SCG คืบหน้าปฏิรูป ‘อาคารจ่ายของเสียอุตสาหกรรมและกลุ่มเกิดไฟนภาลัย’ ยกขึ้นแนวคิดเศรษฐกิจเดินสะพัด

SCG ยกเทคโนโลยีก้าวหน้าเต็มที่แห่งอาเซียน วางแผนลองเชิงกบิลปลายปีตรงนี้ด้วยกันริเริ่มลงมือต้นปี 2020 SCG เพราะว่า กองกลาง เอส ซี กระไอกระแอม อีวัว่ เซอร์วิสเชส จำกัด ประสานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เท้าหน้าชุมชนกับผู้ผลิตอุตสาหกรรมในเนื้อที่ลำลาบนัยเนตรต้นพุด รวมทำความเข้าใจความน่าจะเป็นในที่งานยกระดับการปกครองจัดการของสกปรกอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมฯ ลำรางนัยน์ตาพุด เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเทศไทยติดสอยห้อยตามแนวคิดเศรษฐกิจเดินสะพัด (Circular Economy) ครบครันนำเทคโนโลยีก๊าซสิฟิเคชั่น ร่วมกับ อ่อนช เมัวหมองติ้ง (Gasification with Ash Melting) ขนมจากประเทศญี่ปุ่น ลงมาปฏิรูป ‘โรงกำจัดขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมและหน่วยกำเนิดไฟกลางหาว’ (Industrial Waste Power Plant) ยกรายแต่ต้นสิ่งของอาเซียนที่ใช้คืนเทคโนโลยีก้าวหน้าระดับเวิลด์คลาสในที่การกำจ้ามูลฝอยอุตสาหกรรม (Industrial Waste) สมรรถรองรับคว้ารวมหมดประการแห่งเป็นอันตรายด้วยกันปลอดภัย เพราะกระทำงานเป็นร่างระบบปิดกับจำกัดทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด คาดคะเนจะริเริ่มทดลองระเบียบสิ้นปี 2019 และครบถ้วนเริ่มทำงานหัวปี 2020 ดังนี้เก็งปลายปี 2020 จำหน่ายขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมคว้าไม่ลดลง 50,000 หนึ่งพันกิโลกรัม เพราะว่ามั่นใจตึกจ่ายของสกปรกฯ สถานที่นี้ จะเป็นเลิศในงานต้นแบบสถานที่สะท้อนแบ่งออกเหลือบเห็นถึงความมุมานะและการรู้สึกจรดการชดใช้ทรัพยากรประการคุ้มตลอดทั้งกังวลเครื่องจองจำคุณลักษณะ (Value Chain) อีกด้วยการนำเสา Circular Economy มาใช้คืน เพื่อที่จะก่อสร้างการเติบโตชนิดยืดยาวแบ่งออกแก่เขตงาน อุตสาหกรรม สังคม ด้วยกันสิ่งแวดล้อม เธอชนะเลิศ พระราชา Vice President-Cement and Construction Solution Business หุ้นส่วน เอสภาษาซีจี สิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กำหนด กล่าวว่า เอสซีจี ตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กุญแจประธานไปสู่การประสบผลสำเร็จการพัฒนาประการยืดยาวตลอดในที่มิติด้านเศรษฐกิจ เข้าสังคม ด้วยกันบริเวณแวดล้อม อิฉันจึ่งมุ่งมั่นนำเค้าโครงความคิดตรงนี้มาเกลี่ยชดใช้ในงานไปกิจธุระอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way เพราะหลงเชื่อดุแนวปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วจะประสบผลสำเร็จได้มาต้องริเริ่มตั้งแต่งานอบรมจิตสำนึก ก่อสร้างความเข้าใจแยกออกตระหนักถึงความสำคัญ หมายรวมจำต้องสร้างการช่วยกันอย่างเอาเป็นเอาตายของทั้งหมดภาคด้าน เพื่อจะเอื้อเฟื้อแยกออกก่อเกิดงานเปลี่ยนความประพฤติการผลิตด้วยกันงานเสพ สู่แนวปฏิบัติของเศรษฐกิจเดินสะพัดในวงกว้างอย่างยืดยาว ซึ่งบริษัท เอส ภาษาซี กระไอกระแอม อีวัว่ เซอร์วิสเชส ขีดคั่น มีความมุมานะด้วยกันให้ความสำคัญกับดักการเดินธุรกิจติดตามแนวปฏิบัติข้างต้นหญิบกับดักหลักการ Zero Waste to Landfill สม่ำเสมอ จึ่งคว้าเริ่มแผนกระยาเลย เลิศ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขนมจากอุตสาหกรรม เช่น โครงการ Solid Pretreatment Plant แผน Liquid Waste Mixing โครงการกากชุมชน เป็นอาทิ ปัจจุบันปฏิรูป ‘โรงจำหน่ายของสกปรกอุตสาหกรรมและหน่วยกำเนิดกะหมอกกลางหาว’ (Industrial Waste Power Pant) ในที่นิคมอุตสาหกรรมที่ลุ่มดวงเนตรดอกพุด จ.