Ookla® Speedtest® พูดความไวอินเทอร์เน็ตในที่ไทย AIS พลังอำนาจเป็นประเภท 1

Ookla® Speedtest® ผู้ให้บริการต่อสู้ความเร็วอินเทอร์เน็ตชั้นต้นไม้สรรพสิ่งโลก สถานที่มีผู้ซื้อยิ่งกว่า 100 ล้านรายที่ 190 ด้าวทั่วโลก อีกด้วยความแม่นยำด้วยกันมีสิทธิ์การเห็นด้วยที่มาตรฐานสากล พร้อมด้วยเป็น App ซึ่งชาวไทยแบบใช้มากสุดขอบ กับยอดดาวน์โหลดอ่อนปฯ ร่วมกว่า 5 ล้านคราว เพราะประกอบด้วยยอดลูกค้าประจำการกระทั่ง 3.87 ล้านมนุช ในปีที่ผ่านมา เผยผลการเพิ่มสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตในประเทศประเทศไทย เศษหนึ่งส่วนสองปีข้างหลังสิ่งของพรรษา 2018 ล่าสุด Ookla จัดระดับจ่าย AIS ดำรงฐานะอันดับ 1 เครือข่ายที่ถือสถานที่แจ้นแรงกล้าในไทย พร้อมครองประเภท 1 เครือข่ายที่ถือสถานที่แจ้นที่สุดที่เนื้อที่บางกอก ซึ่งเป็นบุรีที่มีการใช้งานเน็ตหนาแน่นที่สุด โดยตรวจวัดขนมจากลูกค้ามือจับในประเทศไทย สถานที่ร่วมนวดทดลองความเร็วอินเทอร์เน็ต มากกว่า 7 ล้านที ข้างใน 6 ดวงเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา ส่งผลมอบ AIS ครอบครองเท้าหน้าประเภท 1 เครือข่ายที่ถือที่เร็วเต็มที่ในประเทศไทย จรด 4 พรรษาซ้อน ตั้งแต่ ชันษา 2015 – 2018 (แลดูข่าวการจัดชั้นวงจรข่ายในประเทศไทยพอดี www.speedtest.net/awards/thailand/) เน้นคุณค่าข่ายงาน AIS สถานที่คร่ำเคร่งปฏิรูปข่ายงานสถานที่สะอาดที่สุดมอบกับดักชาวไทยอย่างไม่หยุดยั้ง โดยผลการสำรวจของ Ookla สะท้อนจรดความมั่นคงสรรพสิ่งเครือข่ายแห่งมีประสิทธิภาพในที่งานดาวน์โหลดกับอัพโหลดสูงสุด กับมีค่าแต้มความหน่วง (Latency) เสื่อมถอยเต็มที่ ครั้นวัดกับดักผู้ให้บริการข่ายงานรายอื่น สถิติแห่งน่าศึกษาสิ่งของ Ookla Speedtest ที่สถานะผู้ให้บริการทดลองความเร็วอินเทอร์เน็ต อันดับต้นไม้ของพื้นแผ่นดิน และสิ่งของไทย ที่ครอบครองงานยินยอมและน่าเชื่อถือเต็มที่เต็มที่ ซึ่งให้บริการลงมาตั้งแต่ปี 2006 ปัจจุบันประกอบด้วยการใช้งานชนิดโด่งดังในที่ 190 แดนทั่วโลก รองรับคว้าจด 17 ภาษามนุษย์ Ookla Speedtest ครอบครองแอปฯ ประเภทสปีดเทสต์แห่งมีมนุษย์ดาวน์โหลดยิ่งกว่า 190 ล้านทีทั่วโลก ทั่วบนบานศาลกล่าว App Store และ Google Play Store ในประเทศไทย ประกอบด้วยมนุชรวมคลึงทดลองความเร็วเน็ตบน Ookla มากมายกระทั่ง 7 โล้นราย มีผู้ซื้อทั่วโลกกดทดสอบความไวเน็ตบน Ookla Speedtest มาหลังจากนั้นยิ่งกว่า 22,000 ล้านครั้ง หรือไม่ก็กะ 10 เลี่ยนคราวต่อกลางวัน ประกอบด้วยข่ายงาน Global Testing Server มากกว่า 7,900 Servers Ookla Speedtest ถือเป็นผู้ให้บริการทดลองความเร็วอินเทอร์เน็ตเพียงรายเดียว แห่งกำหนดกฎการประมาณแต้มความรวดเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เที่ยงตรงกับน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยเฉพาะ ทั่วการกำคราวครึ้มลุ่มพลเมืองแบบอย่างในประเทศอย่างน้อย 3% ที่แต่ละพื้นที่ ทำให้ผลสรุปที่ได้มาเที่ยงธรรมด้วยกันเที่ยงตรงเลิศ จนสมรรถเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มเทอะทะคว้า ด้วยกันก้องกังวานจรดความเร็วอินเทอร์เน็ตที่มีกรรมสิทธิ์อย่างแท้จริง แตกต่างขนมจากผู้ให้บริการรายอื่นที่ประกอบด้วยหมวดประชากรแบบอีกทั้งเปล่ายิ่งนักควรจักเป็นตัวแทนหมวดประชากรตลอดด้าว หรือไม่ก็บางรายไม่ระบุภูมิหลังด้วยกันจำนวนรวมกลุ่มพลเมืองต้นแบบที่ชัดเจน รวมถึงการคัดข่าวกลุ่มทดลองขนมจากลูกค้าตัวจริงที่มิใช่คะแนนขนมจาก Bot (ไม่ก็บอต รายการอัตโนมัติ) ติดไฟที่ปรัธที่นา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธารณะ เอไอเอส กล่าวว่า “เป้าหมายประธานสิ่งของเอไอเอส คือการคร่ำเคร่งปรับปรุงเครือข่ายแห่งสะอาดแรงกล้าประการไม่หยุดยั้ง วันนี้ฉันประกอบด้วยระลอกคลื่นความถี่ ให้บริการคนไทยเต็มที่แรงกล้าคือ 120 MHz (60 MHz x 2) ซึ่งเหลือล้นประสิทธิภาพ พร้อมประกบการพัฒนาชกอดเทคโนโลยีเครือข่ายข้างหน้า