SCB เปิดฉาก Sasin Scan N’Go ห้างร้านอัจฉริยะไร้เจ้าหน้าที่สถานที่จำเดิมสิ่งของประเทศไทย

ธนาคารแหลมทองการค้า ร่วมกับ สถาบันผู้สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งหนจุฬายอมกรในที่์สถาบันอุดมศึกษา เปิดตัว SCB Investment Center สถานที่แรกแห่งสถาบันการศึกษา ครบถ้วนเปิดฉาก Sasin Scan N’Go ห้างร้านอัจฉริยะสิ้นไร้พนักงานแห่งแต่ต้นของแหลมทองอย่างเป็นทางการ แบงค์แหลมทองการค้าขาย ที่สภาพผู้นำปีกดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งหนว่าวจุฬาลงกรแห่ง์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของแดน ดึงขึ้น SCB Investment Center แห่งหนนวชาตปัจจุบันสำนักงานสาขาแห่ง 12 ในที่ สถาบันผู้สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งหนว่าวปักเป้าลงแขนในที่์วิทยาลัย คร่ำเคร่งก่อสร้างแบ่งออกเป็นศูนย์รวมองค์ปัญญาในที่ข้อความการคลังการลงทุนต้นฉบับครบวงจรแห่งจำเดิมสถานที่ดึงขึ้นแห่งสถาบันการศึกษา เพื่อจะบ่มเพาะชำปัญญา ความเข้าใจข้อความการเงิน และการลงทุน จ่ายกับดักหมู่นิสิต คณะครู ด้วยกันบุคลากรสิ่งของศศินทร์ ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งได้มาเปิดฉากร้าน Powered by SCB ร้านค้าอัจฉริยะไร้เจ้าหน้าที่แห่งแรกสรรพสิ่งนครแหลมทองอย่างเป็นทางการพร้อมด้วย ถือเอาเป็นหนึ่งแห่งความก้าวหน้าสิ่งของแผนการการช่วยกัน “Sasin School of Management for a Digital World” ภายใต้กรอบความคิด “FIRST INTO THE FUTURE” แห่งหนชไมหน่วยงานคว้าลงลายมือชื่อสมคบคิดอย่างเป็นทางการครั้นหัวปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อจะรวมหัวดันให้ศศินทร์ครอบครองสังคมต้นแบบสรรพสิ่งสถาบันการศึกษาแนวหน้าสิ่งของไทยแห่งหนพร้อมสารภาพการเข้าสรรพสิ่งแนวทางดิจิทัลเทคโนโลยีที่ปัจจุบัน โดยประกอบด้วย นงคราญการกอด กล้านำพานิช ผู้ช่วยผู้สั่งการโย่ง เทศมนตรีสาย First และผู้บริหารเลยเวลา Segment Management แบงค์ไทยการค้า กับผศ.ดร. ธนศักดิ ขบวนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการปีกปฏิรูปสมรรถนะองค์กร สถาบันผู้สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจ ศศินทร์ สถานที่ว่าวปักเป้ายอมแขนในที่์มหาวิทยาลัย ร่วมงาน ครั้นเร็ว นี้ แห่ง อาคารศศเขวี้ยงฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งว่าวปักเป้ายอมกรแห่ง์สถาบันอุดมศึกษา PR NewsSCBBankSasinpaymentPartnershipChulalongkorn University