SCG จับมือ สถาบันขว้างสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส ปฏิรูปสิ่งใหม่ตัดทอนการเพาะพันธุ์ยุงลาย

การงานเคมิคอลส์ เอสซีจี เพราะว่า ดร.เทวดาชา อุดมอำนาจ Chief Technology Officerกับ สถาบันปาสเโคนร์ แดนฝรั่งเศส (Institut Pasteur) เพราะ ด็อกเตอร์ อเก้าัช วิหคนัยน์ตาภัย Coordinator of the Defeat Dengue Program, Head of Structure, Functional Genetics of Infectious Diseases, Institut Pasteur ร่วมลงลายมือชื่อในที่ให้สัญญาความร่วมมือด้านงานค้นคว้าวิจัยเพื่อปฏิรูปของใหม่ดูแลรักษาการระบาดสิ่งของโรคภัยไข้เจ็บไข้เลือดออก โดยประกอบด้วย อธิปฌัก ลาแผ่ฌ เอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศส ประจำไทย เป็นประธานณระเบียบแบบแผน แห่ง สถานเอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศสประจำการไทย โดยความร่วมมือตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งสิ่งของโครงการ Defeat Dengue Program สิ่งของสถาบันเขวี้ยงสเตอร์ เพื่อพิทักษ์ด้วยกันขบปัญหาโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งณเนื้อที่เขตร้อนประการเอเชีย และทวีปอาฟริกา ปะทุณฌัก ลาดาดฌ เอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศส ประจำการไทย เล่าตวาด “ยุงลายกับไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่พบคว้าณหลายพื้นที่ทั่วโลก จากข่าวสารสรรพสิ่งฮู พบว่า มีปริมาณคนป่วยโรคภัยไข้เจ็บไข้เลือดออกเหมือนกับ 50 กล้อนมนุษย์ต่อชันษา และประกอบด้วยผลรวมทวีทุกปี ความร่วมมือในที่คราวนี้ นับว่าเป็นทีประธานระหว่างชาติแหลมทองด้วยกันฝรั่งเศสที่จะได้ พัฒนานวัตกรรมเพื่อจะแก้ปัญหาสาธารณสุขระดับโลกตรงนี้รวมหัว ซึ่งจะก่อกำเนิดการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยฉลาดของแหล่งหล้าอย่างสถาบันเขวี้ยงสเตอร์ และหน่วยงานขนาดใหญ่สถานที่จีรังของแหลมทองอย่างเอสภาษาซีจี” ด็อกเตอร์ อนวัช ศกุนีดวงตาอันตราย, Coordinator of the Defeat Dengue Program, Head of Structure, Functional Genetics of Infectious Diseases, Institut Pasteurกล่าวว่า “โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขยิ่งใหญ่ ซึ่งสถาบันขว้างปาสเตอร์เองคว้าศึกษากับการศึกษาค้นคว้าเพื่อสกัดโรคระบาดตรงนี้ลงมานานกระทั่ง 20 ชันษา กับพานพบจัดการจะแก้ไขตรงนี้แบ่งออกเป็นผลได้มาตรงนั้นจำเป็นต้องสิงความร่วมมือจากเหลือแหล่ท้องที่ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการงาน ที่สามารถเป็นเหตุให้การค้นคว้าวิจัยคลายจากไปไปสู่ชั้นที่สาธารณะและเข้าผู้เข้าคน ความร่วมมือณโอกาสนี้ แล้วจึงแข็งตัวชนิดสิ่งของความร่วมมือระหว่างสถาบันค้นคว้ากับเขตธุรกิจ ซึ่งหวังดำรงฐานะมากตวาดแผนการตรงนี้จักบรรลุผลเปล่าเฉพาะในประเทศแหลมทองทว่าจักขยายผลไปอีกทั้งระดับโลกได้มา” ด็อกเตอร์ เทวะเมี่ยง อุดมศักดิ Chief Technology Officer กิจธุระเคมิคอลส์ เอสซีจีกล่าวว่า “เอสซีจีมีจุดยืนด้านการพัฒนาชนิดยั่งยืน เพราะว่าเชื่อมั่นณการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับงานก่อสร้างข่ายงานความร่วมมือ (Open Collaboration) เพื่อปฏิรูปคุณภาพชีวิตที่สะอาดยิ่งขึ้นปันออกกับชุมชนและเข้าสังคม เพื่อความร่วมมือณโอกาสนี้ สถาบันเขวี้ยงสเโคนร์ แบ่งออกความเชื่อใจการงานเคมิคอลส์ เอสซีจี ณการพาความฉลาดเรื่องคร่ำหวอดปีกงานวิจัยด้วยกันเจริญเคมีภัณฑ์กเรณูกรอกรจิตยอดเยี่ยม (Functional Material) รวมทั้งเรื่องชำนาญด้านเครื่องมือเครื่องใช้ศาสตร์ด้วยกันการดีไซน์มาใช้ในที่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อจะตัดทอนการขยายพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นตัวนำประธานในที่งานกระจายเชื้อของโรคภัยไข้เจ็บไข้เลือดออก ถือเป็นหนทางเอ็ดในที่การแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นโลก” เพราะขอบการช่วยกันระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสภาษาซีจี กับ สถาบันเขวี้ยงสเโคนร์ ณโอกาสนี้ประสบความสำเร็จทำความเข้าใจการศึกษาค้นคว้าแห่ง 2 ด้านตัวอย่างเช่น การพัฒนากับดักยุง (Mosquito Trap) และการพัฒนากเรณูดีเยี่ยม (Functional Material) สถานที่ช่วยแห่งงานยึดจับสรรพสิ่งมาตงค์ประหยัดถ้อยคำการขยายพันธุ์สรรพสิ่งยุงก้าวหน้ายิ่งขึ้น พอมาตงค์ดังที่กล่าวมาแล้วละลายลงในที่แหล่งน้ำจักทำปฏิกิริยาลดการขยายตัวสิ่งของจุลภาคเพราะว่าไม่เป็นอันตรายดามที่แวดล้อมด้วยกันคน นอกจากนี้ กิจธุระเคมิคอลส์ เอสซีจีและ สถาบันขว้างปาสเโคนร์ อีกทั้งได้ร่วมกันกับดักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ และหุ้นส่วน อิค้างริอ่าน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) ขีดคั่น ในที่การใช้คืนมาตงค์ติดใจ (Attractant) ดักยุงลาย กับ การค้นคว้าวิจัยประลองตลอดแห่งห้องทดลองกับท้องที่สนามหญ้า เพื่อจะชิงชัยความสามารถสิ่งของหลุมพรางยุงตรงนี้ก่อนกำหนดนำไปใช้แน่ๆประการอุโฆษถัดไป PR NewsSCGเอสซีจีInstitut Pasteur