่งชาวไร่ชาวนาเองจะต้องเรียนรู้กรณีนี้ เพื่อที่จะนำไปสู่การควบควบคุมต้นทุน ด้วยกันระเบียบ กฎเกณฑ์แตกต่าง ๆ ที่จะจำเป็นต้องให้ดามการทำสวนทำไร่ และก่อสร้างกำไรที่เท่าเทียมระหว่างชาวนาชาวไร่กับธนบดีแยกออกคว้า Smart Farming เข้าถึงชาวนาชาวไร่คว้า ต้องไม่เฉยเมย ‘งานให้ความรู้’ จากกรณีท้าทายในมากมายข้อคิดที่จะจำต้องก่ออย่างไรก็ได้จ่ายชาวไร่ชาวนาสามารถก้าวผ่านไปจ่ายคว้า เพื่อจะงานยกฐานะกสิกรรม นับว่าเป็นปัญหาแห่งเป็นเหตุให้ Sunsweet คว้าริเริ่มแผนการ Smart Farm ลงมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อที่จะเป็นแหล่งการเล่าเรียนมอบชาวไร่ชาวนา ไม่ว่าจะเป็น กรณีของงานใช้เทคโนโลยีแห่งก้าวหน้ามาจัดการระเบียบน้ำ การจ่ายปุ๋ย การวางสำนักงานวัดลมฟ้าอากาศฉบับร่างเรียลไทม์ ซึ่งจักสมรรถวัดได้จรด 6 สิ่งของที่ส่งผลกระทบประกบงานสร้างต้น เป็นต้นว่า อุณหภูมิ ความชื้น ความร้อน แสงอาทิตย์ เพราะว่าชดใช้กำลังแรงงานจากตับโซลาร์เซลล์ การตรวจวัดผลรวมตัวแมลง ที่งานวิเคราะห์การก่อกำเนิดและการแพรกระจัดกระจาย เอามาไปสู่การรุ่งอรุณห้าม เพื่องานบงการงานโดตะลีตะลานที่จะลุ้นพ่นดมไรกำจัดได้อย่างทันทีทันควัน กับสมรรถชดเชยกำลังแรงงานสิ่งของชาวไร่ชาวนาได้มา ตลอดจนกรณีของการเก็บเกี่ยว การติดต่อ ซึ่งด็อกเตอร์องอาจภาคภูมิหลงเชื่อแหว พอมีต้นแบบที่จะเป็นเหตุให้เขาทั้งหลายสมรรถมาทำความเข้าใจ เรียนรู้คว้าจากนั้น เขาก็จะสามารถนำอวัยวะปัญญาแห่งคว้าจรพัฒนาการเพาะปลูกสิ่งของตนเองได้มาอย่างเหมาะควร ด้วยว่ากระบวนการก่อสร้างเมธา ความตระหนัก แยกออกเกษตรกรเข้าถึงงานชดใช้เทคโนโลยีนั้น Sunsweet ได้มาประเดิมกระทำกับดักชาวนาชาวไร่ที่ Contract Farming แห่งหนประกอบด้วยก่อนกำหนด เพราะจะประกอบด้วยทั่วงานแจ๋ขัดเกลาแสดงความคิดเห็น การนำเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้ไม้สอยแตกต่าง ๆ มาสาธิตมอบพวกเขารู้จักมักคุ้น กับคว้าทดลองใช้แน่ๆ“ฉันแสดงให้เห็นจ่ายนกเขาเห็นเกินดุ กรณี สภาพอากาศ ลำธาร พื้นดิน ความชื้น แสงพระอาทิตย์ ดำรงฐานะสิ่งที่สมรรถควบคุมผ่านเทคโนโลยีพวกนั้นคว้า พื้นที่เพาะปลูกสิ่งของเจ้าเอ็งชิ้นเหล่านั้นดำรงฐานะยังไง ฉีกอย่างไร ปกป้องได้มาอย่างไร และที่มากเจียรกระทั่งนั้นคือว่า งานบอกล่วงหน้าโดยรวมล่วงหน้าคว้าแหวจะประกอบด้วยยิ่งนักหรือโกร๋งเกร๋ง