SCG ประสานมือ Starboard สมรู้ร่วมคิดลดโจทย์สภาพความเป็นอยู่พื้นโลกร้อนอีกด้วยแนวคิด Circular Economy

SCG โดย ดร.เทพดาเมี่ยง เลิศกำลัง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ด้วยกัน Chief Technology Officer–Innovation and Technology งานเคมิคอลส์ SCG ได้ร่วมกับกองกลาง Starboard จำกัด โดย Mr. Svein Rasmussen : Chief Innovator of Starboard ลงนามรายงานข้อตกลงในที่แผน “Collaboration for Sustainable Future” เพื่อที่จะนำเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจเดินสะพัด (Circular Economy) ลงมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสุดยอด เป็นพิเศษสภาพความเป็นอยู่โลกร้อนกับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมี Mrs. Kjersti Rodsmoen เอกอัครราชทูตประเทศนอร์เวย์ ประจำไทย ร่วมแสดงความยินดีและเอื้อเฟื้อความร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้ โดยคว้าขีดคั่นเขตการเล่าเรียนด้วยกันความร่วมแรงร่วมใจในที่ 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรทาบสิ่งแวดล้อม เพราะว่าธุรกิจเคมิคอลส์ SCG จักจับความรู้ด้วยกันข้อความชำนาญปีกเครื่องมือเครื่องใช้ศาสตร์แห่งพวกวัสดุพอลิเมอร์ ตลอดจนงานออกแบบและขึ้นไปตนของซื้อของขายลงมาชดใช้ปฏิรูปเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ที่เป็นมิตรทาบสิ่งแวดล้อมด้วยสินค้าสิ่งของ Starboard หมายรวมงานจรรโลงกิจกรรมสถานที่เอาใจช่วยลดภาวการณ์พื้นแผ่นดินร้อน อาทิเช่น การปลูกป่าชายเลน เพื่อครอบครองอู่กักเก็บคาร์บอน ตัดทอนการวางธุระก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนงานก่อสร้างความประจักษ์แจ้งแจ้งด้วยกันอบรมพฤติกรรมความงานใช้คืนทรัพยากรประการคุ้มค่าแยกออกกับเด็ก โดยตั้งใจบริหารจัดการภายใต้ริมการช่วยกันทั่ว 3 ปีกนี้ จักสนับสนุนลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของพื้นแผ่นดินได้มาอย่างยั่งยืนMrsมันสมอง Kjersti Rodsmoen เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยตวาด “รัฐบาลประเทศนอร์เวย์ให้ความสำคัญข้อความสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กลายเป็นวารประธานสิ่งของพื้นแผ่นดินและถูกฟ้องรับผิดชอบสรรพสิ่งทั้งหมด ซึ่งเอ็ดแห่งวิธีที่มีกรรมสิทธิ์การเห็นด้วยว่าเอาใจช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ ถือเอาว่า งานปลูกป่าชายเลน เพื่อจะเอาใจช่วยซึมซับก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งงานปลูกสร้างจิตสำนึกข้างบริเวณแวดล้อมแห่งสอดคล้องกับหลักเขตเจริญชนิดจิรังสิ่งของหน่วยงานยูเอ็น (SGDs) แบ่งออกอายุมากคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะอย่างยิ่งประธานในที่การสอดส่องทรัพยากร โดยความร่วมมือโอกาสนี้นับว่าเป็นแม่แบบของอาณาเขตธุรกิจที่จะดำรงฐานะกำลังขับเคลื่อนให้ก่อกำเนิดความเปลี่ยนแปลง กับการแลกผลัดกันคดีเชี่ยวชาญสรรพสิ่งหญิบองค์กรเพื่อจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมกักคุม” ดร.