Paynow ประเทศสิงคโปร์ ประสานมือ Promptpay ไทย ครบถ้วนทวีความสบาย ให้บริการสยุมพรทรัพย์สินระหว่างคู่ด้าว

หลังจากที่ประเทศไทยมีบริการ Promptpay ด้านประเทศสิงคโปร์ก็ประกอบด้วยบริการ Paynow แห่งหนออกมาแห่งรูปพรรณเดียวกัน ล่าสุดได้มีการไม่มิดชิดจดความคืบหน้าของบริการนี้แห่งธุรกิจ Singapore Fintech Festival 2017 โดย ทีมงาน Techsauce ได้สัญจรจากไปร่วมงานนี้ กับส่งข่าวฉับพลันซื่อจากประเทศสิงคโปร์มาแจกดีฉันรู้ห้าม อธิป Ravi Menon กรรมการผู้จัดการแบงค์ชาติสิงคโปร์ ประกาศณงาน Singapore Fintech Festival 2017 แหวได้สมรู้ร่วมคิดกับดักธนาคารชาติเพื่อเชื่อมต่อบริการ Promptpay ด้วยกัน Paynow เข้าด้วยกันฉบับร่าง real-time ซึ่งเมื่อยกขึ้นให้บริการจะมีผลกระทบแยกออกเป็นเหตุให้มนุชประเทศสิงคโปร์สถานที่ใช้ Paynow สมรรถเนื้ออ่อนทรัพย์สินมายังประเทศไทยเปลี่ยน PromptPay คว้า เพราะว่าเพียงแค่ชดใช้นัมเบอร์ด้ามขนาดนั้น ซีกคนไทยก็สมรรถหน้าสั้นเงินตราจากไปอีกต่างหากประเทศสิงคโปร์เหมือนกัน โดยการสมรู้ร่วมคิดณโอกาสนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งการคืบหน้าด้าวประเทศสิงคโปร์ไปสู่งานเป็น Smart Nation NewspaynowFinTechThailandSingaporePromptpay