SET จัดวาง Platform ตอบสนอง Technology Disruption

เพราะ ชลอำนาจวาสนา เหล่มะรัตติที่นา สำคัญพนักงานว่าการ กองกลางหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ป่องโบเวลธ์ ขีดคั่นการเจริญสิ่งของ Mobile Application สถานที่ทันสมัย สวนกับดักศรัทธาซึ่งมีต่อที่ปรึกษาการลงทุนแห่งยามวิกฤติ นำไปสู่การพัฒนา Robo-advisor หรือไม่ก็การลงทุนภาพร่างโดยอัตโนมัติ เปรียบเทียบอย่างกับมอบให้บริการชั้นดีตอบโจทย์ผู้ลงทุนกระเป๋ารถเมล์ชิ้งฉ่อง โดยมี ETF ดำรงฐานะสินค้ายอดฮิตแห่งหนถูกเอามาจ้าพอร์ตเต็มที่สุดๆ พอประมาณ สิบ พรรษาก่อน พื้นโลกสรรพสิ่งอีฉันคว้าพบปะกับดักญิบรูปการณ์ประธาน รวมความว่า วิกฤติเศรษฐกิจณพรรษา 2008 ด้วยกัน ยุคริเริ่มสิ่งของ Smart Phone (iPhone ในที่ชันษา 2007 และ Android ณปี 2008) เพราะว่าณระยะนั้น ผู้ลงทุนทั่วโลกถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนขนมจากราคาเงินลงทุนสถานที่น้อยลงเจียรกระทั่งกึ่งโดยเร็ว มีผลให้ความเชื่อมั่นสิ่งของผู้ลงทุนแห่งหนประกอบด้วยดามที่ปรึกษาการลงทุนลดลงติดตามเจียรด้วย ดังที่นักลงทุนเห็นว่าที่ปรึกษาการลงทุนนั้นตรึกตรองค่าธรรมเนียมในที่ตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสูง กลับเปล่าสมรรถลุ้นอะไรได้มาจังหลายพอก่อเกิดรุนแรง กอปรกับความเจริญรุ่งเรืองปีกเทคโยกิโลกรัมคลุกเคล้าการสร้าง App ทำให้เกิดบริการข้างการลงทุนหนทางใหม่ขึ้นไป ภายใต้ชื่อเสียงเรียงนาม Robo-advisor (มีภูมิหลังขนมจากวจีตวาด Robot + Advisor) คำอธิบายสรรพสิ่ง Robo-advisor จาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของอเมริกา ถือเอาว่า โปรแกรมลงทุนภาพร่างอัตโนมัติ ซึ่งริเริ่มจากวิธีการวิเคราะห์ข่าวสารสรรพสิ่งผู้ใช้งาน เกี่ยวสมัยการลงทุน ตำแหน่งทางการเงิน ตลอดจนความเก่งกาจที่จริงแน่ๆแห่งการยอมรับการเสี่ยง หลังจากนั้น Robo-advisor จะอธิบายหลักการออกทุนแห่งครรลอง Asset Allocation แหวน่าจะให้ทุนในที่ตราสารหนี้และตราสารราคาทุนณส่วนสัดเท่าไหร่ จดจักสมควรกับผู้ใช้งานปัจเจกชน พร้อมทั้งให้ทุนมอบอัตโนมัติกับจัดการว่าการพอร์ตการลงทุนปันออกอย่างสม่ำเสมอ เพราะแห่งหนทุนรอนประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ครอบครองผลิตภัณฑ์สถานที่ไม่ผิดใช้ในที่ Robo-advisor จังสุดขอบ ส่งถึงหัตถ์นักลงทุนประเทศไทย เพราะว่าแหลมทองตรงนั้น ก็เริ่มมีผู้ให้บริการปีกการลงทุนเจริญ App ที่ให้บริการณวิถีทาง Robo-advisor ออกมาซูบโจทย์นักลงทุนบ้างหลังจากนั้น เป็นต้นว่า บลุกลี้ลุกลน. โตโบเวลธ์ ขีดคั่น แห่งส่ง ‘odini’ ออกมาไปสู่ตลาด หลักใช้งานก็ไม่ไหวยุ่งยากเช่นไร เพราะผู้ใช้งานธารณะสมรรถดาวน์โลด App เปลี่ยนตลอดระเบียบ iOS ด้วยกัน Android เพื่อศึกษาสัดส่วนการลงทุนในของมีค่าแต่ละชนิดขนมจาก Asset Allocation Model แบบแห่งเหมาะสมกับตนเองได้ทันที