Sanook Poll บอก 46% อยากแบ่งออกจัดลงคะแนนครอบครองของขวัญปีใหม่ 2561

เว็บไซต์ Sanook จัดทำโพลสืบสวนของขวัญปีใหม่รายปี 2561 ที่คนไทยประสงค์ขนมจาก พลมันสมองอำเภอประยุทธ์ จันทราอร่อย นายกฯ ด้วยกันหัวโจก คสช. ถือเอาว่า การว่าการลงคะแนน เพราะคิดเป็นจำนวนเฉียดฉิวอรรธ (46 ร้อยละ) ของผู้รวมตอบฉบับร่างสำรวจ แตกต่างจากผลสำรวจหลั่นแห่ง 2 คือว่า มุ่งหวังแจก พล.อ.กระยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถัดจาก ตามมาอีกด้วย ขอร้องช่วยดูแลราคาผลิตภัณฑ์ที่ดิน การขจัดปัญหาโกง ด้วยกัน ขอลดกาลเวลากำหนดการ “กลับคืนความสุข แยกออกวงในชนชาติ ” เว็บไซต์ Sanook ทำการสำรวจคนไทยออนไลน์ที่หัวเรื่อง “ต้องการได้มาของรางวัลปีใหม่ พ.ศ. 2561 อย่างไรจากนายกฯ” เพราะว่าสำเร็จสำรวจผ่านหน้าเว็บไซต์ www.sanook.com ทุกจันทราธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู้เข้าซูบแปลนตรวจสอบ 2,540 มนุษย์ ผลการสำรวจผ่านพบแหว 5 อันดับแต่ต้น คนไทย อัตราร้อยละ 46 อยากแจกนายกฯ จ้าแจกมีการเลือกตั้ง ดำรงฐานะของขวัญปีใหม่ เปอร์เซ็นต์ 14 อยากมอบ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีทาบ เปอร์เซ็นต์ สิบเอ็ด เสมอกัน 2 ตาราง ตกว่า ขอร้องดูแลราคาผลิตภัณฑ์ทุ่ง และ ลุ้นขจัดปัญหาโกง และ อัตราร้อยละ 10 ขอร้องสนับสนุนลดเวลาถ่ายทอด กำหนดการ “กลับคืนความสำราญ แยกออกคนวงในชนชาติ ” ซึ่งออกอากาศทุกคืนวันศุกร์เวลาประมาณการ 20.15 นาฬิกา ยิ่งไปกว่านี้ที่ฉบับร่างสืบสวน มีงานซักถามเหตุการขยายเวลาช่วงช้อปปิ้งติดสอยห้อยตามมาตรการช้อปสนับสนุนชนชาติ ด้วยกันการแก้ปัญหาบริการสาธารณะ อาทิ แท็กซี่ แต่เปล่าติด 5 วรรณะเริ่มแรก ของขวัญปีใหม่ 2561 แห่งหนชาวไทยมุ่งขนมจากนายกฯแต่ประการใด NewsSanook!ลงคะแนนSanook Pollการเลือกตั้งของขวัญปีใหม่ 2561ประยุทธ์ พระจันทร์อร่อยพล.อำเภอประยุทธ์ พระจันทร์โอชะ