Prudential โหมโรง Pulse by Prudential เล็กปฯ หมู่ประเมินผลอนามัยพร้อมด้วย AI ภาพร่างเรียลไทม์

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดฉาก ‘Pulse by Prudential’ บริการแอปพลิเคชันสุขภาพอนามัยบนบานศาลกล่าวที่ถือ หัวนอนปลายตีนพร้อมทั้งกบิลประเมินผลอัจฉริยะ Artificial Intelligence เพื่อให้คนไทยสมรรถเข้าถึงการบริการ ด้วยกันข้อมูลปีกสุขภาพณหนทางเรียลไทม์ แอปพลิเคชัน Pulse สนับสนุนแจกลูกค้าประกอบด้วยความตระหนักสุขภาพอนามัยสิ่งของตนเองเจริญยิ่งขึ้น อีกด้วยการประเมินสุขภาพอนามัยผ่านกบิลดิจิทัลเพื่อลุ้นพินิจพิจารณาความเสี่ยงของการประชวรแห่งอาจจะเกิดขึ้นภายหน้า มีความตระหนักเกี่ยวข้องวิสัยที่เป็นไปโภชนาการ กับสุขภาพจิตแห่งเป็นอยู่รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อแนะปีกอนามัยแห่งหนเกี่ยวข้องคว้าทุกหัวระแหง ตลอดเวลา ที่เรียกร้องคุณป่องบิน สเปนเซอร์ ประธานบุคลากรบริหาร พรูเด็นเชีมองดู ประเทศไทย กล่าวว่า “ขณะนี้ดีฉันมีชีวิตอยู่แห่งกาลเวลาแห่งเราจำต้องประสบกับดักความเสี่ยงประกบงานป่วยแตกต่าง ๆ ซึ่งมิได้แค่พ่างโรคภัยภัยแห่งหนมีอยู่หลังจากนั้นเพียงนั้น แม้ว่ายังหมายรวมความเจ็บป่วยการบังเกิดนวชาตอีกด้วย การกระจายเชื้อของโรควัวตัก-19 นำมาซึ่งความเข้าใจของกลุ่มคนถึงความจำเป็นที่งานสอดส่องดูแลตั้งใจอนามัยและการดำเนินชีวิตสิ่งของตัวเอง Pulse ถือเอาว่า แอปพลิเคชันเพื่องานสอดส่องสุขภาพต้นร่างองค์ร่วมผ่านกระบิลดิจิทัล ซึ่งได้รับงานออกแบบลงมาเพื่อจะช่วยแจกดีฉันสมรรถเข้าถึงการสอดส่องดูแลอนามัยตนเอง เช่นกันการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งทันสมัย เข้ากับความร่วมมือกับผู้ส่งเสริมยอดเยี่ยมต่าง ๆ ทำเอา Pulse มีบทบาทสำคัญณการช่วยเหลือจ่ายคนไทยมีความประจักษ์แจ้งด้วยกันสมรรถติดตามดูแลอนามัยสิ่งของตนเอง“Pulse ดำรงฐานะส่วนหนึ่งของกลอุบายที่ระดับเขตสิ่งของพรูเด็นเชีมองดู แห่งการผลักจ่ายคดีงานใฝ่ใจสอดส่องสุขภาพเกิดเรื่องที่ทุก ๆ มนุษย์สมรรถเข้าถึงได้ที่ภูมิภาคเอเชีย เช่นกันการเกี่ยวข้องอนุเคราะห์แจกลูกค้าสมรรถแกะรอยดูแลสุขภาพอนามัยและชีวิตสุขทุกข์แห่งทั่วไปทั้งปวงข้างในทั้งหมดจังหวะลีลาสิ่งของชีวิตินทรีย์ เรามุ่งหมายดำรงฐานะเหลือใจตวาด จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่เฉพาะแต่สนับสนุนพิทักษ์ดูแล กับแจกกรณีอุ่นใจ เพียงนั้น แต่อีกต่างหากหมายรวมลุ้นปกปักรักษา ด้วยกันประวิงโจทย์อนามัยแห่งคงเกิดขึ้นอีกเช่นกัน” ลุกณสเเจือเซอร์ ทูลเพิ่มพูนผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Pulse เพื่อใช้งานได้ให้เปล่าแห่งหน Apple กับ Google Play Stores เพราะผู้ซื้อ Pulse สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพณครรลองเรียลไทม์คว้าทั้งวันทั้งคืนผ่านกระบิลบนมือถือแห่งทั่วถึงประกาศด้านงานดูแลสุขภาพประการครบครัน