PEA จับมือ SCB เปิดฉาก Energy Intelligence ว่าการกระแสไฟครบถ้วน Supplier Marketplace ด้วยกัน Digital Lending

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือว่า PEA จับมือ แบงค์ไทยการค้าขาย หรือไม่ก็ SCB ข่าวสารความร่วมแรงร่วมใจพัฒนา “PEA Energy Intelligence” Platform สั่งการจัดการไฟกลางหาวสําหสารภาพกิจธุระด้วยกันครัวเรือนครบวงจร เสริมพลัง PEA Hero Platform Application ยกสถานภาพคุณภาพการชดใช้กำลังไฟฟ้าสรรพสิ่งผู้เกี่ยวข้องตลอดกระบิล ตลอดตั้งแต่การสํารวจวิเคราะห์ระเบียบไฟฟ้า จนกระทั่งงานจัดหากับรับรองคุณลักษณะ Supplier เข้าประจำที่วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพงานใช้คืนพลังงาน c]tบริการทางการเงินเปิดทางทางแยกออกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดหมู่เข้าถึงอู่ราคาทุนขนมจากแบงค์แหลมทองการค้าขาย เจ้าเอ็งกัมพูชาัร่างกาย์ ศาสตร์ปรีชา ถัดจากผู้ว่าการกฟภ. (PEA) เปิดเผยแหว “ความเจริญก้าวหน้าข้าง เทคโนโลยีแห่งหนเติบโตขึ้นไปอย่างเร็วณโลกปัจจุบัน นํามายังการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในกิจธุระทั้งหมดอาณาเขตซีก ไม่ละเว้นแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน ซึ่งประชาชนก็หันมาใส่ใจณความงานใช้คืนพลังงานมอบเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น PEA แล้วก็ปฏิรูปแผนการ PEA Energy Intelligence สถานที่ครอบครอง Feature นวชาตล่าสุดสรรพสิ่งแอพกำลังิเคชั่น PEA Hero Platform เพราะ PEA Energy Intelligence จักให้บริการปีกการผลิตกำลังไฟฟ้าและด้านการบริหารจ้า การพลังงานเช่นกันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สมควรด้วยกันประกอบด้วยตามสมัย เพื่อให้ก่อเกิดการชดใช้กำลังแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุเคราะห์งานใช้คืนกำลังแรงงานสะอาด กับจะมีการต่อยอดการให้บริการต่างๆ เกี่ยวพันการใช้กำลังแรงงานมอบก่อกำเนิดสมรรถนะอุดม กับก่อเกิดความคุ้มราคาอายุมากเข้าสังคมข้างหน้า อาทิเช่น บริการสํารวจด้วยกันวิเคราะห์หมู่กระแสไฟเริ่มแรก บริการ การออกแบบติดตั้งเครื่องมือด้วยกันกระบิลซอฟต์แวร์งานสั่งการกระแสไฟ สร้าง Marketplace รวมเล่มซัพพลายเออร์ ผู้จ้าจําหน่าย แหมะระเบียบ และเข้าประจำที่เครื่องมือจากทั่วประเทศที่ตามมาตรฐานสากลและเปลี่ยนการรับรองคุณลักษณะขนมจาก PEA” ติดไฟในที่วศิน คุณไสยวรรณ ถัดจากผู้สั่งการโค่งอาวุโส สำคัญพนักงานสั่งการ พวกกิจธุระ Wholesale ธนาคารประเทศไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ในระยะที่ผ่านมาแบงค์ประเทศไทยพาณิชย์ได้มาหักโหมศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีกับ คิดค้นสิ่งใหม่ปะปนกัน เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการมอบกับดักลูกค้าทุกหมู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานมีกรรมสิทธิ์ความไว้วางใจจากผู้ใช้งานแยกออกแบงค์เข้าไปเจริญกับเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งณ Platform การให้บริการขององค์กร ด้วยกันโอกาสนี้มีกรรมสิทธิ์ความไว้วางใจขนมจาก PEA ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่เข้าถึงลูกค้าทั่วราชอาณาจักร ถือเอาเป็นความชื่นชมอีกครั้งหนึ่ง สิ่งของธนาคารที่จะมีส่วนร่วมในงานอนุเคราะห์งานชดใช้พลังงานไฟฟ้าสถานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปลี่ยนการพัฒนา PEA Energy Intelligence เพื่อเป็นรูปเป็นร่างช่วยณการดำเนินการว่าการกำลังแรงงานชนิดครบถ้วนวงจากไป” “แบงค์พร้อมแห่งหนจะอําเก้ายความคล่องในที่งานเข้าถึงสินเชื่อและอู่ทรัพย์สินราคาทุนสําหยอมรับผู้ที่อาศัยบนบานเรือแพลตแบบฟอร์มดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อจะจรรโลงโอกาสมุขงานสําหรับผู้บริโภคด้วยกันผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้า ลดหัวเรื่องจํากัดสรรพสิ่งลูกค้ากระแสไฟฟ้าในที่ข้อความงบเก็งสําหสารภาพประดิษฐานวัสดุและกระบิล พร้อมทั้งอยู่ระหว่างเรียนรู้ชกอดอยากปากแห้งปฏิรูปบริการ Digital Lending ในที่ Platform ตรงนี้เพื่อจะอำนวยความสะดวกผู้ใช้และพอกพูนจังหวะมุขการงานอายุมากผู้ให้บริการกะหมอกนภาลัย” คุณวศิปักษินไม่ทันเวลาว ด้วยว่า Feature กิจธุระหลักเขตของ PEA Energy Intelligence จะประกอบด้วยพร้อมกัน 3 อย่าง เป็นต้นว่า Solar Hero บริการว่าการพลังงานแสงอาทิตย์, Energy Management บริการว่าการไฟฟ้าในที่ที่อยู่อาศัย กับ Maintainance บริการอภิบาลอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วน Marketplace ด้วยกัน Digital Lending จะสิงสู่ Phase ถัดไป เช่นนี้ PEA Energy Intelligence จักริเริ่มให้บริการทีละ Feature โดยริเริ่มจาก Solar Hero เป็นลำดับจำเดิมภายในดวงจันทร์เมษายนตรงนี้ NewsPEASCBEnergyTech

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/PEA_Hero_Care_and_Service.png