โดยแห่งอีกทั้งไม่ต้องสมัครชดใช้บริการไม่ก็เปิดบัญชีแต่อย่างใด แต่ว่าผิผู้ใช้งานมุ่งหวังประเดิมออกทุนอีกด้วยทุนจริง ก็สมรรถสมัครเปิดบัญชีเปลี่ยน Mobile Application คว้าพ้น ไม่ต้องใช้กระดาษหรือไม่ก็แนบเอกสารใด ๆ โดยภายหลังที่สมุดบัญชีถือสิทธิ์การอนุมัติ ผู้ใช้งานเพียงแค่ระบุเงินแห่งมุ่งหมายให้ทุน หลังจากนั้น Robo-advisor จะทำตารางจ่ายทุนรอนแต่ละกองมอบแบบโดยอัตโนมัติ เพื่อจะบริหารมอบท่าเรือการลงทุนแน่ๆสมควรคล้ายคลึงกับ Asset Allocation Model เต็มแรงสุดขอบ เช่นนี้ Robo-advisor ที่สมน้ำสมเนื้อจำต้องออกแบบในเค้าโครงความคิดหลักเขตสามข้อความคือ ง่าย สะดวก ด้วยกันน่าวางใจ เพราะฉะนี้ส่วนประกอบหลักของเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ควรมี 1) Investor Analysis: Pain Point สิ่งของคนไทยเป็นส่วนใหญ่คือการกลัวความเสี่ยงปีกการลงทุน แล้วจึงค่อนข้างนำเงินเก็บแห่งประกอบด้วยสิงสู่ฉิวเฉียวหมดด้วยกันวานไว้กับธนาคารในแนวทางสรรพสิ่งบัญชีเงินฝาก ซึ่งมอบดอกเบี้ยติดจะเสื่อมลงด้วยกันคงได้มาผลได้ที่ต่ำกระทั่งอัตราเงินเฟ้อ มีผลมอบอำนาจงานจับจ่ายใช้สอยที่ระยะยาวลดลงจรเรื่อย ๆ ร่างกาย App แล้วก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่แรกแห่งงานพินิจพิจารณาความสามารถแห่งการยอมรับการเสี่ยงสิ่งของผู้ใช้งานแต่ละคน เพราะแยกความเก่งกาจในงานรับสารภาพการเสี่ยงออกดำรงฐานะ 5 ระดับ ซึ่งชั้นสถานที่ 1 เป็นยอมรับความเสี่ยงได้มาน้อยที่สุด ด้วยกันมุ่งหวังผลตอบแทน 4% ประกบชันษา ทั้งที่ ชั้นที่ 5 หมายถึงรับสารภาพความเสี่ยงได้มายิ่งนักสุดโต่ง ด้วยกันคาดการณ์ผลประโยชน์ไว้สถานที่ 12% ต่อพรรษา แห่งยุคปัจจุบัน App โปร่งแสงร่างกายสมรรถวิเคราะห์ข่าวดังกล่าวเปลี่ยนทางแปลนคาดคะเนความเสี่ยงด้านการลงทุน (Suitability Analysis) ซึ่งดำรงฐานะ Static Questionnaire แห่งมีสิทธิ์การยินยอมโดยรวมแห่งวงการตลาดราคาต้นทุน 2) Asset Allocation: การกำคราวดสัดส่วนการลงทุนที่แต่ละสินทรัพย์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุน เพราะว่าการขจายการเสี่ยงแห่งขณะแห่งสมน้ำสมเนื้อจักรวมตัวกันแปรประธานแห่งการกำคราวดผลตอบแทนที่ระยะยาว App จึ่งเจริญ Quant Model ที่งานแบ่งสรรน้ำหนักการลงทุนแห่งสมบัติชนิดต่าง ๆ เพื่อตัดทอนการเสี่ยงซึ่งตรวจวัดขนมจากผลเข้าเนื้อมอบอยู่ในชั้นถดถอยที่สุด และก่อสร้างผลประโยชน์ปันออกได้ติดสอยห้อยตามเป้าหมายสรรพสิ่งผู้ลงทุนแต่ละคน (Minimize Conditional Value at Risk given Expected Return Constraint) ได้แก่ odini นำเอาแนวคิดของนักวิเคราะห์ทั่วโลกขนมจาก Bloomberg Consensus ลงมาใส่ใน Black-Litterman Model เพื่อทำให้เสมอน้ำหนักการลงทุนที่แต่ละสินทรัพย์ให้คล้องจองกับสภาพความเป็นอยู่ตลาดในเวลานั้น เพราะของมีค่าที่อาศัยที่ Asset Allocation Model