และยกฐานะความแข็งแรงของส่วนประกอบพื้นฐานปีกโทรคมนาคมในประเทศแหลมทอง รวมถึงมีวงจรข่าย AIS NEXT G ที่แจ้น พลังอำนาจที่สุดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ข่ายงาน AIS 4.5G กับ AIS 4G ADVANCED ที่รับเทคโนโลยีระดับสูง MIMO 4×4 with CA, 256 QAM DL/64 QAM UL, LAA (Licensed Assisted Access) และ FDD Massive MIMO 32T 32R รวมถึง AIS SUPER WiFi แห่งประกอบด้วยกว่า 100,000 สิ่งกลมๆทั่วประเทศ ที่จะสนับสนุนยกฐานะงานดำรงชีวิตกับสนองตอบการใช้งานสิ่งของชาวไทยในที่ทั้งหมดมิติ ฉันจึ่งมีความยินดีเป็นมากที่มีกรรมสิทธิ์บำเหน็จวงจรข่ายมือจับที่เร็วแรงกล้าที่แหลมทอง ขนมจาก Ookla Speedtest สม่ำเสมอห้ามตลอดทั้งชันษา 2018 รวมหมดในที่ระยะเศษหนึ่งส่วนสองพรรษาเริ่มแรก ด้วยกันเศษหนึ่งส่วนสองปีพระขนอง ครบถ้วนถือครองระดับ 1 นานจด 4 ปีซ้อน นับประสบความสำเร็จประกันคุณลักษณะวงจรข่ายเพราะว่าองค์กรชั้นยอดยิ่งใหญ่แห่งแม่นยำ โปร่งใส และยึดมั่นสถานที่ได้มายิ่งนักแรงกล้า ถือเป็นความภาคภูมิใจสิ่งของทีมงานเอไอเอสทั้งหมดที่คว้าคร่ำเคร่งในที่การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายและจ่ายความจัดเจนดิจิทัลสถานที่บริสุทธ์มากมอบกับดักผู้ซื้อกระทั่ง 40 โล้นหมายเลขทั่วราชอาณาจักรสรรพสิ่งดิฉัน” Mr. Doug Suttles, CEO – Ookla กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับดักเอไอเอส แห่งได้มารางวัลชนะ ที่การทดสอบข่ายโทรศัพท์มือถือที่แจ้นที่สุดในประเทศไทย ในที่ตอนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม (Q3-Q4) ปี 2018 โดยรางวัลนี้บ่งบอกถึงจดความมุมานะสรรพสิ่งเอไอเอสสถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความรวดเร็วรุ่งเรืองถ้วนทั่วผู้ซื้อทั่วราชอาณาจักร โดยดิฉันประกันจัดการเก็บข้อมูลและประเมินผลสรรพสิ่ง Ookla Speedtest เป็นกระบวนการแห่งเป็นมาตรฐานสากลกับครอบครองการยินยอมในอุตสาหกรรมระดับโลก ก้องกังวานได้มาถึงคุณลักษณะเครือข่ายโดยรวมด้วยกันความเร็วอินเทอร์เน็ตสถานที่ลูกค้าได้มาบริการแน่ๆ พร้อมด้วยงานรวบรวมข่าวสารความเร็วอินเทอร์เน็ต (Speed Intelligent) ที่ผู้ใช้แอปพลิเคชัน Ookla Speedtest กดทดสอบอีกด้วยตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยกันบนบานโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่ามากล้านครั้ง โดยบำเหน็จทดสอบความไวอินเทอร์เน็ต ไม่ก็ Speedtest Awards เกี่ยวกับผู้ให้บริการข่ายงาน ฉันใช้กฎการตัดสินพร้อมด้วยแต้มความรวดเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Speed Score) ขนมจากความสามารถในการดาวน์โหลดและอัพโหลด เหตุด้วยรางวัลชนะเพราะด้วยการเพิ่มสอบข่ายงานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ Ookla Speedtest กะขนมจากค่ากลางสิ่งของเอาท์พุตการเพิ่มสอบบนเครื่องมือล้ำสมัย (Modern Device) โดยมองดูจากข้อมูลออกการทดสอบความไวอินเทอร์เน็ตบนบานศาลกล่าวโทรศัพท์มือถือทุกชนิด โดยไม่กำหนดว่าจักใช้เทคโนโลยีในที่งานเชื่อมต่อฉบับร่างใด ขอเกี่ยวเพียงวัสดุโทรศัพท์มือถือสมรรถเข้าถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดในท้องตลาดก็เพียงพอ หลังจากใช้กฎตรงนี้ในการคาดคะเน แต้มความไวในที่การให้บริการอินเทอร์เน็ต (Speed Score) จักถือเอาเป็นความเร็วเลิศสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตแห่งเข้าถึงได้มาสรรพสิ่งด้าวนั้นๆ เพราะว่าผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ละรายจะจำเป็นจะต้องมีพวกประชาชนแบบในประเทศอย่างน้อย 3% ในแต่ละเนื้อที่ ซึ่งถือเป็นอันแห่งเราให้ความสำคัญอย่างมากที่งานให้บริการทดลองเหตุเร็ว” PR NewsAISOokla® Speedtest®

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/Ooca-1.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/Ooca.jpg