Schneider Electric ปริปาก Solution บริหารพลังงาน 13 ตึก ลด Carbon คว้า 130,000 หนึ่งพันกิโลกรัม

อาคารทั่ว 13 สถานที่สรรพสิ่งชไนเดอร์ “ปลอดคาร์บอน” บ่งบอกถึงดุ EcoStruxure สนับสนุนแยกออกอุตสาหกรรมสมรรถจัดการโดยตัดทอนการปล่อยคาร์บอนได้มาคล้องจองติดสอยห้อยตามข้อมูล World Green Building Council ที่ว่าอาคารปราศจากคาร์บอนดำรงฐานะตึกแห่งแบ่งออกสมรรถนะปีกกำลังแรงงานสูงศักดิ์ กับขับเคลื่อนด้วยแรงงานหมุนเวียน เพื่อที่จะถึงการจัดการร่างปราศจากคาร์บอนชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมดำรงฐานะกรรมาธิการ Regional Chamber ของ WorldGBC ในที่เอเชียแปซิฟิกเริ่มตั้งแต่จันทร์ตุลาคม 2562จุดมุ่งหมายของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) รวมความว่างานตัดทอนงานช่างคาร์บอนฯ ที่งานกระทำงานแยกออกได้มามากแรงกล้า ตามอีกด้วยงานไปรอยตามแนว 1.5°C แห่งสอดคล้องกับดักจุดหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Targets) เพราะว่าในที่ระยะเวลาเท่าเช่นพรรษาผู้เดียว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สมรรถตัดทอนการปล่อยแก๊สคาร์บอนฯ ได้มาเต็มที่จรด 130,000 หนึ่งพันกิโลกรัม ซึ่งคิดดำรงฐานะอัตราลดน้อยลงที่ 22 ร้อยละ (ในที่ปี 2561 เมื่อเปรียบกับปี 2560) กับในจันทร์เดือนตุลาคม 2562 อาคารตลอด 13 สถานที่สรรพสิ่งพวกกิจธุระชไนเดอร์ อิเล็คทริค ก็เป็นตึกปราศจากคาร์บอน ขนมจากงานที่จับ EcoStruxure ด้วยกันโซลูชันบริหารจัดการแรงงานเปลี่ยนหมู่ดิจิทัลสรรพสิ่งชไนเดอร์ อิเล็คทริคมาใช้คืนในการจัดการปลอดคาร์บอน อีกด้วยอาคารแห่งประกอบด้วยงานจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกันขับเคลื่อนด้วยกำลังแรงงานเดินสะพัดจากการทำสัญญาข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในดวงจันทร์เดือนธันวาคม พรรษา 2558 งานต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสิ่งของสภาพภูมิอากาศ ก็กลายเป็นเหมือนกับการชิงดีชิงเด่นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกแจ้นควรจักจอดเปล่าแยกออกภูมิอากาศทั่วโลกรุ่งเรืองขึ้น อาณาเขตสร้างด้วยกันอาคารมีบทบาทสำคัญทาบการปรับปรุงเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคดีดังกล่าว เนื่องจากดำรงฐานะอาณาเขตส่วนที่ประกอบด้วยงานชดใช้กำลังแรงงานและปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั่วโลกจด 30 อัตราร้อยละ คล้องจองตามข่าวสารจากแผนการ Advanced Net Zero สรรพสิ่ง World Green Building Council (WorldGBC) ที่ว่าบรรดาตึกปะปนกัน ที่ยุคปัจจุบัน จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขใหม่อย่างทันทีเพื่อจะเข้าสู่มาตรฐานการปราศจากคาร์บอน เพื่อสถานที่อาคารทั้งมวลกลุ่มนี้ จะสามารถปฏิบัติการเพราะว่าปลอดคาร์บอนภายในชันษา 2050 หรือชันษา 2593 นั่นเอง ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้มาถือมั่นติดสอยห้อยตามคำจำกัดความ “โรงเรือนปลอดคาร์บอน” (net zero carbon buildings) ของ WorldGBC ซึ่งอาคารปราศจากคาร์บอน คือว่า อาคารที่มีประสิทธิภาพรุ่งเรืองด้านงานจัดการแรงงานและชดใช้กำลังแรงงานเดินสะพัดประการบริบูรณ์ร่างกายรวมหมดในกับนอกไซต์กิจธุระ เพื่อให้ถึงการวางธุระแก๊สคาร์บอนดำรงฐานะศูนย์ในการจัดการแต่ละพรรษาในดวงจันทร์เดือนตุลาคม 2562 อาคารตลอด 13 ที่สรรพสิ่งชไนเดอร์ อิเล็คทริค