SCG อัพเดทแผน Internal Startup ครบครันเผยแนวการลงทุนสรรพสิ่ง AddVentures

SCG เผยความก้าวหน้าการจัดการ Digital Transformation อัพเดทแผน Internal Startup และผลลัพธ์ปีกงานจรรโลงกิจธุระ ด้าน Addventures ร่วมประกาศหลักการให้ทุนในที่ Startup เพื่อที่จะส่งเสริม Ecosystem แบ่งออกยืดยาว ซูบปัญหาการพัฒนานวัตกรรมทั้งขนมจากข้างในกับภายนอกหน่วยงานผิกล่าวขวัญ Corporate สิ่งของไทยสถานที่รุดหน้าจัดการ Digital Transformation ได้น่ารู้ แจวเปล่าระเหิด SCG หรือว่าบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ขีดคั่น (มวลชน) สถานที่เดินหน้าเสาะแสวงนวัตกรรมทั่วจากในผ่านแผนการ Internal Startup กับจากภายนอกผ่านการลงทุนรูปแบบ CVC เพราะว่า Addventures ซึ่งล่าสุด SCG ได้มาประกาศการกระทำงานของหน่วยงาน Digital Transformation ทั่วอัพเดทโครงการ Internal Startup ด้วยกันเผยหลักการลงทุนภายภาคหน้าของ Addventures คุณยุทธที่นา ประมาณตัวประหลาด เลขานุการผู้บัญชาโค่ง-การจัดการกลาง, SCG กล่าวว่า “SCG ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าเอาใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับความสามารถทางการแย่งชิง เพื่อให้องค์กรสามารถติดเครื่องจรคว้าโดยด่วน เข้าใจความประพฤติปลายดึ่ม (Insight) ของผู้ซื้อและผู้ใช้ สามารถสนองตอบความประพฤติแห่งหนเปลี่ยนไปได้ประการทันท่วงที กับให้บริการผู้ซื้อได้แบบ One-stop service เติบโต โดยได้มาจับเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัวพันกับดักมนุษย์ กรรมวิธีทำงาน และผลิตผล บริการ หรือว่าโซลูชั่นสรรพสิ่งเอสภาษาซีจี” “อีกด้วยความมุมานะสรรพสิ่งเอสซีจีแห่งตั้งใจปฏิรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการปันออกผู้ซื้อเป็นแห่งดียิ่งขึ้น หรือไม่ก็ Passion for Better อิฉันจึ่งมุมานะเสนอคำถามที่จะทำเอาเข้าใจผู้ใช้ได้ดิบได้ดีขึ้นอยู่กับเสมอ พอให้สามารถพัฒนาของใหม่ปะปนกัน สถานที่ซูบโจทย์ซื่อจิตใจ และเท่าทันต่อพฤติกรรมสรรพสิ่งผู้ซื้อแห่งเปลี่ยนแปลงจร” เธอยุทธนากล่าช้าว คุณยุทธที่นา ถ่อมตนตระการ เลขานุการผู้บัญชาโย่ง-การจัดการกลาง SCGSCG ได้มาริเริ่มตั้งขึ้นองค์การ Digital Transformation เพื่อที่จะรับผิดชอบที่ 3 ด้านงานประจำ เป็นต้นว่า 1.ส่วนธุรกิจภายใน ดูแลด้วยกันส่งเสริมปันออกก่อกำเนิดการพัฒนาเทคโนโลยีกับสิ่งใหม่จากบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อจะก่อสร้างขีดความสามารถปันออกแก่เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมมอบก่อกำเนิดโมเดลการทำงานนวชาตแห่ง SCG และเกิดสิ่งใหม่นวชาตแห่งหนชกอดกับการทำงานเสาคว้า เพราะว่า Internal Startup ยอดเยี่ยมแห่งแผนสิ่งของซีกกิจธุระตรงนี้ บนบานศาลกล่าวเค้าโครงความคิด Hatch>Walk>Fly ซึ่งเอาใจช่วยมอบเกิด​ Solution แห่งตอบโจทย์ตลอด Operation ด้วยกัน Product เพราะว่าเอ็ดที่แบบอย่างของกิจธุระตรงนี้คือ Rudy หรือรู้ดี โปรแกรม Sales Automation ด้วยว่า On-Site Contractor เอาใจช่วยมอบสั่งสินค้าลงมาอีกต่างหากเค้าหน้าธุรกิจคว้าว่องไวและแม่นตรง 2. ส่วนกิจธุระข้างนอก ตั้งขึ้น AddVentures เป็นองค์การด้านการลงทุน (Corporate Venture Capital) สรรพสิ่ง SCG ตั้งแต่ชันษา 2017 เพื่อจะก่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ผ่านความร่วมมือกับดักหน่วยงานพาเหียร 3. ซีกกิจธุระ Core Transformation จับเนื้อความสิ่งของ AI และ Machine Learning เข้ามาเอาใจช่วยทำ Data Analytics ด้วยกัน Digital Marketing เพื่อที่จะพอกพูนสมรรถนะด้วยกันตัดทอนความเสี่ยงปันออกธุรกิจหลักเขตสรรพสิ่ง SCG