Power Ledger เซ็นต์สัญญา Exclusive กับ TDED ปรับปรุงธุรกิจ digital energy เช่นกัน Blockchain

Power Ledger บริษัทชั้นนำระดับโลกขนมจากแดนออสเตรเลีย ผู้ริเริ่มที่การนำเทคโนโลยี blockchain มาใช้คืนในการดำเนินการจัดการแรงงาน เป็นผลเป็นผล คนคิด เพียร์ทูวิริยะ์ ลงนอนเนอร์คลุกเคล้า่ เทรดดิ้ง เรือแพลตฟอร์ม ได้ลงลายมือชื่อให้คำมั่นให้แหลมทองดิจิทัลเอนเนอร์ขยำ่เดเวลอปเม้นท์ กองกลางในเครือบีซีอ้วนพีจี ครอบครองแนวร่วมอย่างเป็นทางการคนเดียว ในการพัฒนาการทำงานดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยี blockchain ในประเทศประเทศไทย การพัฒนากิจธุระดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยี blockchain ดังกล่าว ได้ผลจัดการสั่งการแรงงาน โดยการนำเทคโนโลยี blockchain ลงมาใช้ที่การแลกเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าระหว่างกัน (Peer to Peer Energy Trading ) รวมถึงการค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภคด้านที่แวดล้อม (Environmental Commodity Trading)ไม่ก็การพาณิชย์เงินเชื่อพลังงานชดใช้ (Renewable Energy Credit) เธอผู้สำเร็จการศึกษา สะพยายามการมีชัยชนะ กรรมการผู้จัดการเทอะทะบริษัท บีซีอ้วนพีจี ขีดคั่น (หมู่ชน) ในที่สถานภาพประธานกรรมการบริษัท ประเทศไทยดิจิทัลนอนเนอร์ขยี้่เดเวลอปเม้นท์ กำหนด (Thai Digital Energy Development/TDED) ไม่มิดชิดว่า การทำสัญญาดำรงฐานะผู้ส่งเสริมผู้เดียวสิ่งของ Power Ledger ที่การพัฒนากิจธุระดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยี blockchain ในประเทศแหลมทองมันสมองสรรพสิ่งบริษัท ประเทศไทยดิจิทัลเอนเนอร์ขยี้่เดเวลอปเม้นท์ ในที่ตอนนี้ นับว่าเป็นอีกสาวก้าวที่ประธานในที่การคลายการทำงานปีกดิจิทัลสิ่งของพวกกองกลางก่อนคริสต์ศักราชอ้วนจี เน้นการดำรงฐานะผู้นำข้างนวัตกรรมการดำเนินการบริหารพลังงาน ซึ่งบีซีอ้วนจีได้ให้ความสำคัญลงมาเพราะตลอด“นำพาวเวอร์เม็ดเจอร์ ถือเป็นหุ้นส่วนสตาร์ทอัพด้าปักษินาสู้รบริเฉลี่ยสั่งการพลังงานหมุนเวียน ที่จับเทคโนโลยีฉลาดสุดยอดประการ blockchain ลงมาใช้ในที่การแลกสับเปลี่ยนค้าขายกระแสไฟฟ้าขนมจากแรงงานสะอาดที่รูปแบบ วิริยะ์ ทู วิริยะ์ (Peer to Peer) ด้วยกันรุกงานการค้าขายเงินเชื่อพลังงานชดใช้ เช่นกันเทคโนโลยี blockchain เกิดผลเป็นผลรายแต่ต้นๆ ของโลก ในขณะที่ แหลมทองดิจิทัลเอนเนอร์ขยำ่เดเวลอปเมนท์ ซึ่งครอบครองกองกลางร่วมหุ้นระหว่างบีซีอ้วนพีจี กับ บริษัท อ้วนพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล ขีดคั่น กองกลางในเครือกฟภ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริการปีกดิจิทัล ลงนอนเนอร์ขยำ่ (Digital Energy) ฉบับร่างครบวงจรเพื่อที่จะตอบสนองทาบความต้องการสรรพสิ่งผู้ใช้ที่กำลังมีบทบาทงอกงามในยุคปัจจุบัน ซึ่งงานจับมือครอบครองผู้ส่งเสริมที่โอกาสนี้ จึ่งเป็นความลงตัวด้วยกันเสริมจุดเด่นสรรพสิ่งไทยดิจิทัลเนเนอร์ขยำ่ฯ ที่การจัดหาและเจริญนวัตกรรมปะปนกัน ที่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงแรงงานหมดจดคว้าคล่องขึ้นไปด้วยกันสมรรถจัดการจัดการแรงงานสะอาดสะอ้านได้เช่นกันรูปเอง”ดังนี้ แหลมทองดิจิทัลเอนเนอร์คลุกเคล้า่ฯ ได้นำผลิตผลพลังงานดิจิทัลจากเทคโนโลยี blockchain สิ่งของ Power Ledger มารวมปรับปรุงกับชกต่อยอดอยากผลิตภัณฑ์แรงงานดิจิทัลปะปนกัน