SCB จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โหมโรง ‘ม.อ. แคร์กำลังพลัส’ แอปฯ โรงหมออัจฉริยะ

แบงค์ไทยการค้าขาย รุดหน้าปฏิรูปเรือแพลตแบบฟอร์มดิจิทัล ยกฐานะการให้บริการณหมวดโรงหมอด้วยกันวิทยาลัยต่อเนื่อง จับมือ กรุ๊ปแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับด้านรูปร่างโรงพยาบาลสงขลาเจ้าเมืองแบ่งออกสาวเท้าไปสู่งานเป็น โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) โหมโรงแอปพลิเคชัน “ม.อำเภอ แคร์ กำลังัส” นำเทคโนโลยีประสานของใหม่ทางการเงินแจกความเชี่ยวชาญนวชาตแจกแก่ผู้มายอมรับบริการข้างอนามัย ในที่ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลานครินทร์ อำนวยความสะดวกแจกกลางเมืองสามารถติดต่อกับโรงหมอเพื่อพิจารณาสิทธิการรักษา รุ่งเช้าปรามการกำหนด(เวลา)บ่งล่วงหน้า มีงานรายงานประกาศพลานามัย มีปฏิทินกำหนดการการนัดหมาย ด้วยกันวางเงินค่ารักษาพยาบาลได้บนบานศาลกล่าวแพลตแบบฟอร์มดิจิทัล ยกระดับคุณค่าการให้บริการของโรงพยาบาลเทียบเท่าสากล โดยประกอบด้วย หัวหน้าถูครึ้มท แข็งแรงซำ ผู้ช่วยผู้สั่งการเทิ่ง ผู้บริหารสายงาน Payment Product Solution and Management ธนาคารแหลมทองการค้าขาย รองศาสตราจารย์นพ.ความสมบูรณ์ศักดิ์ พระพุทธวิบูลย์ คณบดีกลุ่มแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.นพ. เรืองศักดิ ลีธนาภรในที่์ ผู้ดูแลโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาเจ้าเมือง ร่วมธรรมเนียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “มัธยมอ. แคร์ กำลังัส” ครั้นแจ้นๆ ตรงนี้ ณ โรงหมอสงขลานครินทร์รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พระพุทธวิบูลย์ คณบดีทีมแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “โรงหมอจังหวัดสงขลานครินทร์ ดำรงฐานะโรงหมอใจกลางการบริการทางการแพทย์ในที่ปากใต้ รองรับการให้บริการเพราะประชากรในที่ 14 บุรีของปักษ์ใต้ โดยดีฉันมุ่งมั่นการพัฒนาบริการทางการแพทย์แบ่งออกประกอบด้วยเกณฑ์เลิศณทุกมิติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางดิจิทัล จับนำเทคโนโลยีเข้ายกฐานะงานให้บริการที่ดีงามยิ่งขึ้นสู่จุดหมายปลายทางงานเป็นโรงหมออัจฉริยะ จึงคว้าสมรู้ร่วมคิดกับธนาคารไทยการซื้อขาย เจริญแอปพลิเคชัน “มัธยมศึกษาอ. ห่วงใย กำลังัส” เพิ่มเติมความเชี่ยวชาญงานเข้าไปยอมรับบริการมอบแก่ประชาชนแจกสมรรถติดต่อกับดักโรงหมอผ่านทางดิจิทัล ภายใต้คำคมที่ว่า “บันทึกประวัติ ไม่ลืมเลือนนัดแนะซินแสรู้ลำดับรอคอยคิว ชิวๆข้อความจับจ่ายใช้สอยสมบัติ” โดยมีฟังก์ชั่นเพื่อที่จะงานติดต่อขั้นพื้นฐาน เป็นต้นว่า งานรุ่งเช้าปรามการนัดชี้ คิวบิกพิจารณาออนไลน์ การพิจารณาอำนาจการรักษา รวมถึงการชำระเงิน เป็นอาทิ ทั้งนี้เพื่อที่จะแบ่งออกความเชี่ยวชาญงานเข้าไปสารภาพบริการแห่งหนดีงามเพิ่มขึ้น รวมทั้งงานเพิ่มประสิทธิภาพกับทักษะการให้บริการสรรพสิ่งบุคลากรสรรพสิ่งโรงพยาบาลอีกด้วย”เธอถูครึ้มท กำยำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการโค่ง เทศมนตรีสายงาน Payment Product Solution and Management แบงค์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารรู้สึกยินดีที่ได้มาได้โอกาสดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกครั้งเอ็ด เพราะดีฉันจับเหตุเชี่ยวชาญมุขปีกดิจิทัลด้วยกันบริการทางการเงิน ลงมาร่วมปฏิรูปแพลตฟอร์มให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในที่วงกว้าง แอปพลิเคชัน “มัธยมอ. แคร์กองพลัส” จักสามารถเชื่อมโยงข่าวสารการให้บริการสุขภาพอนามัยผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ดิฉันอีกต่างหากคว้าเชื่อมบริการทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกมุขปีกการชำระเงินเปลี่ยน QR Code ด้วยกันประดิษฐานเครื่องรับจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยอัตโนมัติ ( Self-Payment Kiosk) รวมถึงงานจ้าแจกประกอบด้วย SCB Easy Pay “แม่มณี” ด้วยว่าห้างร้านหรือว่าศูนย์รวมของกินภายในโรงหมออีกพร้อมด้วย” PR NewsSCBมัธยมอ. แคร์กองพลัสมหาโรงเรียนสงขลานครินทร์