ประกอบด้วยเลย หรือประกอบด้วยฉีก ซึ่งพอแจ้งล่วงหน้าก็จักเป็นเหตุให้ขีดคั่นแนวสรรพสิ่งการเพาะเลี้ยงคว้า กับสมรรถจัดแจงล่วงหน้าได้ ขั้นตอนเช่นนี้ ลงความว่า งานยกระดับเกษตรกรอย่างแท้จริงๆ”พร้อมกันนี้ Sunsweet อีกต่างหากคว้ามีงานสมรู้ร่วมคิดกับบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีกระยาเลย อาทิ บริลโล้นท์ นำพาวเวอร์ แห่งงานก่อแผนการผลิตไฟฟ้าเพราะใช้ Solar rooftop เพื่อที่จะใช้ข้างในร.ง. การสมรู้ร่วมคิดกับ สกาย วีไอวี ที่การใช้โดลนลานในการถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อเอามาพินิจพิจารณาประกาศมุขภูมิศาสตร์ รวมทั้งงานสมคบคิดกับดัก ล็อกซ์เกิน์ และมหาวิทยาลัยแม่เล่น แห่งการพาเทคโนโลยี IOT sensor มาใช้คืนที่การเกษตรแปลนแม่นยำ เพื่อที่จะหาขั้นตอนลุ้นเพิ่มประสิทธิภาพแห่งการแก้ปัญหาทางการทุ่ง กับทำเอาสมรรถทำให้ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยคุณค่าแห่งเติบโตงอกงามได้มา นอกจากนั้นการลงทุนที่กรณีของเครื่องอุปกรณ์ที่ก้าวหน้าเข้ามาลุ้นหลังจากนั้น ด็อกเตอร์สง่าอีกทั้งให้ความสำคัญถึงการให้ความรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มาก่อแผนแห่งได้ผลร่วมกันกับดักแกนกลางการศึกษาเล่าเรียนข้างนอกวิทยาคาร ( กศน.) จัดทำคอร์สงานสร้างข้าวโพดหวานขึ้นดำรงฐานะแห่งหนจำเดิมสิ่งของพื้นแผ่นดิน พอให้เกษตรกรสามารถลงมาเรียนนอกเวลา นอกที่คว้า เพื่อจะจ่ายพวกเขามีความรู้ และเพิ่มพูนความถนัดในการแก้ปัญหาแตกต่าง ๆ ประการไม่ผิดเสา Smart Farm จักตกเป็นสิ่งจับต้องคว้าจริงๆ ตรงนั้น อิฉันต้องไม่เพิกเฉยที่จะให้ความรู้ ให้โอกาสแห่งงานเข้าถึงเทคโนโลยีกับชาวนาชาวไร่ เพื่อจะเป็นเหตุให้เขาเข้าใจด้วยกันใช้ประโยชน์พัฒนาการเพาะปลูกที่เนื้อที่ของตัวเองได้เชื่อมต่อกสิกรรมเขต สู่กบิลน้ำตาลเมาตสาหรรมพื้นโลกดร.ผึ่งผาย อีกทั้งได้พูดจรดงานที่จะทำให้ชาวนาชาวไร่ที่เนื้อที่เมืองเหนือ แห่งหนไม่ไหวเข้าร่วม Contract farming กับดัก Sunsweet สามารถที่จะรู้งานทำ smart farm ด้วยกันเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะนำจรยกสถานภาพงานเพาะเลี้ยงที่เนื้อที่สิ่งของตนเองเพราะว่า แนวทางแห่งแปะเก็บในช่องไฟ 3-5 ปี เราจะก่อสร้างกบิล smart farm จ่ายดำรงฐานะแพลตแบบฟอร์ม