SCB Abacus จับมือ Humanica เจริญสินเชื่อออนไลน์ครบวงจรเป็นครั้งแรกเพื่อ HR ระยะเวลาดิจิทัล

SCB Abacus ข้อมูลความร่วมมือคราวประธานร่วมกับ Humanica ผู้ให้บริการข้าง HR Solution รายใหญ่สุดขอบของประเทศไทย เพื่อจะปรับปรุงแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ที่ชดใช้ AI ที่การประมวลผลพอให้บริการสินเชื่อแก่หมวดเจ้าหน้าที่และคนงานสิ่งของหุ้นส่วนที่ใช้คืนบริการของ Humanica เป็นพิเศษ การช่วยกันนี้ได้ผลต่อยอดงานให้บริการสถานที่ได้ผลพอกพูนสมรรถนะปันออกกับทั้งคู่หน่วยงานปันออกมีความแข็งแรงและครบวงจรยิ่งขึ้น SCB Abacus เท้าหน้าปีกการพัฒนา AI กับ Machine Learning มาชดใช้แห่งงานวิเคราะห์ด้วยกันวิเคราะห์สินเชื่อออนไลน์รายแรกในประเทศประเทศไทย ได้จับ AI Solution พอให้บริการสินเชื่ออายุมากหมวดพนักงานด้วยกันลูกจ้างของบริษัทที่ใช้บริการสรรพสิ่งฮิวแมนิก้า มอบสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อออนไลน์ ได้ซื่อกับความต้องการสิ่งของลูกค้าแต่ละราย ครบครันมีสิทธิ์การยินยอมได้มาทันที เพราะไม่ต้องยื่นสิ่งพิมพ์รายได้เพิ่มเติม ซึ่ง Solution ดังที่กล่าวมาแล้วสิ่งของ SCB Abacus ถือสิทธิ์การประกันอีกด้วยบำเหน็จจากสถาบันแห่งมีชื่อระดับนานาชาติ ตลอดรางวัล Global Retail Banking Innovation Awards 2018 โดย The Digital Banker กับรางวัล Digital Disruptor of the Year โดยสถาบันวิจัย IDC ด็อกเตอร์สุทธารัศมี อมรความเจริญรุ่งเรือง สำคัญพนักงานสั่งการ กองกลาง เอสซีบี อบอ้าวาคัส ขีดคั่น กล่าวว่า “SCB Abacus มีความยินดีที่คว้ารวมหัวกับดัก Humanica ซึ่งดำรงฐานะผู้เชี่ยวชาญข้าง HR Solution ครบวงจรรายใหญ่สุดขอบของแหลมทอง ซึ่งมีโลกทัศน์ร่วมกับ SCB Abacus แห่งการพาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แห่งการก่อสร้างคุณลักษณะมุขการทำงาน เพื่อจะผู้ซื้อและเข้าผู้เข้าคนที่วงกว้าง โดยความร่วมมือแห่งโอกาสนี้ อิฉันได้มานำข้อความคร่ำหวอดสิ่งของอิฉันมาสนับสนุนแบ่งออก Humanica สามารถเพิ่มพูนบริการแห่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าหน้าที่กับลูกจ้างของบริษัทแห่งชดใช้บริการของHumanica ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วยงานให้การจรรโลงและเอื้อเฟื้อพวกบุคลากรกับกรรมกรกลุ่มตรงนี้มอบประกอบด้วยคุณภาพชีวิตแห่งทุเลา และสมรรถจัดการรายได้รายการจ่ายคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุณไพเราะ โดดเด่นธรรม สำคัญบุคลากรบริหาร หุ้นส่วน ฮิวแมนิก้า ขีดคั่น (มวลชน) กล่าวว่า “อีฉันมีความมุ่งมั่นในที่การประสานปัญญาเหตุกระบวนการด้วยกันการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือกักคุมกับการดำเนินการทรัพยากรบุคคล อิฉันพานพบตวาดหนึ่งแห่งโจทย์แห่งเป็นเหตุให้บุคลากรสิ่งของผู้ใช้ของอีฉันเปล่าสามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขถือเอาว่าโจทย์หนี้เฉพาะบุคคล และงานพ้นไปเงินเก็บเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพคว้า การช่วยกันกับดัก SCB Abacus ที่ครั้งนี้ ยอดเยี่ยมที่แผนที่ Humanica ได้มาเริ่มแรกเพื่อเอาใจช่วยแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว แม้ว่าอีฉันจักเปล่าวางธุระสินเชื่อเองก็เพราะว่าดิฉันไม่ใช่เช่นนั้นตัวยงในที่ข้างนี้ ดิฉันหลงเชื่อว่าความร่วมมือกับ SCB Abacus ซึ่งดำรงฐานะตัวยงทางข้างเทคโนโลยีงานพินิจพิจารณาสินชื่อเสียงเรียงนามจักเป็นลู่ทางที่ดีกว่า เป็นเหตุให้อีฉันถือใจดุ Humanica จะมีเครื่องมือที่สมน้ำสมเนื้อในที่การเสริมสร้างความสุขสิ่งของเจ้าหน้าที่ ซึ่งดำรงฐานะชิ้นแห่ง SCB Abacus มีกรอบความคิดร่วมมือ PR NewsHumanicaSCB AbacusDigital HR

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/SCBAbacus8.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/SCB8.jpg