และกงสีในเครือ งานทำให้เรียบทิศทางสิ่งของ SGC ทำให้การจัดการธุรกิจข้างในตลอดจัดการได้มาโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั่วข้าง Operation กับ Production นำไปสู่งานคลี่คลาย Pain Point ของผู้ใช้ทั่วภาคธุรกิจด้วยกันรายย่อยคว้าตรงจุด “ปัจจุบันนี้ อิฉันริเริ่มมีกิจธุระหมู่ดิจิทัลเข้าสนับสนุนที่การให้บริการผู้ใช้มากขึ้น ทั้งที่แนวทางซอฟต์แวร์กับแอปพลิเคชัน เช่น Home Buddy แอปพลิเคชันให้คำปรึกษา ดีไซน์ คัดซื้อสินค้าด้วยว่างานสร้างบ้าน โดยคาดคะเนดุแห่ง 3-5 พรรษาตรงหน้า เราจะประกอบด้วยการทำงานหมู่ B2B for C หรือว่าธุรกิจทาบธุรกิจเพื่อที่จะผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการทำงานบริการสถานที่ข้องแวะกับดักกิจธุระที่ยุคปัจจุบันของเรา อาทิ e-Logistics และ e-Commerce สถานที่ซูบปัญหา Active Omni Channel และจะประกอบด้วยการขยายโมเดลสัณฐานนี้เจียรที่อาเซียนด้วย” คุณยุทธที่นา เสนอ ด็อกเตอร์จาชชัว แพส ผู้ดูแล Digital Transformation เอสซีจี ด้วยกันเอ็มดี, AddVentures โดย SCGทางข้าง ดร.จาชชัว แพส ผู้อำนวยการ Digital Transformation เอสซีจี ด้วยกันกรรมการผู้จัดการ, AddVentures เพราะว่า SCG กล่าวว่า “ด้วยว่าด้านธุรกิจใน ของหน่วยงาน Digital Transformation นั้น ประกอบด้วยกิจกรรมมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มามีแผนการหมักบ่มปักชำกิจธุระด้วยว่าเจ้าหน้าที่ข้างใน หรือ Internal Startup Program ขึ้นไป พอให้บุคลากรแห่งมีอำนาจ มี Passion แห่งงานสร้างธุรกิจ ด้วยกันอยากมีส่วนร่วมแห่งการตรึกตรองสถานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ สามารถนำเสนอโมเดลกิจธุระสรรพสิ่งตนเองเข้ามารวมโครงการ เพราะว่าผู้เข้าร่วมจะได้มาโอกาสที่ธุรกิจประการอิสระ รวมถึงมีกรรมสิทธิ์การสนับสนุนงบบัญชีจากเอสภาษาซีจีโดยตรงเพราะงานดำเนินโครงการ” AddVentures ทำงานลงมาตั้งแต่ชันษา 2017 มีการพัฒนาความร่วมแรงร่วมใจหลายรูปร่าง ทั้งการเข้าไปลงทุนเปลี่ยนทุนรอนยอดเยี่ยมแห่งหนลงทุนแห่ง Startup (Fund of Fund Investment) ด้วยกันการลงทุนต่อหน้าในที่สตาร์กรองัพ (Direct Investment) เพราะว่าประกอบด้วยความร่วมมือแห่งหนสำคัญ เช่น ความร่วมมือกับ GIZTIX Startup ข้าง Logistics Market Place, BUILK Platform การบริหารธุรกิจสร้างซึ่งมีอยู่แล้วที่ 5 ด้าว ด้วยกัน Baania Platform เสาะหาอสังหาริมทรัพย์ครบถ้วนบริการข่าวครบวงจร “ดิฉันยังคงเปิดกว้างโอกาสอันควรแห่งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานข้างนอก เพื่อจะใช้คืนข้อความเชี่ยวชาญของดิฉัน เชื่อมกับไอเดียสรรพสิ่งสตาร์ทอัพเหล่านั้น ที่การตอบปัญหาผู้ซื้อกับจรรโลง Ecosystem แบ่งออกเติบโตชนิดยืดยาว” ดร.จาชชัว กล่าว ปัจจุบัน AddVentures ประกอบด้วยงบให้ทุนรวม 6,000 ล้านบาทาในที่ 5 พรรษา เข้าให้ทุนตลอดแปลน Fund of Fund Investment กับ Direct Investment ร่วม สิบเอ็ดราย ครบถ้วนก่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจเชิงพาณิชย์กับดัก Tech Startup ทั่วโลกออกันกว่า 70 แผน ตลอดที่ระดับ Early stage ด้วยกัน Growth stage startups เพราะให้ความสนใจ Startup แห่งหลายด้าว ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน อิสราเอล อินเดีย ด้วยกันแดนในที่ถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ NewsCorp InnovCVCSCGStartupAddVenturesDigital Transformation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/07/psh-property-technology-3.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/07/psh-property-technology-1.png