จังหวัดระยอง ซึ่งนับว่าเป็นงานต้นแบบตามหลักเขต Circular Economy “เพราะอิฉันเล็งเห็นความหมายสรรพสิ่งโจทย์ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมแห่งประกอบด้วยการจัดการจัดการที่ไม่เหมาะสม มีผลกระทบแตะต้องรวมหมดต่อที่แวดล้อมและเข้าผู้เข้าคน ดังนี้ หุ้นส่วน เอส ภาษาซี กระไอกระแอม อีวัว่ เซอร์วิสเชส กำหนด ในตำแหน่งผู้ประกอบการรายแต่ต้นสิ่งของไทยแห่งเคลื่อนที่งานข้างการกำจ้าขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมเช่นกันเตาเผาซีเมนต์แห่งมีประสบการณ์การหลอกลวงวนเวียนาปักษินว่า 20 ชันษา แล้วก็จับความคร่ำหวอดดังกล่าวมาต่อยอดอยากปากแห้งด้วยกันยกระดับการจัดการจัดการขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ซึ่งอิฉันเปลืองเวลากว่า 3 ปี โดยร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรอ. กับเท้าหน้าที่สาธารณะลำรางนัยน์ตาพุด จัดทำบอกการวิเคราะห์ความกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยกันสุขภาพอนามัย หรือไม่ก็ EHIA และทำความเข้าใจความน่าจะเป็นในที่การพัฒนา ‘ตึกกำจัดขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมด้วยกันกลุ่มผลิตไฟกลางหาว’ สถานที่ซื่อติดตามหลักเกณฑ์กฏหมาย ด้วยกันเสือกรับสารภาพกับดักหลักเศรษฐกิจเดินสะพัด เพราะใช้คืนงบประมาณกระทั่ง 2,400 เลี่ยนตีน นำเทคโนโลยีที่ไฮเทคเต็มที่แห่งอาเซียนลงมาชดใช้ในที่ร.ง.สถานที่นี้ ครบครันลงมือสร้างเช่นกันหลักเขต การจัดการสั่งการซัพไอยราศาสนาเชนที่นึกถึงผลกระทบกระเทือนข้างสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain) จัดตั้งขึ้นบนบานพื้นที่ 15 ไร่ ในที่นิคมอุตสาหกรรมลำรางนัยเนตรดอกพุด ซึ่งนับว่าเป็นทำเลที่มีความสำคัญในการรบที่สำคัญด้านอุตสาหกรรมสิ่งของแหลมทอง คาดคะเนจะริเริ่มทดลองกบิลสิ้นปี 2019 ด้วยกันครบครันริเริ่มทำงานต้นปี 2020” ระอุในที่ศาแห่งิต เกษสุชาติชั้น Business Stakeholder Engagement Director บริษัท เอสซีจี สิเมนต์ กำหนด กล่าวว่า “ฉันไม่เคยคงที่ในที่การมองหาสิ่งใหม่ หรือไม่ก็เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อที่จะนำมาเจริญกับชกต่อยอดธุรกิจ ซึ่ง ‘เทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชั่น ร่วมกับ อ่อนชเสกปรกครหา้ง’ เป็นเทคโนโลยีเพราะด้วยจ่ายขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมสถานที่ไฮเทคเต็มที่ในอาเซียน ทั่วอีกทั้งตอบโจทย์วิถีทาง Circular Economy ด้วยกัน Zero Waste to Landfill สิ่งของเอสภาษาซีจีได้มาครอบครองอย่างดี เพราะฉันดำรงฐานะรายเริ่มแรกกับรายลำพังแห่งอาเซียนที่ใช้เทคโนโลยีนี้ ซึ่งสามารถจ่ายของสกปรกได้มาหลากหลายประเภทกับสัดส่วน ทั่วชนิดปากเหยี่ยวปากกาด้วยกันไม่เป็นอันตราย ที่สำคัญปราศจากวัตถุดิบหลงเหลือมละแห่งระเบียบแห่งต้องจ่ายพอกพูน นอกจากนั้นเครื่องมือแห่งเกิดผลประสมถึงที่เหมาะสมรรถจับกลับใช้คืนนวชาตได้ประการคุ้มทุนคุณประโยชน์” เธอปัญญา