SCG จัดกิจกรรม “SCG Open House” เปิดบ้านสนญ.บางมือสะอาดเป็นครั้งแรก

SCG จัดกิจกรรมถกเรือน “SCG Open House” เป็นครั้งแรก ในที่ สนญ.บางสุจริต ภายใต้ธีม “Discover Our Passion, Discover Your Passion” ปันออกคนรุ่นหลังได้แตะต้องหลังฉากการขับยกองค์กรพร้อมด้วยสิ่งใหม่สรรพสิ่งตลอด 3 หมวดกิจธุระ ด้วยกันงานก่อสร้างโมเดลกิจธุระนวชาตๆ สถานที่ตอบโจทย์สมัยดิจิทัล พร้อมยอมรับฟังความเชี่ยวชาญและแนวคิดธุรกิจขนมจากเจ้าหน้าที่ด้วยกันผู้นำองค์กร เพื่อสร้างแรงดลใจหรือไม่ก็ Passion ปันออกตัวเองภายภาคหน้า เพราะมีผู้สนใจเข้าชมธุรกิจทั่ว 2 กลางวัน ชนิดอบอุ่น เธอมีชื่อเสียง รังสิโยความสว่าง เอ็มดีเทอะทะ เอสซีจี กล่าวว่า “ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดสังกัดพฤติกรรมผู้บริโภค การชิงดีชิงเด่นมุขกิจธุระ ด้วยกันทุกสิ่งในที่แหล่งหล้าโดยด่วน เป็นพิเศษขนมจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งหนสร้างการเปลี่ยนแปลงปันออกกับแหล่งหล้าอย่างมากมาย เอสภาษาซีจีจึ่งมุ่งมั่นสร้างสรรค์และปฏิรูปสิ่งใหม่ๆ อยู่ทุกเวลา เพื่อให้ก่อเกิดดำรงฐานะของใหม่สินค้า บริการ และโซลูชั่น แห่งสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตสิ่งของคนวงในสังคมจ่ายมีกรรมสิทธิ์ความง่ายดายสบายพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์กับบริการสถานที่ซูบโจทย์ซื่ออารมณ์ทางใจเติบโต ยกฐานะวิธีการดำเนินการทำงานด้วยกันกิจธุระสิ่งของเจ้าหน้าที่จ่ายมีประสิทธิภาพเติบโต ตลอดจนสมรรถสร้างคุณภาพแบ่งออกกับดักผู้มีส่วนพัวพัน กับก่อสร้างความคงทนถาวรจ่ายกับดักสิ่งแวดล้อมก้าวหน้าเพิ่มขึ้น กับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเหล่านี้ได้มา โน่นก็ลงความว่า คนรุ่นใหม่แห่งประกอบด้วย Passion หรือไม่ก็ความมุ่งมั่นทุ่มเทในที่อันสถานที่ทำ ซึ่งถือเป็น DNA สรรพสิ่งมนุชเอสภาษาซีจีสถานที่ได้มาการปลูกฝังและถ่ายทอดห้ามมาทุกเวลากว่า 105 พรรษาสรรพสิ่งหน่วยงาน SCG จึงได้มาจัดงาน “SCG Open House” เป็นครั้งแรกเพื่อที่จะเปิดโอกาสแบ่งออกคนรุ่นใหม่แห่งยั่ว ได้มาร่วมสืบเสาะแรงบันดาลใจ หรือไม่ก็ Passion ในที่การทำงาน ตลอดจนงานดำเนินชีวิตปีกอื่นๆ จ่ายตัวเอง ผ่านการเยี่ยมเห็นกับยอมรับฟังแนวคิด ตลอดจนความเชี่ยวชาญในที่กรรมวิธีคิดค้นสิ่งใหม่ของเอสซีจี แหวอิฉันมีบรรยากาศด้วยกันจารีตการทำงานแห่งหนเปิดรับด้วยกันท้าอย่างไร จึงสามารถเอื้อปันออกก่อกำเนิดงานคิดค้นอันแห่งหนตอบปัญหาผู้ใช้ เข้าสังคม กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพาดิจิทัลเทคโนโลยีลงมาปรับใช้ในที่หลายๆ ด้าน หมายรวมงานสร้างจ่ายก่อกำเนิดจังหวะมุขธุรกิจแห่งรูปแบบใหม่ๆ เพราะว่ามีบุคลากรซึ่งดำรงฐานะคนรุ่นใหม่สถานที่ดำรงฐานะผู้ตั้งชิ้นเหล่านั้น ลำมาบใจเล่าเรื่องดังกระยาเลย ปันออกเพื่อนร่วมงานอีกด้วยตัวเอง ซึ่งมุ่งดำรงฐานะอย่างยิ่งแหวทุกคนแห่งเข้าในที่เรือนของเอสซีจีปฤษฎางค์นี้จะมีกรรมสิทธิ์ความตรึงใจกลับมาจร” ในการทำงาน “SCG Open House” แห่งจัดขึ้นไป ในที่ เอสซีจี สนญ.