SCG Packaging กับการพากรอบความคิด Circular Economy เกลี่ยไปสู่วิธีการทำงานปันออกเกิดความคงทน

สถานการณ์ของพื้นโลกในตอนนี้คงไว้ปิดประตูไม่ได้ตวาด เราทั้งหมดกำลังต้านทานกับดักวิกฤตขนมจากธรรมดา เพราะเอ็ดเหตุการณ์แห่งเป็นปัญหาเป็นอย่างมาก คือ กรณีสรรพสิ่งสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุของเศษ เหตุเดิมขนมจากพฤติกรรมคนที่ประกอบด้วยการผลิตและชดใช้ แต่ว่าไม่มีการบริหารชนิดถูกวิธี ดังนี้ที่ระยะหลังจะเหลือบเห็นคว้าว่ามากมายหน่วยงานรวมหมดภาครัฐบาลด้วยกันภาคเอกชน ต่างก็ให้ความสำคัญแห่งประเด็นดังที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างยิ่ง เอ็ดที่นั้นคือ การพาเค้าโครงความคิด circular economy ไม่ก็ ระบบเศรษฐกิจเดินสะพัดเข้าทำให้เรียบใช้ในกระบวนการไปการทำงานสมบูรณ์ ขนมจากการสถานที่มองว่า สารบนโลกทั้งหมดเดินสะพัดลงมาชดใช้ ด้วยกันก่อให้เกิดค่าทางเศรษฐกิจได้มา ซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างความคงทนถาวร แห่งสมรรถอยู่ร่วมกับดักผู้มีส่วนได้ผล (stakeholder) คว้าประการเสมอSCG Packaging เอ็ดที่การทำงานในเครือ SCG มีแผนที่จะ spin off จ่ายงานบรรจุภัณฑ์เข้าไประดมทุนแห่งตลาดหลักทรัพย์แห่งแหลมทอง ตามที่งานบรรจุภัณฑ์ครอบครองงานแห่งมีแนวโน้มการก้าวหน้าสูงศักดิ์ และเป็นผู้นำข้างบรรจุภัณฑ์ต้นฉบับครบวงจรในเขตอาเซียน เพราะตำแหน่งงานก้าวหน้าสิ่งของรายได้ย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ชันษา 2559-2562 เฉลี่ยอยู่แห่ง 6.1% ซึ่งหลัก ๆ จะมี 2 ช้าการทำงานด้วยกัน ได้แก่ ช้าการทำงานบรรจุภัณฑ์ต้นฉบับครบวงจร (Integrated Packaging Chain) ซึ่งครอบครองส่วนสำคัญใน Supply Chain และสนองตอบผู้ซื้อที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคกินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานค้าปลีก และงานอีคอมเมิร์ซ เหล่านี้ก็จะดำรงฐานะบรรจุภัณฑ์ขนมจาก Fiber base สถานที่ประกอบด้วยคุณลักษณะแข็งแรงคงทนถาวรและสามารถเอามา recycle ได้ถึง 95% สายการผลิตที่สอง จักได้ผลเกิดเยื่อด้วยกันกระดาษ ซึ่งจักดำรงฐานะบรรจุภัณฑ์ชนิดผลิตผลที่เพราะว่าบรรทุกอาหารสถานที่หนักแน่นด้วยกันคืนดีทาบที่แวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” (Fest®) โดยชไมล่าผลิตตรงนี้ก็จักมีการผลิตอยู่ 5 แดนพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กับ SCG Packaging ตกลงมีงานคลายการเจริญอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยการเข้าจับจ่ายใช้สอยกองกลางที่ยุ่งเกี่ยวในต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แต่ว่า SCG Packaging จักมีแนวโน้มการเจริญดอนเต็มแรง แต่ว่าในขณะเดียวกันงานเจริญตรงนั้นขนมจากจำเป็นจะต้องพร้อมกันจรกับงานสอดส่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะฉะนี้ในเรียงความตรงนี้ Techsauce