โสภาธนูีโพกผ้าธ์ Business Stakeholder Engagement Deputy Director บริษัท เอสซีจี สิเมนต์ กำหนด กล่าวว่า “ด้วยว่าวิธีการกระทำงานทั้งหมดวิธีการจะเป็นฉบับร่างระบบปิด มีระบบควบคุมมลพิษ กับขยะมูลฝอยติดสอยห้อยตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การรับสารภาพมูลฝอยอุตสาหกรรมจากผู้ผลิต การขนส่งจากไปอีกทั้งสิ่งกลมๆคัดแยกประเภทเพื่อจะพิจารณาพินิจพิจารณาค่ามาตรฐานมูลฝอย ด้วยกันตระเตรียมมูลฝอยก่อนกำหนดการกำจ้า หลังจากนั้นแล้วจึงจักไปสู่กรรมวิธีกำจัดเช่นกันเทคโนโลยีเฉพาะแห่งเตาแก๊สสิไฟเอ้อร์และเตาอ่อนชเมลครหา้งเป็นลำดับ เพราะระหว่างขั้นตอนเผาจักได้กากเครื่องมือเครื่องใช้ขนมจากงานลุกโชน เป็นต้นว่า อะลูมิเนียม เหล็ก ด้วยกันผงลอย ซึ่งนำกลับมาจากไปใช้นวชาตคว้า ซีกวัสดุลุกโชนไม่ไหว (Incombustible) สมรรถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบแทนที่การก่อสร้างท้องถนนได้ หลังจากนั้นจึ่งไปสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้ากับปฏิสังขรณ์คุณค่าห้วยเพื่อนำหวนกลับจรใช้คืนหมุนเวียนในที่กบิล ดังนี้ร.ง.สถานที่ตรงนี้สามารถจำหน่ายของสกปรกอุตสาหกรรมได้เลิศจรด 65,000 หนึ่งพันกิโลกรัมดามปี” “ขณะนี้อิฉันได้รุดหน้าแบบอย่างก่อสร้างการรับรู้ ครบครันก่อสร้างเมธาความเข้าใจทั้งแห่งกลุ่มเป้าหมายด้วยกันกลางเมืองณชุมชน เพราะก่นย้ำถึงจุดเด่นข้างเทคโนโลยี มาตรฐานงานกระทำงาน ตลอดจนกบิลการกำจัดแห่งเปล่าเหลือหลอเศษเครื่องมือเครื่องใช้ที่กระบวนการ ด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายเสาสิ่งของอิฉัน ลงความว่า ผู้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมกระยาเลย แห่งพื้นที่ท้องถิ่นตะวันออก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น กระนั้นก็ตาม SCG โหยเชิญจ่ายผู้ผลิตทั้งหมดหมวดอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับดักการกำแก่ของเสียอุตสาหกรรมแห่งเที่ยงตรงและสมควร เพื่อสมรู้ร่วมคิดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยมอบเติบโตชนิดจีรัง ด้วยกันเพื่อจะได้ผลย้ำจดความมุ่งมั่นแห่งการก่อสร้างความเข้าใจเข้าใจจดเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน SCG จึงคว้าจัดงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action” การงานหารือสุดยอดแห่งเอาข้อคิดบริเวณแวดล้อมสถานที่เป็นปัญหาสิ่งของเข้าผู้เข้าคน ครบครันเล่าแม่แบบการแก้ไขปัญหาแห่งหนประสบผลสำเร็จจากทั่วโลก เพราะชันษานี้จักถกเวทีปริวรรตความช่ำชองกับมีงาน Workshop เพื่อจะร่วมกับเขตซีกต่างๆ ทั้งในประเทศด้วยกันยิ่งใหญ่ แห่งงานควานแนวทางการบริหารบริหารขยะในประเทศประเทศไทยกับณอุตสาหกรรมการสร้าง ติดเครื่องเศรษฐกิจแหลมทองด้วยกันอาเซียนตามกรอบความคิด Circular Economy เพราะการทำงานนี้จักจัดขึ้นณวันที่ 26 เดือนสิงหาคม 2019 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และกรุงเทพมหานคร ไม้คานมอบให้ชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ระดับ 22 ดูกรมองดูะเอียดเพิ่มพูนถึงที่เหมาะ www.scg.com/sdsymposium” คุณชนะเลิศ กล่าวสรุป PR NewsSCGCircular Economy

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/SCG_Chemicals_3.jpg