Silicon craft ประทุสิ่งใหม่การ์ดตรวจสอบคุณภาพห้วยกินอัเจียริยะเท่าพินทุบน Water Card

เจ้าเอ็งมานพ ธรรมะศรีมากหลาย สำคัญเจ้าหน้าที่ว่าการ บริษัท ซิลิคอน คราวฟท์ เทคโนโลยี กำหนด (มหาชน) ผู้นำสิ่งใหม่การออกแบบด้วยกันผลิตไมโครชิพอัจฉริยะ เนื่องด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งครอบครองเทคโนโลยีชี้อัตลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ ประเจิดประเจ้อดุ บริษัทฯ กำเนิดการ์ดวัดคุณภาพธารบริโภคอัจฉริยะแปลนพกพา (Water Card) ไร้แบตเตอรี่ เพื่อที่จะใช้คืนตรวจน้ำที่สมน้ำสมเนื้อทาบการบริโภค เพราะเป็นการพัฒนาขนมจากไมโครชิพแห่งหนใช้เทคโนโลยี NFC ระลอกคลื่นความถี่ภาพร่างไร้สายณระยะห่างประกบ แห่งสมรรถอ่านค่าได้โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เชื่อมต่อกับเครื่องวัดอัจฉริยะ (Smart Sensor) เพื่อที่จะงานวัดและงานอ่านค่าชิ้นส่วนปะปนกัน แยกออกมีความสบายว่องไวด้วยกันใช้งานคว้าสะดวก“Water Card” เป็นเงินเป็นทองด้วยลูกค้าที่ประกอบด้วยความวิตกกังวล กับไม่ถือใจทาบคุณภาพสรรพสิ่งลำธารที่จะนำมาใช้เสพรวมหมดดื่ม ด้วยกันทำกับข้าว ขนมจากการก่อเกิดสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งแห่งติดจะหนักหน่วงต่อเนื่องซึ่งกันและกันลงมาช่องว่างหนึ่ง มีผลให้ธารณคันนาเสาประกอบด้วยจำนวนโหรงเหรงยิ่งนักเป็นเหตุให้มีลำธารไม่พอด้วยดันน้ำทะเลในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง รวมทั้งปัญหาความเค็มของแม่น้ำเจ้านายออกญาซึ่งแตะดามการผลิตน้ำประปาสรรพสิ่งพื้นที่บางกอกกับปริมณฑล ถึงแม้คุณค่าน้ำประปา ณ ยุคปัจจุบัน เป็นไปตามข้อแนะนำสิ่งขององค์การอนามัยโลก เสียแต่ว่าก็ประกอบด้วยบางระยะเวลาแห่งหนรสสิ่งของน้ำประปาณโปร่งพื้นที่จักแปรไปดำรงฐานะรสชาติกร่อย ซึ่งมีหมู่ลองดูแห่งควรจะหลบเลี่ยงบริโภคน้ำระยะเวลาดังกล่าว เป็นต้นว่า ผู้ป่วยโรคภัยไต โรคหัวใจ เด็กเล็ก เป็นอาทิรวมถึงช่วงหน้าฝนแห่งหนทำให้เกิดโจทย์น้ำหลากทำให้เกิดความวิตกกังวลถึงสารเคมีแห่งอาจจะตกค้างในน้ำปะปนกัน ซึ่งคงจะมีผลแตะทาบสุขภาพอนามัย รวมทั้งได้โอกาสเผชิญดูที่จะก่อกำเนิดการป่วยด้วยโรคภัยต้นตอขนมจากของกิน เพราะว่าการตรวจวัดคุณภาพลำธารเบื้องต้นดังกล่าวนี้ จักช่วยทำให้เกิดความมั่นใจชั้นหนึ่งดุน้ำสามารถเสพคว้าอย่างปลอดปากเหยี่ยวปากกา” อธิปมานพ เสนอเพราะว่าตั้งการ์ดตรวจวัดคุณค่าลำธารเสพอัจฉริยะภาพร่างพกพา (Water Card) ตรงนั้น จะใช้คืนเพื่อที่จะสืบสวนวิเคราะห์ตรวจวัดความบริสุทธิ์สิ่งของลำธารทางเคมีเบื้องต้น ซึ่งเป็นเลิศณวิธานชี้วัดคุณค่าธารบริโภค คือคุณประโยชน์ TDS (Total Dissolved Solids) ปริมาณของแข็งแห่งหนแขวนลอยไม่ก็ทลายสิงสู่ที่น้ำเช่น แร่, เกลือทะเล, โลหะ, ไพเเมื่อร์หรือว่าแอนไอออนที่ทลายณลำธาร รวมทั้งโมเลกุลและคชแขวนลอยกระยาเลย เป็นต้น เพื่อจะแสดงค่าปริมาณงานวิเคราะห์สิ่งของ TDS แค่นั้น เพราะติดตามกฏเกณฑ์ฮู (WHO) อย. กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ธารบริโภคแห่งเสถียรมีจำนวน คุณค่า TDS จำเป็นต้องไม่เลย 500 ppmกระบวนการสืบสวนคุณภาพน้ำเป็นไปตามขบวนการดังนั้น1.พินทุแห่งหนเรียกร้องตรวจ อาทิ ประปา ธารบาดาล น้ำฝน เป็นต้นลงบน Water Card ณสถานะที่ใช้อ่านค่า 2.ถกแอปพลิเคชัน Liquid Meter หรือว่า Smart Care สมรรถดาวน์โหลดเปลี่ยนระเบียบ Android ด้วยกัน iOS 3.วางโทรศัพท์ที่ถือแห่งประกอบด้วย NFC แจะลงบนบานศาลกล่าวจ้องท่า 4.ใช้เวลาประเมินผลคว้าแจ้นพางไม่เลย 5 วินาที คุณประโยชน์ TDS จะปรากฎปรากฏผลที่แอปพลิเคชัน แหวธารตรงนั้นสมรรถกินได้ติดสอยห้อยตามวิธานเกณฑ์แห่งหนจำกัดเก็บหรือไม่ กระนั้นก็ตาม Water Card สามารถใช้งานคว้ามากจรด 100 หน และยังเก็บข้อมูลง่ายรวมหมดที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยกันบนบานศาลกล่าวระบบคประเทศลาวด์ได้เช่นกัน PR NewsWater CardSmart SensorSilicon craft

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/5.สยาม_พรีเมี่ยม_เอาท์เล็ต_กรุงเทพ.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/6.สยาม_พรีเมี่ยม_เอาท์เล็ต_กรุงเทพ.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/16.สยาม_พรีเมี่ยม_เอาท์เล็ต_กรุงเทพ.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/3.สยาม_พรีเมี่ยม_เอาท์เล็ต_กรุงเทพ.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/4.สยาม_พรีเมี่ยม_เอาท์เล็ต_กรุงเทพ.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/12.สยาม_พรีเมี่ยม_เอาท์เล็ต_กรุงเทพ.jpg