ได้มาได้โอกาสสัมภาษณ์ดีเยี่ยม ‘วิชาญ ลวดลาย์จงรัก’ ประธานเจ้าหน้าที่จัดการ สิ่งของ SCG Packaging จรดงานใช้คืนเค้าโครงความคิด Circular Economy หรือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เข้ามาเป็นวิธีการที่การไปงาน ซึ่งสำเร็จจับไปทำให้เรียบชดใช้ตั้งแต่ข้างนอกและในองค์กร เพื่อจะนำไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ แห่งจ่ายตอบปัญหาผู้ใช้ ที่มีความประพฤติปรับเปลี่ยนจากไปติดตามการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งโลกอย่างเร็วงานสถานที่ SCG คว้าประกอบด้วยการ spin off หุ้นส่วนในเครือชนิด SCG Packaging ออกมาระดมทุนแห่งตลาดเสาทรัพย์สมบัติฯ เพื่อคลายการเติบโต แสดงว่ามองเห็นความโอนเอียงแห่งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ดำรงฐานะอย่างไรบ้างSCG Packaging คว้าประกอบด้วยการไปการทำงานถ้วนทั่วตลาดอยู่ 4 แดน ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ด้วยกันฟิลิปปินส์ เพราะว่าทบทวนจรเมื่อ 5 พรรษาที่ก่อนได้ประกอบด้วยการตรวจตรางานก้าวหน้าสรรพสิ่งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พบพานว่ารวมหมด 4 ประเทศตรงนี้ประกอบด้วยอัตราการเติบโตอยู่แห่ง 4.8% แต่ที่อีก 5 พรรษาข้างหน้าตำแหน่งงานเติบโตจักเพิ่มพูนลงมาอยู่ที่ 6.2% ซึ่งถือว่าได้ผลเจริญที่สูงกระทั่งทางยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ก็ประเทศญี่ปุ่น โดยประกอบด้วยสิ่งของมาจาก Mega Trend 4 ปีก ได้แก่ เอ็ด งานใช้สอยเขตครอบครัว ตามที่ยุคปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำสูงศักดิ์ขึ้น ทำเอามนุชมีรายได้สูงศักดิ์ขึ้นไป ฉะนั้นความสามารถในงานจับจ่ายก็จักรุ่งเรืองขึ้นติดตามไปพร้อมด้วย ประกอบด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดำรงฐานะอุปโภคกับบริโภคงอกงาม หลังจากนั้นก็ประกอบด้วยการใช้คืนบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์ หญิบ มรรคาการดำเนินชีวิต สิ่งของมนุชเปลี่ยนไป มนุษย์สิงสู่สถานที่ที่อยู่สั่งของผ่านอินเตอร์เน็ตก็จำต้องใช้คืนบรรจุภัณฑ์ เพราะฉะนั้นก็ส่งผลจ่ายประกอบด้วยการชดใช้บรรจุภัณฑ์เติบโตจากไปอีกด้วย สาม เทรนด์ของงานรักษ์พื้นโลก จะเหลือบเห็นดุลูกค้านกเขาจะประกอบด้วยความกังวลใจเหตุที่แวดล้อม ดังนี้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบปัญหาเนื้อความที่แวดล้อม โดยเฉพาะ Fiber base ก็เพราะว่าสมรรถ recycle คว้าอีกมากมายรอบ สี่ งานเจริญอย่างสาวเท้ากระโจนสิ่งของ e-commerce การส่งสิ่งของก็ต้องชดใช้บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะเหตุสรรพสิ่งงานห่อหุ้มของซื้อของขายไม่ปันออกก่อเกิดความเสียหาย ขนมจากปัจจัยของ Mega Trend ทั่ว 4 ปีก ในอนาคตคิดว่าจะมัจฉะข้อปฏิบัติบาปอย่างไร ที่จะลงมาเปลี่ยนพื้นโลกของบรรจุภัณฑ์จ่ายปรับปรุงได้ซูบปัญหาผู้ซื้อยิ่งกว่าตรงนี้ได้มามั่งเดิมทีพอกล่าวขวัญฟังก์ชั่นสิ่งของบรรจุภัณฑ์ แต่ก่อนจะด้านที่อาศัย 2 ประการ เช่น Protect การปฏิบัติราชการดูแลของซื้อของขายเปล่าปันออกก่อเกิดความเสียหาย กับ Promote ปฏิบัติราชการเย้ายวนมอบลูกค้าเลือกสรรถือของซื้อของขาย แต่ว่าปัจจุบันผิมองขนมจาก Mega Trend สถานที่กำลังกายก้าวหน้าต่อจากนั้น จะพอกพูนจรอีก 2 ฟังก์ชั่น ได้แก่ Preserve ปฏิบัติราชการจ่ายของซื้อของขายที่อยู่ด้านในบรรจุภัณฑ์มีอายุที่ยาวนานขึ้นไป กับ Perform ถือเป็นตรวจฟังก์ที่สำคัญเต็มที่แห่งเกี่ยวการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะเป็นเหตุให้บรรจุภัณฑ์หัวไวเติบโต เพราะว่าตรงนี้จะดำรงฐานะอันสถานที่สนับสนุนสนองตอบความปรารถนาของผู้ซื้อได้ดึ่มยอมไปเช่นกัน เพราะว่า SCG Packaging จะประกอบด้วย 2 องค์การหลักที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันเจริญของใหม่ของบรรจุภัณฑ์ ปันออกสมรรถจรจดนั้นได้มา นั่นคือว่า R&D Center หรือไม่ก็ PTDC (Product Technology and Development Center) ด้านอีกองค์การลงความว่า Angering ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้สิ่งที่ได้มาประกอบด้วยการวิจัยกับปฏิรูป ขึ้นมาสมรรถหยิบยกจากไปใช้ได้จริง โดยทั่ว 2 องค์การจักกระทำเข้ากัน เล่า วันหน้าคงประกอบด้วยงาน integrate censor เข้ามาแห่ง Barcode หรือไม่ก็ QR Code สถานที่ปรากฎอยู่บนบานบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะทำให้เราสมรรถตรวจความเป็นไปของของซื้อของขายได้มา ไม่ว่าจะครอบครองในทางสรรพสิ่ง งานตรวจการหายของสินค้า หรือไม่ก็การตรวจว่าดำรงฐานะผลิตภัณฑ์จริงหรือไม่ก็เทียม ก็สามารถทำกันได้สิ้น ยิ่งไปกว่านี้นวัตกรรมสถานที่ SCG Packaging ได้มามีการพัฒนาอีกต่างหากประกอบด้วยด้านสิ่งของงานทำให้สินค้า ที่ดำรงฐานะผลิตผลการเกษตร เป็นต้นว่า พืชผัก ลูกไม้ ที่ประเทศไทยประกอบด้วยการส่งออก มีความสดนวชาต และต่ออายุสิ่งของสินค้าคว้าเช่นกัน อาทิเช่น การใช้คืนโพลีเเขามอร์จรหุ้มห่อเด็กมะพร้าว ปกติหลังจากนั้นมะพร้าวจะมีระยะเวลาสิงสู่คว้า 30 ทิวากาล แม้ว่าเหยาะของใหม่เข้ามะพร้าวจะสิงสู่ได้มา 60 เวลากลางวัน เป็นอาทิ ขนมจากการพัฒนาปีกสิ่งใหม่ทั้งผองก็จักสมรรถซูบโจทย์ผู้ใช้สอยติดตามเทรนด์แห่งได้มาพูดถึงจากไป ตลอดในทางสรรพสิ่งสิ่งแวดล้อม ด้วยกันการให้ความสะดวก เพราะข้อเสนอแนะข้างที่แวดล้อม คือว่า จักต้องทำให้ บรรจุภัณฑ์แบบเดิมที ใช้คืนอุปกรณ์ที่งานทำลดลง แต่ความแข็งแรงคงเดิม และฟังก์ชั่นครบถ้วน เมื่อครอบครองอย่างนี้จักทำเอา win-win กักคุมทั่วลูกค้าและอิฉันเอง เพราะว่าข้างความง่ายดายสิ่งของลูกค้า จ้องจรสถานที่งานทำให้บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยกรณีหัวไวงอกงาม ไม่ก็ Smart Packaging ถือเป็นเนื้อความที่ฉันจำต้องทำ พร้อมกันนี้ SCG Packaging จักครอบครองผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เพราะว่าชดใช้ solution เข้ามาสนองตอบกรณี product และบริการแห่งดำรงฐานะ innovation กับเราประกอบด้วยงาน track ในเนื้อความ customer behavior เพราะเราชดใช้ผู้ซื้อดำรงฐานะใจกลาง เป็นเหตุให้เราควานกระบวนการเพื่อซูบโจทย์ลูกค้ามอบคว้ายิ่งนักที่สุด บางทีผู้ใช้คงมีความต้องการแอบอยู่ โดยแห่งนกเขาทึ่มดุหวังเช่นไร โดยเหตุนั้นการงานสิ่งของอิฉัน คือ ต้องไปหาความมุ่งมาดแน่ๆ ๆ ของลูกค้า หรือสถานที่เรียกหาดุ Job to be done ไม่ก็ pain point ลูกค้า ผิควานหาได้แล้วซูบปัญหาได้ นั่นจดจักเรียกตวาดเป็น solution ที่ฉันจะจรซูบโจทย์ลูกค้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครอบครองงานที่มีแนวโน้มงานเจริญสูงศักดิ์ตามงดงามการนับด์สรรพสิ่งผู้ใช้ แต่ในขณะเดียวกันก็ครอบครองศกุนีารสชาติเลิกกันกากเพิ่มจากไปอีกด้วย SCG Packaging ประกอบด้วยวิธีการสั่งการจัดการนี้เช่นไรก่อนอื่นจำต้องมาพูดถึงการทำบรรจุภัณฑ์สิ่งของ SCG Packaging โดยเฉพาะหมวด Fiber base packaging ซีกตรงนี้จักมีตำแหน่งการพาวัตถุดิบกลับมา recycle สิงสู่แห่ง 95% ส่วนอีก 5% ลงความว่าเราใช้ขนมจากพืชพันธุ์ลงมาสร้างเยื่อด้วยกันก่อเป็นกระดาษ ด้วยเหตุที่ลูกค้าล้วนแล้วแต่มุ่งหวังความแข็งสิ่งของของซื้อของขาย ฉันจึ่งจำเป็นจะต้องประกอบด้วยงานประสานกักคุมยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมีปัญหาสรรพสิ่งการ recycling เพราะเนื้อความนี้มุข SCG ได้กระทำยิ่งนักดุ 30-40 พรรษาต่อจากนั้นในเวลาเดียวกันนี้ยุคปัจจุบันเราก็ริเริ่มสร้างตู้ด้วยว่าจับกลักกระดาษไม่ก็ขวดลำธารลงมาใส่เก็บตามสิ่งกลมๆแตกต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยนำบรรจุภัณฑ์แตกต่าง ๆ กลับเข้ามาเข้าไปวิธีการเดินสะพัดปันออกสมรรถชดใช้ใหม่คว้าใหม่ หรือแห่งเรียกหาดุครอบครอง Circular Economy นั่นเองเพราะการกระทำงานพร้อมด้วยกรอบความคิด Circular Economy สรรพสิ่ง SCG Packaging จะกอปรจากไปอีกด้วย 5 business model ด้วยกัน ดังนี้ Resource recovery : การพาวัตถุดิบที่ไม่ใช่เช่นนั้นต่อจากนั้น ไม่ก็ waste หวนกลับใช้คืนใหม่ อาทิเช่น การพาลำธารแห่งเปลี่ยนการใช้งานหลังจากนั้นมารักษากลับชดใช้นวชาต คนช่วยเทปขนมจากกระบวนการผลิตนำจากไปจ่ายที่สาธารณะสานตะกร้าเพื่อก่อสร้างเงินรายได้ที่โล่งแจ้ง เป็นต้น Circular supplies : การชดใช้พลังงานเดินสะพัด เป็นต้นว่า Solar Renewable Energy Product life-extension : โอบล้อมจรของผลิตภัณฑ์อีกด้วยงานซ่อมแซม หรือไม่ก็ upgrade รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ด้วยกันการออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นกัน เช่น การนำเนื้อเยื่อจากไม้ยูคาลิปตัส ไปเกิดเป็น Dissolving Pulp ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกเหนือจากเกิดกระดาษ , การพากระดาษมาก่อ Merchandising Display หรือ เครื่องเรือนกระดาษ เป็นอาทิ Products as a service : New Platform ที่งานให้เช่าผลิตภัณฑ์ (ในตนบริการ) รับช่วงการครองผลิตภัณฑ์ เช่น ฟิลิปส์ ให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟที่ที่ว่าการนอกเหนือจากการทำการค้า Sharing Platform : งานอุดหนุนการใช้งานกับดักหน่วยงานหรือองค์การอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการใช้งาน อาทิเช่น Application Paper X สถานที่เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ก่อสร้างขึ้นไปในงานจัดการรับสารภาพจ่ายเศษกระดาษขนมจากหน่วยงานต่าง ๆCircular Economy จักประกอบด้วย 2 ถ้อยคำ Circular คือว่าการใช้คืน Reduce Reuse Recycle หวนกลับใช้คืนใหม่ คำกล่าวตวาด economy คือทำแล้วต้องได้เงินมอบก่อกำเนิดสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ ซึ่งดำรงฐานะ ขั้นตอนสำคัญสถานที่นำไปสู่การพัฒนาประการจิรังได้นอกจากการดำเนินการสั่งการข้างนอก ที่เกิดเรื่องของการพาแนวคิด Circular Economy มาใช้แล้ว ในด้านสรรพสิ่งการปกครองจัดการภายในหน่วยงาน เราประกอบด้วยงานก่ออย่างไรบ้างที่จะนำเค้าโครงความคิดดังกล่าวจากไป ชดใช้ที่การทำงานปันออกเกิดความคงทนถาวรแน่ๆ เนื้อความของความคงทนถาวรอันแห่งเข้ามาเกี่ยวข้องมิใช่แค่ Circular economy แต่ว่ายังมีเรื่อง disruption ที่จะมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย ประโยคที่ว่า “The world is moving faster than breathing and We don’t know the future, everything we know to be change.” ฉะนั้นสิ่งที่ฉันมุมานะทำลงมาทั่ว คือว่า งานอบรมมนุษย์สรรพสิ่งฉันโดยริเริ่มตั้งแต่จรรยาบรรณในงานสร้างงาน 4 ประเด็น ได่อายุมาก งานตั้งใจที่ความยุติธรรมประกบผู้ถือหุ้น stakeholder เจ้าหน้าที่ มุ่งมั่นแห่งความยอดเยี่ยม ฉันจำต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศรัทธาต่อเข้าผู้เข้าคน ด้วยกันไว้ใจที่คุณลักษณะสรรพสิ่งมนุช ขนมจากการแห่งความประพฤติของมนุชแปรไป การที่จะควบคุมคนปันออกสามารถติดเครื่องธุรกิจถัดไปได้ ลงความว่า จำต้องทำงานเชิงรุก ไม่ใช่เช่นนั้นรอมอบประกอบด้วยความมุ่งมาดหลังจากนั้นเบาทำ เมื่อครอบครองทำงานเชิงรุกต่อจากนั้น กระบวนการคือ จำเป็นจะต้องหยิบยกผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มิใช่ยกมากษัตริย์หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรครอบครองใจกลาง ก็เพราะว่าเงินตราทั้งหมดบาทามาจากผู้ใช้ เมื่ออิฉันมีงานเชิงรุกหลังจากนั้น แล้วฉันก็กลับยังแนวคิด ซึ่งมีอยู่ 2 แนวคิดลงความว่า Open & Challenge Open คือว่า Open mind แห่งการฟังคณะทำงานกับการเล่าเรียน ซึ่งประกอบด้วยรวมหมด Learn, Unlearn, Relearn เหตุด้วย SCG packaging เราไปธุรกิจยิ่งกว่า 5 แดนด้วยกันมากกว่า 40 โรงงาน สมมติว่าแต่ละโรงงานพ้นไปงาน Open ประการที่บ่งบอก ก็จะเปล่าก่อให้เกิด Synergy