โปร่งใสสุจริต เวลากลางวันเว้น 2 รอบ เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา กับ 13.00 – 16.30 นาฬิกา ครั้นวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาตรงนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งออกผู้เข้าชมกิจธุระได้มาร่วมก่อประการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 1. “Smart Campus Tour” มองสิ่งใหม่ผลิตภัณฑ์ บริการ กับโซลูชั่นสถานที่พัฒนาขึ้นขนมจาก Passion เพื่อซูบโจทย์สมัยดิจิทัลได้ดิบได้ดีกระทั่งเก่าแก่ ทั่วธุรกิจเคมิคอลส์ สถานที่แสดงนวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำซึ่งดำรงฐานะโซลูชั่นครบวงจรรายจำเดิมของไทย นวัตกรรมเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงศักดิ์ อุปกรณ์เติมเรียบเรียงเพิ่มประสิทธิภาพแบ่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลาย กรีชุบเตาเผาอุตสาหกรรมเพื่องานกระเหม็ดกระแหม่พลังงาน กับหุ่นยนต์วิเคราะห์สถานที่เอาใจช่วยยกสถานภาพสวัสดีกับประสิทธิภาพธุรกิจ ซีกธุรกิจซีเมนต์และผลิตผลก่อสร้าง มีทั้งของใหม่เพื่อจะเรือนอยู่สบายดี กบิลโลจิสติกส์อัจฉริยะแห่งใช้คืนหมู่ AI โครงการรถยนต์โรงกราบเรียนอัฉจริยะดูแลเด็กเคียงแห่งรถยนต์ ดิจิทัลแพลตแบบฟอร์มเพราะว่าเจ้าบ้านด้วยกันร้านผู้แทนจำหน่าย และโมเดลกิจธุระใหม่ๆ ขนมจากสตาร์ถักัพในที่หน่วยงาน หมายรวมธุรกิจแพคเกจจิ้ง แห่งจัดแสดงบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมดา บรรจุภัณฑ์ระบายอากาศได้มาเองเมื่ออุ่นในไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์เด็กเบาะญาติดีทาบสิ่งแวดล้อม ด้วยกันชั้นจัดแสดงของซื้อของขายแห่งเพิ่มขึ้นมูลค่าแบ่งออกผู้ใช้ธุรกิจได้มาอย่างยอดเยี่ยม ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งนำผู้เข้าร่วมกิจธุระจรเรียนรู้กรอบความคิดการพัฒนาชนิดยั่งยืน ผ่านการนำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้กับองค์กร กับจับต้องบรรยากาศสมาร์ทที่ทำการที่น่าอยู่และควรจะจัดการ โอบล้อมเช่นกันพื้นที่สีเหม็นเขียวด้วยกันเส้นทางมัธยัสถ์กำลังแรงงาน งานจรรโลงพลานามัย ตลอดจนการพาเทคโนโลยีดิจิทัลลงมาเอาใจช่วยอำนวยความสะดวกปันออกพนักงานในงานดำเนินชีวิตด้วยกันธุรกิจ 2. “Discover Our Passion” ฟังเจ้าหน้าที่เอสภาษาซีจีแบบใหม่หลากหลายสายงาน ทั่วมากปรับปรุงสตาร์ทอัพในที่องค์กร นักการตลาดช้าดิจิทัล นักออกแบบด้วยกันนักค้นคว้าที่ก่นซูบปัญหาผู้ใช้ ด้วยกันมากหลายปฏิรูปกิจธุระซึ่งประจำแห่งต่างด้าว ภูมิหลังบอกความจัดเจนกับเหตุท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมกระยาเลย เช่นกัน Passion เพื่อเอาใจช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยกันยกสถานภาพคุณภาพชีวิตมอบผู้คน ตลอดจนการมีสิทธิ์โอกาสทำความเข้าใจ และปฏิรูปงานนวชาตๆ แห่งภาค 3. “Discover Your Passion” กับเท้าหน้าองค์กรเอสภาษาซีจี ลงความว่า คุณเลื่องลือ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการโค่ง และคุณยุทธทุ่งนา ประมาณตัวประหลาด ผู้ช่วยผู้จัดการโย่ง – การปกครองกลาง หลักแหล่งเปิดใจอย่างใกล้ชิดถึงการปรับตัวของหน่วยงานแบ่งออกเสือกยอมรับกับดักความเปลี่ยนแปลง เพื่อจะส่งต่อพลังมอบคนรุ่นใหม่ ผลักดัน Passion สิ่งของตัวเองไปสู่อธิคม PR NewsSCGOpen House