SCB สิบX ชวน Startup ประเทศไทยรวม Online Pitch กับดัก 3 VC ชั้นยอดชั้นถิ่น

เอสซีบี เอียง็นดีเลิศซ์ (SCB สิบX) ร่วมกับ 3 กลุ่มผู้ลงทุนระดับภาค ตัวอย่างเช่น Monk’s Hill Ventures, Golden Gate Ventures และ Insignia Ventures Partners ตาขอดำรงฐานะส่วนใดส่วนหนึ่งในที่งานเอื้อเฟื้อ Startup กลับวิกฤตไวรัสโคตัก-19 ให้ดำรงฐานะจังหวะ เปลี่ยนโครงการ “SCB 10X We Are In This Together” ให้โอกาสมอบ Startup ประเทศไทยที่ถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนที่ทุกหมวดอุตสาหกรรมได้แสดงประสิทธิภาพ เล่าไอเดีย เพื่อจะเตรียมพร้อมชกอดอยากงานให้เติบโตเมื่อระยะเวลายากลำบากพ้นไปจร เพราะ สิบ กลุ่มแห่งผ่านเข้ารอบจักต้องอธิบายงานทาบคณะกรรมการแห่งโด่งดังที่ Venture Capital ชั้นสากล ที่รูปแบบสรรพสิ่งออนไลน์ พิชหายไป ซึ่งนับเป็นโอกาสที่สะอาดที่จะครอบครองข้อแนะอันเป็นไปผลดีต่อหน้าขนมจากพหูสูตร เพื่อจะใช้ประโยชน์ที่การเกลี่ยวิธีพลิกแพลงและหนทางงานถัดไป แผนนี้จะกระทำการเฟ้นหาผู้พิชิตพาง 2 พวกที่จะครอบครองบำเหน็จค่ารวมถึงหมดมากกว่า 15 ล้านตีน แหย่สมัครร่วมแผนพอดี https://forms.gle/supviD16ZSFQmfgr5 ตั้งแต่วันที่ 30 เดือนที่ 4 2563 – 22 พฤษภาคม 2563เจ้าเอ็งทางสารเสพติด นำนิช Chief Venture and Investment Officer หุ้นส่วน ตะแคง็นดีเลิศซ์ ขีดคั่น (SCB สิบX) กล่าวว่า “ขนมจากสถานการณ์งานแพร่เชื้อของไวรัสโคตัก-19 แห่งส่งผลแตะทาบทั้งปวงพื้นที่ส่วนทั่วโลกนั้น พวกสตาร์กรองัพก็เป็นอีกเอ็ดหมวดสถานที่ครอบครองผลกระทบกระเทือนจากรูปการณ์ในที่โอกาสนี้เช่นกัน SCB สิบX ประกอบด้วยความห่วงใยกับตระหนักถึงความกระทบกระเทือนที่สตาร์โคนัพไทยพลังพบปะอยู่ โดยเฉพาะข้างจำนวนเงินให้ทุนพอให้ไอเดียงานสามารถเป็นไปได้มา ด้วยกันเช่นกันการงานเสาสิ่งขององค์กรแห่งตั้งใจให้ความสำคัญกับดัก Venture Builder (VB) หรือไม่ก็การลงทุนรวมก่อสร้างงานชนิดเทคสตาร์ถักัพนวชาตๆ ด้วยกัน Venture Capital (VC) หรือไม่ก็การลงทุนที่กองกลางเทคคอมพานีกับสตาร์ทอัพทั่วโลก ย้ำการลงทุนแห่งสนับสนุนแยกออกกองกลางหรือสตาร์ถักัพพวกนั้นเติบโตยิ่งขึ้น แล้วก็ได้มาร่วมกับ 3 พวกผู้ลงทุนระดับถิ่น ได้แก่ Monk’s Hill Ventures, Golden Gate Ventures และ Insignia Ventures Partners ขอเกี่ยวดำรงฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดที่งานสงเคราะห์สตาร์กรองัพไทยพลิกวิกฤตเชื้อไวรัสโคโพง-19 ให้ครอบครองโอกาส ผ่านโครงการ “SCB สิบX We Are In This Together” สถานที่ให้โอกาสมอบสตาร์กรองัพประเทศไทยที่ถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนในที่ทุกหมวดอุตสาหกรรมร่วมเพื่อจะแสดงอำนาจ สมรรถนะ หมายรวมการพากล่าวหนทางการทำงานสถานที่น่ารู้เพราะคณะแห่งเปลี่ยนการเลือกเฟ้นจะถือสิทธิ์โอกาสสำคัญในที่การพาบอกกิจธุระประกบคณะกรรมการสถานที่มีชื่อที่ Venture Capital ชั้นสากล ตัวอย่างเช่น Dr.Kuo-Yi Lim, Cofounder & Managing Partner หุ้นส่วน Monk’s Hill Ventures เจ้าเอ็ง Jeffrey Paine, Founding Managing Partner กองกลาง Golden Gate Venturesคุณ Yinglan Tan, Founding Managing Partner กองกลาง Insignia Ventures Partners เจ้าเอ็งมุขยาเสพติด นำพานิช, Chief Venture and Investment Officer กองกลาง เอียง็นดีเลิศซ์ ขีดคั่น (SCB สิบX)”นับเป็นโอกาสอันบริสุทธ์สถานที่สตาร์ถักัพแหลมทองจักครอบครองข้อแนะนำอันเป็นไปผลดีโดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิแห่งยิ่งนักจรอีกด้วยความจัดเจนกับครอบครองการยอมรับที่วงการสตาร์กรองัพ เพื่อที่จะนำไปทำให้เรียบใช้กับระเบียบงานเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมที่การชกอดอยากปากแห้งข้างหลังวิกฤตวัวโพงล่วงเลยจร เพราะ 2 กลุ่มสถานที่ชนะเลิศในที่แผนการตรงนี้จักได้มารางวัลดำรงฐานะทุนขนมจาก SCB 10X ที่รูปแบบของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Note) ราคา 5 ล้านเท้า AWS Credit ราคาคาดคะเน 3 โล้นเท้าผ่านโครงการ AWS Activate ซึ่งสำเร็จมอบความช่วยเหลือและตะแคงตะลีตะลานอยู่กับที่เกี่ยวพันเทคโนโลยีของ AWS เพื่อให้สตาร์กรองัพประสบผล และพื้นที่ปฏิบัติการ Co-Working Space สถานที่ True Digital Park ให้เปล่า เป็นเวลา 6 จันทร์ ค่า 9 แสนเท้า ค่ารวมมากกว่า 15 ล้านเท้า ซึ่งอีฉันต้องการดุสิ่งเหล่านี้จะช่วยช่วยเหลือความลำบากมอบกับสตาร์กรองัพประเทศไทยที่ความสิ่งของสภาพคล่องในที่ระยะสั้น กับสามารถไปงานถัดไปได้ในขณะที่เหนื่อยยากเช่นนี้” NewsSCBสิบXventure-capitalmonks-hill-venturesgolden-gate-venturesInsignia Ventures Partner

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/scb10x-execteam.jpg