เพราะประกอบด้วยฟีเผชิญร์หลัก ๆ ที่เบื้องต้น แห่งหนผู้ซื้อสมรรถใช้งานได้ภายหลังงานประดิษฐานแอปพลิเคชัน เช่นเดียวกับตรงนี้• Healthcheck* (สนับสนุนกระบิลเพราะ Babylon กงสีผู้ให้บริการเทคโนโลยีปีกสุขภาพอนามัยจากประเทศอังกฤษ) ผู้บริโภคแทบซูบแบบข้อคำถามเกี่ยวข้องหนทางงานดำเนินชีวิต ประสาโภชนาการ สุขภาพจิต ชีวประวัติอนามัย กับประวัติครอบครัว เพื่อจะให้คะแนนเสนอสุขภาพสรรพสิ่งตนเอง ครบครันรับสารภาพข่าวสารตีนลึกแห่งด้านความเสี่ยงประกบการไม่สบายณระยะยาว งานเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อตัดทอนการเสี่ยงแห่งงานก่อเกิดโรคภัยและจรรโลงงานประกอบด้วยสุขภาพอนามัยดีงาม โดยกบิลจะก่อสร้าง “Digital Twin” ผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สุดๆซ้อน ณแนวทางตารางรายการิกไตรมิติเลียนแบบสรีระเสมือนจริงเพราะจำแนกตามระบบองค์แตกต่าง ๆ เพื่อที่จะสำรวจกายได้มาจากในไปสู่พาเหียร เป็นเหตุให้ผู้ใช้งานสมรรถเหลือบเห็นตัวเองแห่งต้นฉบับแห่งไม่เคยเหลือบเห็นมาก่อนกำหนด• Symptom Checker* (อนุเคราะห์กบิลเพราะ Babylon กงสีผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านสุขภาพอนามัยขนมจากประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อสามารถกรอกข้อมูลลีลาทางร่างกายเปลี่ยนแชทบอทที่ควบคุมด้วยกระบิล AI เพื่อจะรับทราบข้อมูลการสำรวจทางการแพทย์แห่งว่องด้วยกันมีกรณีเฉพาะราย รวมถึงคำแนะนำในระดับต่อไปแห่งลูกค้าควรจะกระทำอย่างง่ายดายผ่านมือระบุ พร้อมด้วยกิจธุระเหมือนกับ “ช่องทางผ่านแต่ต้น” ผ่านระบบดิจิทัลด้วยคนเจ็บยามที่อยากงานปกปักรักษา Symptom Checker อีกทั้งสนับสนุนมอบลูกค้าสมรรถเข้าใจด้วยกันเข้าใจจดท่าแตกต่าง ๆ มุขกายที่อยู่ในความกังวล ด้วยกันยังจ่ายข้อแนะนำตวาด ลูกค้าควรไปรับคำขอความเห็น ไม่ก็การรักษาจากหมอหรือผู้เชี่ยวชาญแห่งสมควรเช่นกัน แห่งประธาน เครื่องมือตรงนี้ได้มาการพัฒนาจ่ายสามารถแจ้งเตือนเหตุด้วยท่วงท่า หรือไม่ก็สถานะทางกายบางอย่างสถานที่พัวพันสัมพันธน์กับดักท่วงท่าสิ่งของความเจ็บไข้วัววิด-19 เฉกข่าวสารเพิ่มพูนอื่น ๆ ที่จะช่วยมอบผู้ซื้อสามารถเจาะจงได้มาตวาด ตัวเองต้องมีกรรมสิทธิ์การรักษาหรือเปล่าตามคำแนะนำข้างสุขอนามัยเฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ • Hospital Finder – แบบอินเตอร์แอคครั้งฟที่เอาใจช่วยผู้ซื้อสืบหาคลินิกและโรงหมอในเครือข่ายพรูเด็นเชียลฐานสิงสู่ในที่เนื้อที่สถานที่ผู้ซื้อใช้งานสิงสู่ ผู้ซื้อจักสมรรถเหลือบเห็นรายละเอียดสรรพสิ่งผู้ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย (เป็นต้นว่า ที่อาศัย กับรายละเอียดด้วยว่าต่อเนื่อง) รวมทั้งสามารถโทรศัพท์ ด้วยกัน/หรือใช้ต้นฉบับเพื่อนำไปอีกต่างหากโรงพยาบาลหรือไม่ก็สถานพยาบาลแห่งผู้ซื้อคัดอีกเช่นกัน• ดรรชนีทั้งปวงสกนธ์ (Body Mass Index (BMI)) กับนิ้วชี้ริ้วรอย (Wrinkle Index) – ดัชนีทั้งหมดกาย และนิ้วชี้ริ้วรอยเป็นอีกฟีเผชิญร์เอ็ดสถานที่ปรับปรุงขึ้นไปเปลี่ยนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งผู้ใช้งานจักรู้เกี่ยวกับสัดส่วนไขมันในที่กาย ความเร็วสิ่งของชนมพรรษาแห่งทวีคูณ หมายรวมเครื่องวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวแนวทางการดำเนินชีวิต ด้วยกันสุขภาพ เพียงแค่ถ่ายภาพเสียหลักลฟี ด้วยกันอัปโหลดภาพดังที่กล่าวมาแล้วเข้าระบบเพื่อจะให้คะแนน ระเบียบดังกล่าวตรงนี้จะประกอบด้วยการพัฒนาจ่ายมีสมรรถนะเพิ่มอย่างต่อเนื่องถัดจาก เป็นต้นว่า งานวัดค่าระดับริ้วรอย ซึ่งจักสนับสนุนจ่ายผู้ซื้อทำให้เสมอหนทางการดำเนินชีวิตทุกวัน เพื่อจะตัดทอนการเสี่ยงปีกสุขภาพอนามัยสถานที่สำคัญ ซึ่งรวมทั้ง การเกิดมะแจ้นหนัง อีกด้วยระเบียบอัจฉริยะกลุ่มนี้ Pulse ตั้งหน้าที่จะสาวเท้าจากไปไปสู่งานให้ข้อแนะนำเกี่ยวหนทางงานใช้ชีวิตภายหน้าสิ่งจวนเจียน เพื่อเอาใจช่วยให้ผู้ใช้งานแก่สถานที่ยืนยาวและมีพลานามัยบริสุทธ์เลิศขึ้นไป• ข่าวส่งเสริมความรู้เกี่ยวพลานามัย แหล่งรวมเล่มข้อมูลแห่งเปลี่ยนงานเลือกสรร ไม่ว่าจะที่รูปแบบสรรพสิ่งบทความ วิดีโอ หรือไม่ก็อินโบวมช้ำหยุดฟิก ถ้วนทั่วหัวข้อกระยาเลย เป็นต้นว่า สุขภาพจิต การสอดส่องดูแลสุขภาพ ของกิน การกายบริหาร รวมทั้งการค้นคว้านวชาต ๆ ที่เกี่ยวพันกับดักงัวโพง-19 (เป็นต้นว่า การพัฒนาวัคซีนปกป้องความเจ็บไข้วัววิด-19) คำแนะนำในการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ตลอดไปจวบจนถึง โรคภัยไข้เจ็บสถานที่พบพานเสมอในที่ถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหมายรวมไข้เลือดออกกับโรคมะเร็งPulse เป็นแพลตแบบฟอร์มที่กำลังปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพรั่งพรูเด็นเแม่ชีมองดูจักพอกพูนผู้ช่วยเหลือ เครื่องใช้ไม้สอยใช้งาน ด้วยกันบริการเสริมใหม่ ๆ (เช่น ระเบียบติดตามกิจกรรมเพื่อที่จะสุขภาพอนามัยเฉพาะบุคคล การครับผมข้อคิดเห็นจากแพทย์เปลี่ยนหมู่ออนไลน์) ในที่เฟสทาบ ๆ ไป แอปพลิเคชันนี้เปิดตัวใช้งานเป็นครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียในที่จันทร์เดือนสิงหาคม 2562 ด้วยกันจักทยอยเริ่มมอบครบถ้วน สิบเอ็ด ด้าวในที่เอเชีย ยุคปัจจุบัน สามารถใช้คืนแอปพลิเคชันตรงนี้ได้มาใน 9 แดน 7 ภาษา หมายรวมไทย เพราะว่าประกอบด้วยผู้ดาวน์โหลดเล็กปฯ มาใช้งานหลังจากนั้นตลอดภาคเอเชียมากกว่า 4.8 ล้านที PR NewsaihealthtechPrudentialPulse by Prudential

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/8B94EED3-A6AA-46EB-9022-94D5503DD0F0.jpeg