ก็ตกเป็นอาคารปราศจากคาร์บอนทั้งมวล เพราะตั้งอยู่ในประเทศจีน ทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือ เพราะว่าตึกกลุ่มนี้ประกอบด้วยการปกครองบริหารกำลังแรงงานผ่านระบบดิจิทัลเพราะใช้ EcoStruxure Power และ EcoStruxure Building เพื่อช่วยกระเหม็ดกระแหม่พลังงานที่ทุกปี เพราะว่าชไนเดอร์ อิเล็คทริค สนับสนุนแยกออกทั่วโลกประหยัดพลังงานได้มาฐานตวาด 30 ร้อยละ ตลอดเวลา 10 ชันษาที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ริเริ่มรายการสร้างประสิทธิภาพแรงงาน (Schneider Energy Action energy efficiency program) ยิ่งไปกว่านี้ที่จันทร์ตุลาคม 2562 การปฏิบัติงาน 45 เปอร์เซ็นต์สรรพสิ่งชไนเดอร์ อิเล็คทริค ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าควงวกเวียน“สถานที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ฉันหมายมั่นเอาใจใส่กับปรับเปลี่ยนจากไปสู่ภาพรวมปีกกำลังแรงงานที่อนาคต ไซต์การทำงานสิ่งของดิฉันให้สมรรถนะข้างกำลังแรงงานในที่แต่ละพรรษา ซึ่งมากที่ผลิตกะแสไฟฟ้าเดินสะพัดคว้าเอง และบางกรณีอีกทั้งรวมทั้งไมโครกริดกับงานเก็บกักกำลังแรงงานเอง สิ่งใหม่ปราศจากคาร์บอนสามารถทำได้ลงคอเพราะใช้เทคโนโลยีเข้าสนับสนุนในช่วงปัจจุบัน กับแบ่งออกคุณประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจ ไซต์กิจธุระดังที่กล่าวมาแล้วชี้ให้เห็นถึงประโยชน์สถานที่ครอบครองจากการพาหมู่บริหารบริหารกำลังแรงงานเปลี่ยนหมู่ดิจิทัลพร้อมสถาปัตยกรรมและเรือแพลตฟอร์ม EcoStruxure ของฉันลงมาใช้งานแน่ๆ” ลดลงพยายาม์ ฮูท รองประธานสูงอายุฝ่าย Global Safety, Environment, Real Estate ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค เสนอที่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สถิตความชำนาญของคณะทำงานที่ปรึกษาที่ซีกบริการสร้างความคงทนปีกกำลังแรงงาน Energy Sustainability Services (ESS) ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมเชิงกลยุทธ์มาช่วยในที่การก่นสู่ความมุ่งหมายข้อความความสามารถข้างกำลังแรงงานและแรงงานแกว่งวกเวียนชไนเดอร์ อิเล็คทริค เข้าร่วมดำรงฐานะกรรมการ Reginal Chamber ของ World Green Building Council (WorldGBC) ในทวีปเอเชียเสาค้ำซิฟิก“ฉันรู้ปีติยิ่งนักที่คว้ารวมดำรงฐานะกรรมการของ Asia-Pacific Chamber สิ่งของ World Green Building Council อีฉันช่วยเหลือเป้าหมายสรรพสิ่ง WorldGBC ในงานผลัดกันเพื่อที่จะก่อสร้างภาวะแวดล้อมที่เห็นแก่ทาบสุขภาพแห่งบริสุทธ์ขี้น ให้ประสิทธิภาพด้านแรงงานมากขึ้น และแบ่งออกความทนทานเพิ่มขึ้น อาคารปะปนกัน มีอำนาจเยอะแยะในที่งานช่วยตัดทอนการช่างก๊าซคาร์บอนทั่วโลก เช่นกันการดีไซน์อาคารนวชาตทั้งหมดพระขนองหมายรวมการปรับปรุงอาคารเก่าเพราะว่าหวนอนาคตกาลครอบครองเสา” ทอมเซ็งแซ่ เขวลียง สำคัญประจำการพื้นทวีปเอเชียตะวันออกด้วยกันประเทศญี่ปุ่น กล่าว PR NewsCarbonEnergyenergy-techCarbon footprintSchneider Electric

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/1_เอสซีจี_เผยแผนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปี_2020.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/8_ตัวอย่าง_Construction_Solution_ที่จะช่วยยกระดับวงการก่อสร้างทั้งอีโคซิสเท็ม.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/4-1_SCG_SOLAR_ROOF.JPG