ที่เนื้อที่แห่งหนมีน้ำใจทาบการทำสวนทำไร่ เพราะว่าภายในเรือแพลตฟอร์มนี้จะมีเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างแห่งหนสามารถควบคุมทั้ง แผ่นดิน ลำธาร ขี้เซา ซึ่งจะรั้งขึ้นจ่ายเกษตรกรแห่งหนประกอบด้วยการฝักใฝ่สามารถลงมาเข้าร่วมใช้เครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้ ซึ่งอิฉันคิดว่าเป็นผลดีกับดักเกษตรกรรมชั้นชุมชนอย่างมากมาย เพราะว่าช่วงปัจจุบันเราก็ได้ทำงานแปลนแยกครอบครองด้าน ๆ จร แต่ว่าวันหน้าอย่างแห่งหนบ่งบอกแหวจำเป็นต้องประกอบด้วยการเชื่อมต่อทั้งผองเข้าวางที่เรือแพลตแบบฟอร์มฝ่ายเดียว อันสำคัญแห่งอิฉันคาดหวัง ลงความว่า ฉันมุ่งแยกออกก่อกำเนิดชุมชนใหม่แห่งหนเป็นที่ดินอัจฉริยะ หรือ Smart Farm City ที่จะสมรรถยกสถานภาพกสิกรรมแยกออกพัฒนาเจียรประการก้าวหน้ามากกว่าแต่เดิม เพราะแห่งผิย้อนกลับสมัยจรเมื่อ 7 ปีก่อนที่จะมาเริ่มก่อ smart farm ปัญหาสิ่งของการกสิกรรม ลงความว่า ฉันจะไม่มีทางเข้าใจพ้นดุพรุ่งนี้วัตถุดิบจะเข้าไปโรงงานเท่าใด พระจันทร์เค้าหน้าเท่าใด และเหตุการณ์ผลรวมของวัตถุดิบแห่งปีหน้าจักดำรงฐานะยังไง จะเห็นด้วยส่งของกับดักลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะคลายได้มามาก ก็เพราะว่าความไม่รู้ กับเปล่าสามารถทายคว้า แม้ว่าวันนี้เราแจ้งหมดด้วยกัน ก็เพราะว่าอิฉันใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยขบปัญหานี้ ด้วยกันเลี่ยนสามารถแก้ปัญหาคว้าแน่ๆ ๆ ตอนนี้ฉันสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้ามากกว่า 50% ส่งผลมอบอิฉันสามารถขยายธุรกิจส่งออกจ่ายกับดักผู้บริโภคเสริมคว้าจรแห่งอีกมากประเทศ รวมถึงกรณีสิ่งของคุณลักษณะของซื้อของขายแห่งหนอิฉันสามารถปฏิสังขรณ์จ่ายได้มาตรฐานสิ่งของพื้นแผ่นดินไทย นับว่าเป็นผู้ก่อกำเนิดข้าวโพดหวานส่งออกรายใหญ่เต็มที่สิ่งของพื้นโลก และอิฉันเชื่อแหวเกษตรกรประเทศไทยมีอำนาจที่จะสามารถเกิดสินค้าส่งออกทั่วโลกได้ โครงการ Smart Farm แห่งซันสวีทก่อเป็นเหมือนหน่วยงานเอ็ด แห่งหนสร้างอย่างจริง กับชิ้นที่มองเห็นคือ มี Impact มากมายหมื่นครัวเรือน ถ้าหากชิ้นเหล่านี้ได้มางานหนุนอย่างเอาเป็นเอาตายในระดับประเทศ เราหลงเชื่อแหวจะสามารถยกสถานภาพกสิกรรมไทย จ่ายเจริญก้าวไกลกระทั่งเก่าก่อนแม่นมั่น Corp Innovagtechsunsweetsmart farming