เทพยดาเมี่ยง บริบูรณ์กำลัง ผู้ช่วยผู้จัดการโย่ง ด้วยกัน Chief Technology Officer–Innovation and Technology งานเคมิคอลส์ SCG กล่าวว่า “ขนมจากปัญหาสภาวะโลกร้อน กับความเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ซึ่งได้มาตกเป็นรุนแรงสิ่งของพื้นแผ่นดินสถานที่จำเป็นจะต้องสถิตการช่วยกันสรรพสิ่งทุกฝ่าย SCG กับ Starboard ต่างเล็งเห็นจดวิกฤตความร้ายแรงสรรพสิ่งโจทย์ตรงนี้ กับมีจุดหมายร่วมมือในการพาเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจเดินสะพัด (Circular Economy) มาใช้คืนแห่งงานเคลื่อนที่ธุรกิจพอให้สำเร็จด้านการพัฒนาประการจิรัง ตลอดด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้วยกันที่แวดล้อม จึ่งเกิดถูกฟ้องสมรู้ร่วมคิดที่จะนำนวัตกรรมลงมาใช้ปรับปรุงของซื้อของขายสถานที่คืนดีต่อบริเวณแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อลดผลรวมก๊าซปรากฏการณ์เรือนกระจก เพราะว่า SCG เชื่อมั่นกล่าวถึงความฉลาดและความชำนาญสิ่งของชไมองค์กรจักสนับสนุนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมพื้นแผ่นดินและช่วยพิทักษ์ความอุดมสมบูรณ์สรรพสิ่งทรัพยากรแบ่งออกคนรุ่นหลังถัดไปคว้า”ปีกติดไฟแห่งสยกให้ รัสมุสเซ่น Chief Innovator of Starboard กล่าวว่า “เป้าหมายของ Starboard ถือเอาว่า การสร้างความร่วมมือกับผู้ส่งเสริมทั่วในกับต่างประเทศพอให้กิจธุระก้าวหน้าชนิดจิรังผ่านการอนุรักษ์บริเวณแวดล้อม เป็นต้นว่า งานหยุดขยะร่วมกับกลุ่มผู้พิชิตเศษบางกอก (Trash Hero Bangkok) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อจะลดจำนวนรวมงานช่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งเรียนรู้วิถีทางข้างธุรกิจร่วมกับกิจธุระเคมิคอลส์ SCG เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องมือจากโพลิเมอร์ สถานที่เป็นมิตรประกบบริเวณแวดล้อม ด้วยนำมาใช้กำเนิดองค์ประกอบแห่งผลิตภัณฑ์สรรพสิ่ง Starboard นอกจากนี้ อีกทั้งได้ให้ความรู้แก่เยาวชนคดีที่แวดล้อมเปลี่ยนโครงการ ‘Ambassadors for the Planet’ เพื่อจะสร้างตัวรับช่วงผู้เยาว์ที่จะครอบครองกระบอกเสียงในที่งานรณรงค์ข้อความสิ่งแวดล้อม เพราะว่าเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นกับสมรรถนะของ Starboard กับเอสซีจีจะช่วยให้การจัดการทั่ว 3 ด้านบรรลุติดตามวัตถุประสงค์สิ่งของโครงการ กับขยายผลเกิดผลจากไปอีกต่างหากระดับโลกคว้า”เพราะโครงการความร่วมแรงร่วมใจ “Collaboration for Sustainable Future” ระหว่าง SCG กับ Starboard ในที่โอกาสนี้ ถือเป็นอีกสาวก้าวประธานในการขับเคลื่อนกรอบความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และงานตัดทอนโจทย์สภาพความเป็นอยู่พื้นแผ่นดินร้อนของพื้นโลก ผ่านความร่วมแรงร่วมใจในงานคิดค้นของใหม่ ด้วยกันโซลูชั่นนวชาตๆ ของทั้งคู่หน่วยงาน เพื่อจะสอดส่องดูแลบริเวณแวดล้อมด้วยกันยกฐานะชีวิตินทรีย์สิ่งของคนวงในสังคมแบ่งออกทุเลาอย่างยั่งยืน PR NewsSGDStarboardCircular Economy

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/scg-pack.jpg