มี ตราสารหนี้ เงินทุนอสังหาริมทรัพย์ ตราสารราคาต้นทุนในประเทศ ตราสารราคาซื้อต่างประเทศ (อเมริกา ทวีปยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ท้องตลาดเกิดใหม่) ด้วยกันทองคำ 3) Mutual Fund Selection: ตามที่ประเทศไทยยังฉีกขาดกองเงินทุน ETF ที่สมควรประกบการแบ่งสรรท่าการลงทุนแปลน Asset Allocation เพราะฉะนี้ App แล้วก็ใช้คืนกองทุนรวมเป็นตัวแทนของมีค่าแต่ละประเภทเพื่อจ้าท่าเรือให้ผู้ซื้อแต่ละราย เพราะว่างานดีไซน์ Quant Model เพื่อที่จะคัดเลือกด้วยกันประมวลผลทุนรอนร่วม (Mutual Fund Screening & Scoring) ซึ่งแบ่ง Model ให้กำเนิดเป็น 2 ประเภท ติดสอยห้อยตามแนวทางการลงทุนภาพร่าง Passive กับ Active ด้วย Passive Fund นั้น ระบบจักเลือกเฟ้นกองทุนเงินปากถุงเสื่อมลงที่สมรรถก่อสร้างผลประโยชน์ได้คล้ายกับ Benchmark เช่น ทุนรอนร่วมสถานที่ผลิดอกออกผลชดเชยคล้ายคลึงกับดรรชนี S&P 500 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น แห่งส่วนสรรพสิ่ง Active Fund ระบบจักพินิจพิจารณาข่าวสารผลประโยชน์ทุกเดือนย้อนหลัง 12 เดือนของทั้งหมดกองทุนรวมเพื่อให้แต้มด้านผลตอบแทน (Performance Scoring) ด้วยกันคะแนนข้างความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistency Scoring) เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกสรรกลุ่มกองทุนรวมสถานที่ก่อสร้างผลได้ก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การคัดสรรพวกทุนรอน LTF 3 กองทุนแห่งก่อสร้างผลตอบแทนดี การเสี่ยงเสื่อมลง แทนงานซื้อเงินทุน LTF พางกองข้างเดียว เป็นต้น ซึ่งกระบวนการก่อ Scoring นี้ดำรงฐานะเทคโนโลยีที่ odini เจริญขึ้นไปเองทั้งเพ เช่นนี้ เมื่อจับยกมาผลสรุปจาก Asset Allocation มารวมกับ Mutual Fund Selection ต่อจากนั้น App จะชี้แจงแนวทางลงทุน (Portfolio Proposal) ให้กับดักผู้ใช้งานตามความเก่งกาจในงานยอมรับการเสี่ยงทั่ว 5 ชั้น เพราะว่าประกอบด้วย Conservative Portfolio ดำรงฐานะท่าสถานที่ประกอบด้วยการเสี่ยงต่ำสุด เหมาะกับคนลงทุนแห่งเรียกร้องผลตอบแทน 4% ต่อปี กับมี Aggressive Portfolio ดำรงฐานะท่าเรือสถานที่มีการเสี่ยงสูงสุด เพราะส่งผลชดเชยคาดอยู่สถานที่ 12% ประกบปี 4) Digital Onboarding: งานเปิดบัญชีแบบสถานที่ไม่ต้องชดใช้กระดาษ หรือไม่ก็ e-KYC ดำรงฐานะเทคโนโลยีสถานที่สนับสนุนปันออกนักลงทุนจำนวนมากเปิดบัญชีคว้าง่ายขึ้น กินเวลาลดลง โดยผู้แห่งเรียกร้องเปิดบัญชีกับดักผู้ให้บริการข้างการลงทุนใดๆ ก็สามารถเขียนเติมข่าวสารลงแห่ง Mobile Application คว้าทันที พร้อมด้วยถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน กับ Selfie ถ่ายเค้าหน้าของตนเองและบัตรประชาชนเพื่อรับรองตัวเจ้าของตั๋ว ด้วยกันระเบียบจักถามเครื่องหมายหลังบัตรประชาชน (JC