SCG ความก้าวหน้าว่าการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ดึงดูดกบิล “Angel Store on cloud” ลงมาใช้คืน

SCG Packaging เป็นอีกธุรกิจของ SCG ที่มีแนวโน้มสดใส ทว่าด้วยปัจจัยการแข่งขันมุขงานดอนขึ้น ประกอบกับดักการตอบโจทย์ผู้ใช้ที่จำเป็นต้องมีเนื้อความรวดเร็วด้วยกันครบวงจร งานแล้วก็จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมแห่งหลายๆ ด้าน เพราะว่ามี “การจัดการหัวข้ออึ” แห่งหนมีประสิทธิภาพจับตัวช่วยหลักเขต ก็เพราะว่าแม้ประกอบด้วยการจัดการประกาศสถานที่บริสุทธ์ด้วยกันจับประกาศมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม จะมีน้ำใจให้การจัดการแห่งองค์กรมีประสิทธิภาพเจริญ ตลอดยังก่อสร้างโอกาสอันควรทางธุรกิจตามมาได้มามากมายหนึ่งแม่แบบสิ่งของงานก่อสร้างโซลูชันเพื่อจะพัฒนาการสั่งการประกาศสถานที่ครอบครองรูปธรรมของ SCG Packaging ถือเอาว่า หมู่ “Angel Store on cloud” ซึ่งชดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการประกาศที่เก็บได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ ขนมจากที่ผ่านมาสถานที่ค่อนข้างมีเรื่องบังเกิดในกิจธุระ อาทิเช่น ความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข่าวสาร ด้วยกันข้อความลำบากในที่งานสืบหาบรรดาศักดิ์ อีกตลอดยังดำรงฐานะวิธีการสถานที่ใช้เวลากับความเที่ยงตรงดำเกิง ซึ่งคงจะก่อกำเนิดความล้มเหลวได้มาผิใช้พลังงานมนุชเช่นชนิดโดดเดี่ยว นอกจากนี้ เนื่องจากงานแพคเกจจิเข้ายาควานหาีร.ง.มากมายสถานที่ ฉะนั้นงานมองเห็นประกาศกระยาเลย ควบคู่กัน ร่างเรียลไทม์แล้วจึงสมรรถลุ้นก่อสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจคว้าเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีข้าง Machine Learning เข้าเอาใจช่วยจัดการว่าการปันออกสามารถลดผลรวมการเรียกเก็บเครื่องมือลง ซึ่งแม้ในอนาคตประกอบด้วยวัสดุบางสิ่งแห่งหนไม่จำเป็นจำต้องเรียกเก็บ ก็จะสมรรถตัดทอนปริมาณที่เก็บถิ่นที่อยู่คล้ายห้ามลงได้มาจากโจทย์แห่งงานสั่งการประกาศที่เก็บ สู่วิถีทางการพัฒนาโซลูชันหนทางใหม่เธอสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ Industry 4.0 Transformation Director กิจธุระ SCG Packaging กล่าวถึงจุดเริ่มแรกสรรพสิ่ง Angel ตวาด เกิดขนมจากกรอบความคิดงานเอื้อเฟื้อการพัฒนาการปฏิบัติงานภายในองค์กรในครรลอง Startup (Internal startup) ซึ่งเน้นย้ำการเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้งานตลอดวงจร ด้วยกันการทดลองศึกษา (Test and learn) ในยุคสั้นๆ เพื่อจะนำข้อมูลออกแห่งหนได้จากไปชดใช้แก้ไขการทำธุรกิจ“คณะทำงานเริ่มต้นจากงานเข้าไปแลดูกรรมวิธีปฏิบัติการแน่นอนสรรพสิ่งงานสั่งการคลังเก็บของทุกขั้นตอน