ห้ามคว้า ดังนี้สิ่งนี้จักเอาใจช่วยจ่ายมนุษย์มีความร่วมมือกันในงานงอกงามChallenge ฉันใช้ถ้อยคำว่า Challenge status มันจำเป็นจะต้องทำได้เหนือกว่านี้ ลงความว่า การพัฒนาอย่างประการเนื่อง พอทั้งหมดประกอบด้วยเค้าโครงความคิดอย่างนี้ก็จะก่อกำเนิด winning mindset สร้างและบูรณะจรค่อยๆ แห่งขั้นที่ครอบครองผู้นำหน่วยงานแห่งช่วงปัจจุบัน อย่างไรเป็นคดีท้าทายยิ่งที่การขับเคลื่อนหน่วยงานจรไปสู่เป้าหมายเกล้ากระผมขอเกี่ยวแบ่งแยกเป็นความท้าทั่วภายในกับภายนอก คือ เนื้อความท้าจากพาเหียร เช่น สงครามการค้าขายระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกันเมืองจีน ค่าเงินบาทดาน หรือเสียดสีโค้งที่จะก่อกำเนิดศึกสงครามในตะวันออกกลาง สิ่งของกลุ่มนี้ดำรงฐานะปัจจัยภายนอกหมดด้วยกัน ทั้งหมดปะทะเช่นเดียวกันหมด ก็อยู่ที่ว่าใครปรับตัวได้มาแจ้นกว่ากักคุมคนตรงนั้นก็จักรับประโยชน์จากการปรับตัวแจ้น แต่ว่าสิ่งประธานสุดโต่งที่ยังอยู่ในมือฉัน โน่นคือเนื้อความท้าข้างในที่อยู่แห่งมืออิฉันกับอิฉันสมรรถทำได้ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือว่า ปัจจัยแห่ง 1 คือว่า manufacturing เกี่ยวเหตุมนุษย์ เครื่องยนต์ ขั้นตอน วัตถุเหล่านี้เราสมรรถทำได้ลงคอ พูดคว้าว่าทำให้ดีอย่างไรเพื่อที่จะลดเงินลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ 2 คือว่า เทคโนโลยี แทนเราจักแก้ตัวตวาดค่าเงินบาทแน่น ส่งออกรายได้โหรงเหรง ฉันเอาระยะเวลาตรงนั้นลงมาเจริญเทคโนโลยีเพื่อตัดทอนทุนมอบ cover กับดักสิ่งที่ฉันสูญเสียไป ปัจจัยที่ 3 คือ market excess คือว่าการสร้างเช่นไรที่จะแจ้งว่าพฤติกรรมผู้บริโภคครอบครองเช่นไร ปัจจุบันนี้ความประพฤตินกเขาแปรไปเช่นไร นกเขาบัญชาเวลาใด สั่งเวลากลางวันละหูกรอบ บัญชาไปหลังจากนั้นจักทำเช่นไร ประกอบด้วยของเหลือหรือเสียหรือไม่ นี่ลงความว่า market excess กับการแห่งอิฉันดำรงฐานะอันดับแรกในอาเซียนเป็นเหตุให้เราเห็นตวาดฉันมีส่วนตรงนี้ค่อนข้างจะมาก ดังนั้นจะทำให้เราแจ้งความประพฤติลูกค้า กับสามารถซูบโจทย์ไม่ก็แก้ปัญหา pain point ผู้ซื้อได้มาวัตถุที่ 4 ลงความว่า Brand ผู้ใช้จับจ่ายใช้สอยของซื้อของขายอิฉันเพราะว่าเขาเชื่อตวาดผลิตภัณฑ์ของฉันบริสุทธ์ จับจ่ายใช้สอยจากไปใช้แล้วไม่เคยมีปัญหา ราคาสรรพสิ่งบรรจุภัณฑ์ครั้นเปรียบกับของซื้อของขาย อาทิเช่น ทีวี ตู้เย็น สนนราคาเสาหมื่น แต่บรรจุภัณฑ์ราคาแพง แต่ผิกล่องพังทลายด้วยกันผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์ข้อเสียหาย หลังจากนั้นใครจะรับผิดชอบ นี่ลงความว่า solution สถานที่เรามอบกับผู้ซื้อ สินค้าเสถียรตั้งแต่วิธีการการผลิตจนกระทั่งชั้นส่งให้ปันออกผู้ซื้อสุดทาง ข้างต้นคือเหตุท้า 4 ปัจจัยภายในสถานที่อิฉันต้องคอยต่อสู้เทียบเท่า ซึ่งก็ลงความว่า innovation แห่งเรากล่าวขวัญห้าม Corp Innovscg-packagingcircular-economysustainable-development-goals