PayAll ประกอบธุรกิจ e-Money เพราะว่าไม่ไหวสารภาพอนุญาต ธปท. เข้าฟ้องร้อง ครบถ้วนแนะนำตัวเนื่องด้วยปชชมันสมอง ในงานสืบสวน

วันนี้ (20 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน60 ) ธนาคารชาติ (ธปท.) เปิดเผยแหว ได้ตรวจสอบพบพานแหว กองกลาง เพย์ออล คณะ ขีดคั่น ให้บริการแอปพลิเคชันบนบานโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ “PayAll” ประกอบธุรกิจชิ้นเข้าเกณฑ์เสร็จชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เพราะว่าไม่ได้รับสารภาพยอม ขนมจากธนาคารแห่งประเทศไทย จริงๆ แล้วปรากฏ กองกลาง PayAll ค่อนข้างนำเสนอตัวแห่งสภาพ FinTech Startup สถานที่ให้บริการทางการเงิน อายุมากกลางเมืองทั่วไป เสียแต่ว่าพบพานดุสัณฐานการให้บริการเข้าข่าย MLM หรือว่าการขายตรงมากกว่า ก่อนหน้านี้ทีมงาน Techsauce จึงได้คุ้นจารึกเรียงความนำเสนอคดีตรงนี้ เพื่อจะจาระไนแก่ประชาชน จ่ายตื่น MLM แห่งหนโปรโมทแหวตัวดำรงฐานะ Startup เพื่อลุ่มหลงการฝักใฝ่เด็กรุ่นใหม่ ที่แท้จากนั้น PayAll เองก็ให้เบริการทางทางเงินทางไฟฟ้า ชนิดแห่งชินเจาะจงเก็บว่ารูปครอบครอง FinTech แม้ว่าอันแห่งหนผิดถือเอาว่า งานให้บริการโดยไม่ได้สารภาพยอม e-Money หรือว่า e-Wallet จำเป็นต้องมีประทานบัตร ด้วย PayAll มีการจ่ายผู้ใช้บริการลงสมัครเป็นสมาชิกแห่งแอปพลิเคชัน และเขียนเติมสินทรัพย์ล่วงหน้าเข้ากระเป๋าสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เพื่อจับ e-Money ดังที่กล่าวมาแล้วจากไปใช้คืนที่การจ่ายคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็บริการจากห้างร้านต่าง ๆ แห่งหนขีดคั่น ติดสอยห้อยตามพ.ร.บ.เกี่ยวกับธุรกรรมทางไฟฟ้า พ.ศ. 2544 กอปรพ.ร.ฎ.เกี่ยวกับความควบคุมการทำงานบริการงานชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช 2551 (พ.ร.ฎ. e-Payment) ด้วยกันประกาศสิ่งของคณะปฏิวัติฉบับสถานที่ 58 กอปรข้อมูลกระทรวงการคลัง กรณี ภารกิจแห่งต้องขออนุญาตตามข้อความ 5 แห่งหนข้อมูลสรรพสิ่งคณะปฏิวัติระบิลแห่ง 58 (การประกอบธุรกิจบัตรทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งต้องคดีผิดกับมีโทษทางกฎหมายดังกล่าว ธปท. แห่งสภาพผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธุรกรรมทางไฟฟ้า ตาม พระราชกฤษฎีกา e-Payment ด้วยกันรมต.บริหารกระทรวงการคลังติดตามข่าวกระทรวงการคลังข้างต้น ให้ดำเนินการร้องทุกข์ฟ้องเพื่อฟ้องกับดักกงสี เพย์กรูล ทีม ขีดคั่น และบุคคลแห่งหนข้องเกี่ยว ซึ่งครั้นวันที่ 20 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน60 ธนาคารแห่งประเทศไทย คว้าดำเนินการร้องทุกข์ฟ้องดามกองบังคับการทำลายล้างความประพฤติความผิดพลาดเกี่ยวข้องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการตำรวจซักกลางๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แห่งความผิดพลาดทางกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้ว คุณลักษณะตามกฏหมาย หมายเหตุ: ธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกหาบริการตรงนี้แหวรวมๆ ว่า e-Money แต่ขอผู้อ่านเข้าใจแหว คือบริการต้นร่าง e-Wallet แห่งหนต้องเขียนเติมทรัพย์สินเข้ากระเป๋ารถเมล์เงินอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ในที่นี้ไม่ได้เป็นบริการ Payment gateway เพราะ e-Wallet หรือว่า ธุรกิจแห่งประกอบด้วยงานรับเงินล่วงหน้าขนมจากประชาชนธารณะที่วงกว้าง จะจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อนกำหนดเริ่มประกอบธุรกิจ เทศบัญญัติจึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้วจำเป็นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะและปราศจากสัณฐานต้องห้ามเนื่องจากกำหนดด้วยกันแห่งหนประธานด้านแห่งหนจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งเทศบัญญัติกำหนด เพื่อที่จะได้ผลดูแลผู้รับบริการ เช่น จำเป็นจะต้องมีทุนจดทะเบียนด้วยกันเรียกจ่ายแล้วตามที่ขีดคั่น กับครอบครองทางการเงินด้วยกันสภาพคล่องเพื่อให้บริการ e-Money ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทาบผู้ใช้บริการ จำเป็นจะต้องประกอบด้วยการเก็บรักษาเงินของผู้รับบริการแห่งหนกรอกเข้ากระเป๋าทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ประการรัดกุม เพราะจำเป็นต้องไหว้วานวางแห่งสถาบันการเงิน ด้วยกันแบ่งแยกบัญชีวางต่างหากจากเงินทุนหมุนเวียนแห่งหนชดใช้เดินธุรกิจสิ่งของผู้ประกอบธุรกิจ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปกปักรักษาผู้ใช้ เช่น การรักษาความลับสิ่งของประกาศผู้รับบริการการคืนสินทรัพย์แจกผู้ใช้บริการภายในเวลาสถานที่กำหนด ด้วยกันงานเยียวยาข้อความร้องทุกข์ เป็นอาทิ วิธีตรวจ ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำแจกกลางเมือง ร้านค้า ด้วยกันสถานประกอบการ เลือกคัดใช้คืนบริการ e-Money ขนมจากผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ e-Money สถานที่ได้รับอนุญาตจากทางการขนาดนั้น รวมทั้งน่าทำความเข้าใจข้อจำกัดของการชดใช้บริการและกระทำเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตัวเอง สามารถแลดูระเบียนผู้สร้างสถานที่ได้รับใบอนุญาตถึงที่เหมาะนี่: https://wwwมันสมองbotมันสมองor.th/Thai/Documents/ListofeMoneyProviderมันสมองpdf หลักแหล่ง: bot.orมันสมองth NewsPayAllFinTeche-WalletGovernmentBank of Thailand