เพื่อจะเรียนรู้ กรรมวิธี กับสืบหาโจทย์ความจริงแน่นอนสถานที่จำเป็นต้องนำมาบูรณะ ต่อจากนั้นพอให้สามารถควานหาแนวแห่งหนมีประสิทธิภาพและสนองตอบประกบโจทย์ได้จริงๆ จึงย้ำงานสร้าง Test and learn เช่นกันการนำโซลูชันยาเรือแห่งหนเจริญขึ้นไปจากกรุ๊ปผู้ชำนาญพิเศษและงานให้โอกาสปันออกพนักงานมีส่วนร่วมในที่การคิดดูวิธีการพร้อมด้วยจากไปลองใช้กับกิจธุระแน่นอนก่อนกำหนด หลังจากนั้นช้าๆ ปรับปรุงแก้ไขปันออกเข้ากับหน้างานจนได้กบิลแห่งหนสมบูรณ์”ขั้นตอนปฏิบัติการสรรพสิ่ง Angel กว้างขวางการสารภาพ-หยุด-จับจ่ายใช้สอย ครบวงจรAngel ครอบครองดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งหนใช้งานเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ ซึ่งสมรรถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยประกอบด้วยบริเวณกิจธุระกว้างขวางตั้งแต่การ “รับ-หยุด-จับจ่าย” แล้วจึงช่วยให้การปฏิบัติการสั่งการที่เก็บได้มาหวานคอแร้งด้วยกันเที่ยงตรงมากขึ้น ชดใช้สมัยในธุรกิจลดน้อยลงได้มาโคนว่าร้อยละ 50 ตลอดอีกต่างหากลุ้นลดจำนวนรวมการจัดเก็บสินค้าคงคลังคว้าเช่นกันเธอสุรศักดิ์ รายงานต่อว่า “Angel ลุ้นทำเอาประกาศทั้งเพตั้งแต่วิธีการการสั่งซื้อของซื้อของขาย การรับสินค้า งานจ่ายเงิน จนถึงการจ่ายสินค้า ไม่ผิดจัดเก็บอย่างเป็นระบบ แล้วก็เอาใจช่วยลดโอกาสการสูญเสียแห่งทั้งหมดขั้นตอน อีกรวมหมด Angel ยังสมรรถพินิจพิจารณาปริมาณงานจัดเก็บวัสดุคงคลังแบ่งออกสมควร พอให้องค์กรวางแผนจับจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ได้มาอย่างเที่ยงตรง ส่งผลแบ่งออกลดการเรียกเก็บด้วยกันโสหุ้ยสถานที่ไม่จำเป็นลงคว้า ตลอดอีกทั้งเพิ่มพูนความโปร่งใสสิ่งของวัสดุคงคลังกับกระแสเงินสด ดังที่สามารถสำรวจสืบหาได้ทั้งหมดวิธีการด้วยกันตลอดเวลา อีกรวมหมดอีกต่างหากสมรรถยกสถานภาพการบริหารจัดการประกาศข้ามระหว่างร.ง. โดยการพาเทคโนโลยีข้าง Machine Learning เข้าลุ้นเพิ่มขึ้นจังหวะในงานทุ่นค่าใช้จ่ายแห่งหนเกี่ยวข้องกับเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพแห่งสิ่งกลมๆกว้างไกล”เอาท์พุตตอบจากการใช้งาน Angel แสดงเป็นเครื่องมือสถานที่มีประสิทธิภาพ ลุ้นยกระดับกิจธุระคว้าแน่นอนเธอสุรศักดิ์ บอกว่า Angel มีกรรมสิทธิ์การเห็นด้วยสถานที่สะอาดจากผู้ใช้งาน ดังที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่เอาใจช่วยยกฐานะวิธีการลงมือที่ประกอบด้วยอยู่แบ่งออกสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นกันการจำลองที่เก็บแบบเสมอเหมือนแน่ๆเข้ามาวางในที่กบิลร่างออนไลน์ด้วยกันเรียลไทม์ ทำให้กบิลงานเอกสารที่คุ้นชินยุ่งยากกลายเป็นเนื้อความคล่อง