Number) เพื่อที่จะพิจารณากับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ต่อจากนั้นผู้ใช้งานสามารถเชื่อมบัญชีธนาคารกับบัญชีออกทุนได้มาขวับ ซึ่งต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ให้บริการว่าจักชดใช้เทคโนโลยีอย่างไรด้วยว่าระบบการชำระเงิน เป็นต้นว่า e-Wallet Platform 5) Portfolio Management: เมื่อลูกค้าทำรายการทวีคูณเงินลงทุนไม่ก็เบิกเงินลงทุน ร่างกาย Mobile Application จะจัดสรรเงินออกทุนตรงนั้นเช่นกันการซื้อขายทุนรอนรวมแบบอัตโนมัติตามที่ระบุวางใน Portfolio Proposal เพราะว่าผู้ลงทุนสมรรถจำกัดแบบอย่างออกทุนทุกเดือนแบบ DCA (Dollar Cost Averaging) เพื่อที่จะการลงทุนอย่างต่อเนื่องได้มาเช่นกัน นอกจากนี้บางครั้ง App ยังได้มาดัดแปลงเทคโนโลยีงานทำให้เรียบความหนักเบาการลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Rebalancing) เพื่อที่จะทำให้การลงทุนจริงสิ่งของลูกค้าปัจเจกชนขนาบข้อแนะนำขนมจาก Quant Model มากสุดขอบ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวประกอบด้วยนำสมัยด้วยกันซับซ้อน ในระดับฝ่ายเดียวกับดักที่ Fund Manager ใช้คืนเพื่อบริหารเงินสรรพสิ่งสถาบันการเงินยอดเยี่ยมในปัจจุบัน เหลื่อมล้ำขึ้นไปอีกด้วยเทคโนโลยีนวชาต ด้วยเทคโนโลยีที่อจำเนียรคต ที่เกล้ากระผมมองว่าผู้พัฒนา App จักคัดเลือกลงมาตอบสนองความมุ่งมาดเพื่อเพิ่มเติมความแข็งแรงมอบกับดัก Robo-advisor อย่างต่อเนื่องอีกต่างหากมีอีกเหลือแหล่ด้าน เช่น การชดใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) เพื่อจะเติมข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนแปลนโดยอัตโนมัติจากการถ่ายแฟชั่นบัตร ลู่ทางการเปิดบัญชีโดยใช้ NDID (National Digital ID) ซึ่งสนับสนุนเพิ่มพูนความคล่องอย่างสูงสุดๆให้กับดักผู้ใช้แห่งการเปิดบัญชี การใช้ Big Data Analysis เพื่อก่อสร้าง Dynamic Questionnaire สำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายในการคาดคะเนความสามารถที่งานยอมรับการเสี่ยงของตัวเอง กับสร้าง Portfolio ในภาพร่างแห่งสมน้ำสมเนื้อกับดักตนเองยิ่งนักที่สุด งานใส่ Social Network Feature ปันออกกับ Robo-advisor เพื่อปรับเปลี่ยนการลงทุนมอบเป็นเรื่องแห่งพัวพันกับ Life Style เติบโต และสามารถค้ำจุนจรอีกต่างหากผู้อื่นได้ เพราะขึ้นกับความยินยอมพร้อมใจของผู้ใช้งานเป็นหลัก งานเพิ่มพูนทางการใช้งาน Robo-advisor เปลี่ยนมุข Device อื่น ๆ เป็นต้นว่า Tablet ด้วยกัน Smart Watch เป็นอาทิ “จุดเด่นสิ่งของ Robo-advisor คือ ช่วยให้คนทั่วไปสถานที่มีสตางค์ดองเปล่าเต็มแรง สามารถเข้าถึงบริการด้านการลงทุนแห่งประกอบด้วยคุณค่าได้ ซึ่งเดิมประกอบด้วยมอบสำหรับลูกค้าชั้น High Net Worth แค่นั้น แล้วก็มีส่วนตัดทอนความแตกต่างข้างสมบัติระหว่างคนในสังคม” Exec InsightMoblie AppRobo AdvisorInvestment AppFeatured Article