Siri Ventures แตกออกยั่ว Tokenisation วางแผนเปิด PropTech Sandbox ปี 2019

Siri Venture CVC ของ Sansiri บริษัทปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่สิ่งของแหลมทอง ข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2018 พูดทำได้ตามเป้านิ่งที่แหมะเก็บทั่วการลงทุน งานสร้าง Partner กับการพัฒนา Product พร้อมประกาศแผนใหม่ณปี 2019 จับ Tech Trend นวชาตแห่งหนคล้องจองกับ SDGs ครบครันเปิดฉาก Private Sandbox เนื่องด้วย PropTech สารภาพ Startup ทั่วโลกมาทดลองแห่งแผนจริงๆ แย้มสนใจ Tokenisation จำแนกอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะการลงทุนอีกด้วยกระบิล Blockchain เตรียมการขยับขึ้นไปให้ทุนใน Startup Series A งอกงาม ครบครันมากขึ้นทุนรอนจำเริญเป็น 600 กล้อนบาทา สาวก้าวไปสู่ระยะบ๊วยสิ่งของพรรษา 2018 ก็เป็นพักๆสิ่งงดงามแห่งหน Siri Venture CVC ในสิ่งของ Sansiri กงสีอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทยจักข่าวสารผลงานทำงานณปีที่จะผ่านพ้นจร พร้อมด้วยเล่าแผนสิ่งของชันษา 2019 อีกด้วยทิศทางและเทรนด์สิ่งน่ารู้ไม่น้อย ความสำเร็จณชันษา 2018 คุณจิรพัฒน์ จันทราเจิดกำลัง ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสิ่งของ Siri Venture เล่าถึงผลการดำเนินงานณปีนี้ เพราะแยกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน เริ่มที่ซีกแต่ต้นคือว่าการลงทุนกับ Startup เพราะว่าปีนี้ Siri Venture ได้ออกทุนณ Startup รวมหมดแหลมทองกับต่างด้าว ปริมาณ 8 ราย ขนมจากมูลค่าทุนทรัพย์ 300 โล้นตีน ทั้งอีกทั้งร่วมพัฒนากระเป๋าแห้งสามารถจับ Product ด้วยกัน Solution ลงมาใช้มากขึ้นพลังแยกออกกับงานอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน Startup ใน Portfolio ของ Siri Ventures แห่งหนน่าศึกษา เช่น Semtive ผู้พัฒนา Solution ข้าง Sustainable Energy, Astralink ผู้พัฒนา Augmented Reality แห่งอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยกัน Techmetics ผู้พัฒนาหุ่นสมองกลแสนงดงาม ที่เริ่มใช้ในแผนต่างๆ จากนั้น ในพรรษา 2018 Siri Ventures เข้าถึง Startup Ecosystem งอกงาม รวมหมดเปลี่ยน Partner แห่งเข้มแข็งด้วยกันการลงทุนกับดัก Startup และ Fund ของไทยและต่างด้าว เพราะว่าประสานมือกับ Partner เต็มแรงจรด 12 ราย เข้าถึง Startup เปลี่ยน Hackathon 77 ราย เพราะว่าแผนแห่งหนน่าสนใจ ได้แก่ การสมรู้ร่วมคิดกับ dtac accelerate, งานรวมคลอด Booth ณการงาน Techsauce Global Summit 2018 กับการพา Startup แหลมทองเจียร Pitch แห่ง Silicon Valley เพราะว่าความร่วมมือกับดัก Plug and Play ซีกของ Lab ได้พัฒนาแอปกำลังพลิเคชั่น Sansiri Home Service