SCBS เผย 6 ปัจจัยเขย่าธุรกิจหลักทรัพย์พื้นแผ่นดิน ชี้ทางรอดจำเป็นจะต้องรุน ‘เทคโป่งกก.ขยี้’ ติดเครื่อง

กงสีหลักทรัพย์ ไทยการค้า (SCBS) ส่อการงานหลักทรัพย์แหล่งหล้าพบความท้าณงานก่อสร้างรายได้ หลังพบ 6 ปัจจัยสำคัญแห่งหนชั่วจะหลบมุม ระบุบล.ไทยพลังประสบเหตุท้าทายฉบับร่างเดียวกัน จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการทำงาน ครบถ้วนข้อมูลวิชั่น บล.ไทยการค้าไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ของงานหลักทรัพย์ (SCBS New Paradigm 2020) ชูหลักการนึกดู“Easy & Smart” ก่อสร้างความสบายสบายดีมอบกับผู้บริโภคณทั้งหมดกระบวนการตั้งแต่เปิดบัญชีจวบจนกระทั่งวาณิชย์ทุ่งนายกัมทหาร จันสองบูลย์ ประธานพนักงานบริหาร กงสีหลักทรัพย์ ประเทศไทยการค้า กำหนด (SCBS) กล่าวว่าทั้งมวลอุตสาหกรรมหลักทรัพย์แหล่งหล้ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วณช่วง 3-5 พรรษาที่ผ่านมา สิ่งของแห่งมีผลแตะโดยตรงดามงานหลักทรัพย์ประกอบด้วย 1) การแข่งขันที่รุนแรงและการปรับตัวลดลงสิ่งของเงินปากถุงซื้อขายหลักทรัพย์ ร่วมกับเหตุการณ์ท้องตลาดราคาทุนแห่งหนมีความผันแปรเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนเข้ามาค้าขายหุ้นลดลง 2) สภาพแวดล้อมปีกไอทีแห่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผล (Technology Disruption) ทำให้เกิดผู้โจ้คนใหม่ณอุตสาหกรรมหลักทรัพย์งอกงาม ได้แก่ FinTech, Wealth Tech Players, AI and ROBO Technology Start-up Company 3) การวางแผนเกษียณอายุสุข ต่อเนื่องขนมจากจำนวนพลเมืองสูงอายุแห่งเป็นยืนยาวจำเริญ มีผลกระทบเป็นเหตุให้ประสงค์บริหารบริหารความร่ำรวยพอให้เพียงพอเกี่ยวกับชีวิตข้างหลังเกษียณ เป็นพิเศษประเทศไทยแห่งหนมีแนวโน้มอายุมากก่อนกำหนดมีเงินมีทอง4) การมากขึ้นสรรพสิ่งผู้มีเงินทอง หรือผู้ซื้อแห่งหนประกอบด้วยความมั่งคั่งรุ่งเรืองโดยเฉพาะในภาคอาเซียนซึ่งประกอบด้วยความปรารถนาบริการด้านการลงทุนแปลนเจาะจงจำเริญ (customized and personalized wealth advisory services) 5) งานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ซื้อในทั้งปวงช่วงอายุ เป็นพิเศษหมู่ชนรุ่น Millennials แห่งหนประกอบด้วยความปรารถนาในการปกครองจัดการเหตุปะปนกัน ณชีวิตินทรีย์ณแนวทาง Real-time ผ่านวัสดุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone and mobile devices) ด้วยกัน 6) ความปรารถนาของผู้ซื้อที่กลายคำอธิบายเพิ่มเติมกับพฤติกรรมความต้องการเฉพาะบุคคล (Need-based Basis) วัตถุปะปนกัน ตามที่คว้าทูลมาข้างต้นนั้นล้วนส่งผลแตะไม่เส้นตรงก็ทางอ้อมดามแนวด้านการบริหารว่าการความรวยของผู้ลงทุนทั้งนี้ ทั้งหมดอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศแหลมทองกำลังกายประสบความเปลี่ยนแปลงในแนวเดียวกันกับดักสรรพสิ่งภาคและสรรพสิ่งพื้นแผ่นดิน ด้วยกันพบพานดุคราวหลังจากงานแห่งหนกระบิลไอทีเข้ามีบทบาทและประกอบด้วยการพัฒนาเติบโตมีผลแจกจำนวนสำนักงานสาขาสรรพสิ่งกงสีหลักทรัพย์หมายรวมอุตสาหกรรมมีการปิดตัวลงมากขึ้น ทั้งๆ ที่จำนวนสรรพสิ่งบัญชีจำหน่ายหลักทรัพย์ประกอบด้วยการปรับทวีด้วยเหตุที่ความสบายณงานเปิดบัญชีค้าขายหลักทรัพย์ ด้วยกันเปลี่ยนแผนการก่อสร้างนักลงทุนคนใหม่ที่ตลาดหุ้นด้วยกันหุ้นส่วนหลักทรัพย์มากมายแห่งหนสมคบคิดสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ผ่านพบแหวส่วนสัดสรรพสิ่งสมุดบัญชีแห่งหนมีการลงทุนสม่ำเสมอยังสิงสู่ในระดับค่อนข้างจะต่ำอีกนัยหนึ่งแบ่งคาดเปอร์เซ็นต์20 ที่ทั้งมวลสรรพสิ่งทั่วท้องตลาดด้านหลักแหล่งของรายได้หุ้นส่วนหลักทรัพย์ยังคงมาจากการงานคนเจรจาค้าหลักทรัพย์ (Brokerage Business) กระทั่งร้อยละ 55 ที่เหลือมาจากเงินรายได้ค่าตอบแทนยอมรับขนมจากบัญชีมาร์จิ้น และอื่น ๆ ถึงอย่างไรก็ตาม สิ่งแห่งหนน่าสนใจตกว่าอัตราค่าธรรมเนียมคนเจรจาค้าหลักทรัพย์หารสิ่งของทั่วอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงชนิดมีนัยสำคัญที่ตอน 3-5 ชันษาที่ผ่านมา เพราะช่วงปัจจุบันอยู่ที่ชั้น 0.09% ขนมจากอดีตแหล่งที่อยู่แห่งหนระดับ 0.13%ท้องนากว้านัมกำลังพล กล่าวว่า บล.ไทยการแลกเปลี่ยนตระหนักถึงการเข้าสอดแทรกสรรพสิ่งเทคโนโลยีครบถ้วนรับความเปลี่ยนแปลงปรับตัวแปะวิธีพลิกแพลงเพื่อให้สามารถตอบปัญหาผู้บริโภคกับสงเคราะห์การออมกับการลงทุนชนิดยั่งยืน อีกด้วยงานก่อสร้างกระบวนทัศน์นวชาต (SCBS New Paradigm 2020) เพราะการเน้นบริการแห่งก่อสร้างความสบายสบายดีแจกกับดักผู้ซื้อในทุกขบวนการของการชดใช้บริการตั้งแต่งานเปิดบัญชีจวบจนกระทั่งการขาย ภายใต้แนวความคิด “Easy & Smart” ก่นให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า(ผู้ลงทุน) เป็นหลัก (Customers Journey) ด้วยกันเพื่อจะได้ผลเสริมสร้างความช่ำชองแห่งหนดีงามแยกออกอายุมากผู้ซื้อ นอกจากนี้ได้มีการลงทุนข้างไอทีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะยกฐานะฐานรากทางเทคโนโลยีสรรพสิ่งองค์กร เพราะว่าประกอบด้วยการพัฒนาระเบียบให้ทุนที่สมรรถให้ทุนได้ณทั้งหมดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้นว่า ตราสารอนุพันธ์, ใบหุ้นต่างชาติ, กองทุนต่างประเทศ, เงินตราต่างประเทศ, ตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อน และทรัพย์สินวิถีทาง เช่น Private Equity เป็นต้น เพื่อมอบความจัดเจนการลงทุนที่ทันสมัยแยกออกกับดักผู้ซื้อ รวมถึงกระทำแอพกำลังพลิเคชั่น EASY INVEST มอบเป็นระบบการค้าที่เข้าถึงง่ายซูบปัญหาความมุ่งมาดปรารถนาสรรพสิ่งผู้ซื้อเพราะในขั้นแรกสามารถซื้อขายทุนทรัพย์ร่วม ด้วยกันตราสารหนี้สิน ทั้งต้นร่าง DIY ด้วยกัน Automated Service เช่น Robo Advisor บริหารพอร์ตกองทุนร่วมโดยอัตโนมัติอีกด้วยคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ไม่ก็ AI (Artificial Intelligence) ครอบครองรายแต่ต้นที่แหลมทองพอให้ผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้สะดวกขึ้น กับกำลังกายพัฒนาอย่างต่อเนื่องพอให้รองผลิตผลทางการเงินอื่น เช่น กองทุนร่วมต่างชาติ เป็นอาทิ ยิ่งไปกว่านี้ บริษัทอีกต่างหากทำก่อสร้างคณะ Wealth Research เพื่อให้คำแนะนำปีกการลงทุนที่เป็นผลดี ครอบคลุมทุกผลิตผลทางการเงินอีกด้วย กงสีหลักทรัพย์ ประเทศไทยพาณิชย์ (SCBS) ยังคงยืนหยัดที่จะความก้าวหน้าให้บริการเหตุการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกสถานภาพขึ้นเพื่อที่จะสามารถแยกออกข้อแนะนำณการวางแผนการลงทุนได้มาอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการพาทูลผลิตผลกับบริการแห่งดีงามณชั้นมาตรฐานสากลพร้อมรองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อการดำรงฐานะเท้าหน้าที่งานให้บริการปีกการลงทุน Newsscbsrobotwealthtechtechnology-disruption

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/11/scbosempmou-3.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/11/scbosempmou-4.jpg