จึงสำเร็จเปลี่ยนเปลี่ยนขนมจากกบิลก่อหัตถ์ไปสู่ดิจิทัลชนิดบริบูรณ์ร่างกายแบบ“เมื่อก่อนนี้แม้เรียกร้องสำรวจของซื้อของขายคงคลัง มนุชจัดการจะจำเป็นจะต้องเข้าที่ที่เก็บต่อจากนั้นหาว่าสรรพสิ่งอยู่ตรงไหน ประกอบด้วยจำนวนรวมเท่าใด ต่อจากนั้นก็จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากในการเทประกาศทั้งสิ้นเพื่อก่อกล่าว ยุคปัจจุบันพอเกลี่ยกบิลลงมาชดใช้ Angel เป็นเหตุให้สามารถพิจารณานับสินค้าคงคลังได้เช่นกันงานสแกน QR Code ต่อจากนั้นหมู่จักสร้างกล่าวออกมาปันออกแลดูได้มาร่างออนไลน์ทันที ด้านการจัดการและการอนุญาตเอกสารสถานที่เก่าแก่จำเป็นต้องสร้างบนกระดาษทำเอาบางคราวก่อเกิดความชักช้าเพราะว่าจำเป็นต้องคอยผู้อนุมัติมาลงนาม แต่ว่าในเวลานี้ก็ประกอบด้วยข้อความว่องไวก็เพราะว่าสามารถอนุมัติออนไลน์ได้ หรือว่าสมัยแห่งหนปรารถนาแก้ไขหรือไม่ก็ลดปริมาณการเรียกเก็บ ขนมจากเดิมเปลืองเวลาเป็นสำคัญขณะก็เพราะว่าจำเป็นจะต้องบวกลบคูณหารปริมาณผลิตภัณฑ์คงคลังด้วยมือ ทว่าด้วยกบิล Angel ทำให้กดวิเคราะห์คว้าคราวคนเดียวเป็น 10,000 รายการ อย่างเร็วและตรงเป๊ะ แล้วก็สมรรถตัดทอนสต๊อกได้จรดอัตราร้อยละ 10-15”สาวเท้าถัดไปสรรพสิ่ง Angel เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ-จัดหา-เรียกเก็บ ปันออกธุรกิจเจริญยิ่งขึ้นช่วงปัจจุบันงาน SCG Packaging มีแผนพัฒนา Angel ให้ประกอบด้วยบริเวณการใช้งานสถานที่กว้างไกลและครบวงจรมากขึ้น ครบครันมุ่งมั่นที่จะคลายการใช้งานจากไปอีกทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ หา กับเรียกเก็บ ให้ธุรกิจแห่งแต่ละอุตสาหกรรมได้เป็นต้นว่ากัน“อีฉันกำลังขยายเขตด้วยกันขนาด (Scope and Scale) สรรพสิ่งระเบียบ Angel แบ่งออกสามารถปฏิบัติการคว้าทั่วไปตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ เรียกเก็บ จนถึงจ่ายสินทรัพย์ ด้วยกันเจริญระเบียบเพื่อให้สามารถขยายเข้าไปแห่งหลากหลายอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยการว่าการคลังไม่ว่าจักขนาดใหญ่หรือไม่ก็เล็กมาก กับแม้แพลตแบบฟอร์มนี้คว้าคลายออกลูกเจียรสมบูรณ์ จะเป็นเหตุให้ดิฉันมีโอกาสจากการประกอบด้วยผู้ใช้งานสถานที่มีสินค้าด้วยกันเครื่องมือเช่นเดียวกัน ซึ่งคงเป็นเหตุให้อิฉันสมรรถใช้กบิล Angel ครอบครองเรือแพลตแบบฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆ คว้าอีกเช่นกัน” PR NewsSCGangelscg-packaging

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/QUOTE_นายไพฑูรย์_จิรานันตรัตน์8.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/ระบบการจัดการของ8.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/FulfillmentbySCGLogistics8.JPG