SCB ABACUS ส่อ Big Data ด้วยกัน AI คือปัจจัยสำคัญสถานที่ขับเคลื่อนการทำงานไทยสู่เข้าผู้เข้าคนอัจฉริยะ

ดร.สุทธารัศมี อมรวิวัฒน์ สำคัญบุคลากรสั่งการ กงสี เอสภาษาซีบี อบอ้าวาคัส ขีดคั่น เท้าหน้าปีกการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อซูบโจทย์การงานสรรพสิ่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในงาน “Thailand 2020s and Beyond: Building an Intelligent Society” เพื่อจะแสดงโลกทัศน์เกี่ยวพันอนาคตสรรพสิ่งเศรษฐกิจและเข้าสังคมแหลมทอง ตลอดจนบทบาทสรรพสิ่งภาคส่วนแตกต่าง ๆ ในการขับกรีธาด้าวสู่งานครอบครองเข้าผู้เข้าคนอัจฉริยะเพราะเวทีพูดคุยดังที่กล่าวมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของงานกินเลี้ยงมื้อเย็นซึ่งแก่โดยสถาบันแนวนโยบายธารณะและการพัฒนา และ The Economist Intelligence Unit เพื่อศึกษาความกระทบกระเทือนของปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับเทคโนโลยีสถานที่มีผลกระทบประกบอนาคตสรรพสิ่งไทย ดร.สุทธาภา อมรพัฒนา สำคัญพนักงานจัดการ กองกลาง เอสซีบี อบาคัส ขีดคั่น คาดการณ์ล่วงหน้าจดสภาวะเศรษฐกิจกับเข้าผู้เข้าคนประเทศไทยภายภาคหน้า ครบครันแนะทางในงานวางแผนความพร้อมเพื่อติดเครื่องแหลมทองไปไปสู่การดำรงฐานะสังคมอัจฉริยะอย่างยืดยาว ได้มากล่าวตวาด“เดี๋ยวนี้แหลมทองและทั่วโลกพลังพบปะกับดักคดีท้าทายในด้านเศรษฐกิจด้วยกันสังคม เนื่องจากมีวัตถุปัจจัยมากมายประการเข้าก่อสร้างความกระทบกระเทือน หน่วยงานแนวหน้าทั้งหมดอาณาเขตส่วนสรรพสิ่งแดนแล้วก็จำเป็นต้องประจำการเตรียมการความพร้อม ด้วยกันครอบครองผู้นำณการปรับตัวเพื่อที่จะรองความเปลี่ยนแปลง หมายรวมเป็นต้นแบบณการแสวงหาโอกาสนวชาต ๆ เพื่อจะสร้างการเติบโตในระยะเวลาเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะชิ้นแห่งหนน่าให้ความสำคัญดำรงฐานะอันดับต้นไม้ใบหญ้า ๆ รวมความว่าการลงทุนยกฐานะเทคโนโลยีเพื่อจะสร้างเครื่องกลทางเศรษฐกิจคนใหม่ ดังที่เครื่องกลภาพร่างเก่าก่อนเริ่มที่จะแผ่วๆฤทธิ์ต่อจากนั้นและเปล่าสมรรถก่อสร้างรายได้ให้กับดักคนไทยได้มาอย่างเพียงพอ แหลมทองในที่ 10 พรรษาตรงหน้าจำเป็นจะต้องเน้นย้ำงานสร้างความถนัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ครบครันปรับตัวและเรียนรู้เกี่ยวเทคโนโลยีแห่งหนปรับเปลี่ยนโดยด่วนทุกเมื่อ ตลอดจนการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีน้ำใจแยกออกก่อกำเนิดการชิงดีชิงเด่นอย่างเป็นธรรม ด้วยกันเปิดโอกาสตลอดผู้เล่นรายเดิมด้วยกันรายนวชาตในที่การก่อสร้างของใหม่ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาแห่งหนผู้โจ้รายใหญ่สมรรถเข้าถึงเทคโนโลยีสถานที่ดีกว่า ภาครัฐจำต้องเข้ามีบทบาทณการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ผู้เล่นภาคเอกชนสามารถชกอดอยากปากแห้งณปีกนวัตกรรม ด้วยกันขีดคั่นกฎระเบียบเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เห็นแก่ดามการลงทุน งานสร้างการงานใหม่ การว่าจ้าง การก่อสร้างราคาสรรพสิ่งการงาน และกำเนิดทัศนียภาพสิ่งของพลังงาน ในภายหน้าภาคเอกชนโดยเฉพาะหมู่สตาร์ถักัพจะเข้ามามีบทบาทงอกงาม กิจธุระส่วนใหญ่จักหันไปนำไปใช้ขนมจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการแยกออกมีประสิทธิภาพซูบปัญหาผู้ใช้ แห่งหนสำคัญ ข่าวสารจักตกเป็นทรัพยากรที่มีพลังและหัวไวมากขึ้นพอไม่ผิดแชร์กระโดดสำนักงานสาขากิจธุระในที่หนทางของเศรษฐกิจอุดหนุน (Sharing Economy)” ด็อกเตอร์สุทธาภาทูล ด็อกเตอร์สุทธาภัสสร ทิ้งท้ายถึงความคิดเห็นของ SCB ABACUS ในที่สภาพหน่วยงานสถานที่ดำรงฐานะผู้นำข้าง Big Data ด้วยกัน AI แหว “Intelligent Society ถือเอาว่าสังคมที่ฉลาดใช้ด้วยกันเกื้อกูลประกาศระหว่างกัน เพราะฉะนี้ SCB ABACUS แล้วจึงจะเดินหน้าในการนำหยิบยกประกาศด้วยกัน AI มาชดใช้ด้วยกันเกื้อกูลเพื่อที่จะก่อให้เกิดผลดีบริบูรณ์ผ่านเครื่องใช้ไม้สอยแตกต่าง ๆ อาทิ เล็กปกำลังพลิเคชั่นเงินกู้แห่งหนชดใช้ประกาศและ AI ในที่การพิเคราะห์สินเชื่อ กับทุกกรรมวิธีณการให้บริการครอบครองดิจิทัล เพื่อให้ทั้งหมดงานรวมถึงบุคคลธารณะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอัตราค่าดอกเบี้ยแห่งหนดำรงฐานะธรรม” PR NewsAIBig DataSCB ABACUS

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/SC_SCxPCPG-update-01.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/SC_SCxPCPG-update-004.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/SC_SCxPCPG-update-02.jpg