เพื่อจะลูกค้าสิ่งของแสนมิ่งขวัญ ประกอบด้วยลูกค้าเหมือนกับ 25,000 มนุช ทั่วผู้บริโภคบนบานศาลกล่าวอาคารสูงและแนวยาวด้วยกันมีสิทธิ์ความเห็นขานแห่งดีงาม เพราะประกอบด้วย Feature สะดุดตารวมหมดในและข้างนอก เช่น งานบงการยกขึ้นดับไฟภายในบ้าน การจองชดใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง จรจนกระทั่ง QR Code เนื่องด้วยแขก หลักอนาคตแห่งพรรษา 2019 เพื่อให้ Siri Ventures มีเป้าหมายคล้องจองกับดักความมุ่งมาดปรารถนาของชีวิตวันหน้า จึ่งเลือกสรร Sustainable Development Goals ของ UN มากำหนดการดำเนินการณชันษาตรงนี้ เพราะคว้าเลือกลงมาทั้งหมด 4 ข้อขนมจาก 17 ประเด็น เป็นต้นว่า Good Health, Clean Energy, Sustainable City และ Climate Action ส่วนเทคโนโลยีแห่ง Siri Ventures ให้ความสนใจณปีหน้าประกอบด้วยทั้งหมด 4 อย่าง ได้แก่ Asset-Back Tokenization การชดใช้ Blockchain เพื่อที่จะจำแนกสิทธิการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครอบครอง Token เพื่อจะยกขึ้นแยกออกนักลงทุนรายย่อยเข้าไปครองคว้า ผู้ลงทุนจักสมรรถจับจ่าย Token เพื่อจะรวมให้ทุนแห่งแผนการราคารุ่งเรืองโดยไม่ต้องจับจ่ายทั่ว Unit ได้ ซึ่งซีกนี้ได้ริเริ่มประกอบด้วยการปรึกษากับ มายากลต. เพื่อที่จะแลดูหลักการที่จะบังเกิดถัดจาก Voice as Integrated Lifestyle การใช้คืนความเห็นเพื่อจะว่าการต่างๆ ภายในบ้านโดยย้ำตอบโจทย์การดำรงชีวิตมากกว่าใช้งานฉบับร่างดั้งเดิม AI+AR Cons Tech นวัตกรรมจำกัดงานสร้างเช่นกันเทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Augmented Reality แจกประกอบด้วยคุณลักษณะจำเริญด้วยกันมีต้นทุนที่ลุ่มลง Tech for Elder เทคโนโลยีด้วยว่าคนชราเพื่อที่จะทั้งตอบโจทย์เข้าผู้เข้าคนผู้สูงอายุวันหน้าชิ้นใกล้ ภายหลังปริปากหลักการหลังจากนั้น Siri Ventures ยังประกอบด้วยข้อมูลแนวทางทำงานอย่างครอบครองรูปธรรมเช่นกันการพอกพูนเงินสะสมครอบครอง 600 ล้านบาทาเพื่อที่จะกระดิกกระเดี้ยขึ้นออกทุนแห่ง Startup Series A กับอีกต่างหากวางแผนทำ Private PropTech Sandbox เพื่อสารภาพ Startup ทั่วโลกลงมาทดลอง Product ด้วยกัน Solution แห่งโครงการแน่ๆของแสนศรีข้อปลีกย่อยจะปริปากในหัวปี 2019 แห่งส่วนสิ่งของ Lab ตรงนั้น เล่าดุจะเจริญ Product ณแนวของ Intelligence กับ Lifestyle งอกงาม ตัวแอปพลิเคชันจักมีทำงานอัตโนมัติกับลูกค้างอกงาม อาทิ สมรรถถลกกับดับไฟส่องสว่างเองตรงเผงแห่งสมควรได้มา ปรามงานสืบสวนระเบียบแตกต่างสิ่งของที่อยู่ เช่น การพิจารณากบิลกระแสไฟ กระบิลประปา กบิลระบายของเสีย แห่งด้านของ Lifestyle อีกต่างหากเตรียมการรั้งขึ้น Lifestyle Shop จำหน่ายของซื้อของขายเกี่ยวที่อยู่ผ่านแอปพลิเคชันเช่นกัน NewsSiri VentureProperty Tech