สิ่งของหุ้นส่วน เพราะว่ามีเป้าหมายประยุกต์ใช้ในแผนลองเชิงของใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาเอื้อเฟื้องานให้บริการปีกพลังงาน (ERC Sandbox) ซึ่งก่อนคริสต์ศักราชพีจี ด้วยกัน ประเทศไทยดิจิทัลนอนเนอร์คลุกเคล้า่ฯ ได้มาประกอบด้วยโครงการที่เข้าร่วมกับถือสิทธิ์การเห็นด้วยจาก ERC ผลรวม 3 แผนการ โดยจะจับจรเจริญที่แผนผลิตกระแสไฟฟ้าขนมจากพลังงานแสงอาทิตย์บนบานหลังคากับดักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ความแข็งแรงการผลิต 12 เมกะวัตต์เป็นที่แต่ต้น ภายหลังประสบผลสำเร็จขนมจากการพาจากไปเจริญในที่แผนการทาวนเวียน์สุขุมวิท 77 หรือ T77 ครอบครองโครงการเริ่มแรกที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงมาหลังจากนั้นเมื่อพรรษา 2561“ก่อนคริสต์ศักราชอ้วนพีจีเองคว้าร่วมงานกับ Power Ledger ลงมาตั้งแต่ปี 2560 และ เข้าเดี๋ยวนี้ ประเทศไทยดิจิทัลเอนเนอร์คลุกเคล้า่ ซึ่งดำรงฐานะบริษัทในเครือสิ่งของก่อนคริสต์ศักราชพีจี ได้ก้าวขึ้นไปลงมาในสถานภาพผู้ส่งเสริมอย่างเป็นทางการสรรพสิ่ง Power Ledger ในประเทศแหลมทอง ฉันมีความพร้อม กับคร่ำเคร่งอย่างแรงกล้า ในที่การสมรู้ร่วมคิดกับดักกิจธุระนวชาตๆ ที่ต้องการจับวิริยะ์ทูวิริยะ์ เอนเนอร์คลุกเคล้า่ เทรดดิ้ง แพลตฟอร์ม (Peer to Peer Energy Trading Platform) ไม่ก็การแลกสับเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนกระแสไฟระหว่างกันอีกด้วยเทคโนโลยี blockchain ไปปฏิรูปและชกต่อยอดอยากผลิตผลกำลังแรงงานดิจิทัลปะปนกัน ของทุกกิจธุระ ” ผู้เป็นใหญ่บัณฑิตกล่าวเช่นนี้ การนำเทคโนโลยี blockchain มาใช้ที่การแลกเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนกระแสไฟในที่รูปแบบอ้วนพียร์ทูวิริยะ์ (Peer to Peer) หรือ Peer to Peer Energy Trading Platform ได้มาสร้างปรากฎการณ์ สับเปลี่ยน Consumer เป็น “Prosumers” เป็นเหตุให้ผู้ปรารถนาใช้แรงงานสามารถดำรงฐานะตลอดผู้ก่อกำเนิดกับลูกค้าในขณะเดียวกัน และอีกต่างหากสามารถค้าขายแรงงานเมียน้อยสถานที่กำเนิดคว้าแยกออกกับดักขาหรือชุมชนแห่งมีเรียกร้องเช่นกัน ซึ่งการดำเนินการจัดการแรงงานที่หนทางดังกล่าวสัมฤทธิผลและสมรรถลงมือคว้าจริง ขนมจากโครงการนำร่องแลกเปลี่ยนไฟฟ้าขนมจากแรงงานสะอาดสะอ้านพร้อมด้วย blockchain ที่แผน T77 ซึ่งก่อนคริสต์ศักราชอ้วนพีจีได้จับมือกับดัก Power Ledger แสนศรี กับ การไฟฟ้านครหลวง นับสำเร็จเพิ่มขึ้นค่าของการลงทุนปีกการผลิตกระแสไฟฟ้าขนมจากพลังงานเดินสะพัดและอีกทั้งถือเป็นการอนุรักษ์บริเวณแวดล้อมอีกมุขหนึ่งอนึ่ง บริษัท ประเทศไทยดิจิทัลลงนอนเนอร์ขยำ่เดเวลอปเม้นท์ กำหนด เป็นกองกลางร่วมทุนระหว่าง กองกลาง พีอีเอ เอ็นคอม ระหว่างชาติ กำหนด บริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหุ้นส่วน ก่อนคริสต์ศักราชอ้วนพีจี จำกัด (มหาชน) เพื่อจะเจริญงานพลังงานหมดจด ขานตอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งพื้นแผ่นดิน เพราะชดใช้นวัตกรรมเอาใจช่วยในที่การปกครองบริหาร เปลี่ยนกิจธุระให้ทุนเกิดกระแสไฟจากแรงงานชดใช้ การทำงานให้ทุนหมู่ประหยัดพลังงานและสั่งการสั่งการกำลังแรงงาน กับการทำงานอื่นๆ ด้านดิจิทัลลงนอนเนอร์ขยำ่ (Digital Energy) PR NewsTDEDblockchainPower Ledger

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/pm8.jpg