Online Dashboard เครื่องใช้ไม้สอยสืบเสาะสถานการณ์ ‘เชื้อโรควัวโรน่า’ ในทวีปเอเชีย สหรัฐฯและทวีปยุโรปแบบเรียลไทม์

งานเเพร่ระบาดสรรพสิ่งไวรัสวัวป่องน่า นี้มีการรายงานทีแรกประกบฮูเมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม 2019 ขนมจากนักวิทยาศาสตร์จีนเพราะว่าเกี่ยวโยงความเจ็บไข้นี้กับดักวงศ์ตระกูลเชื้อโรค ทำเอาดีฉันรู้จักมักจี่เชื้อไวรัสตรงนี้แห่งชื่อ coronaviruses ซึ่งรวมทั้งโรคซาร์สกับความเจ็บไข้เส้นทางหายใจณตะวันออกกลาง (MERS) ที่ชินกระจัดกระจายมาก่อนหน้า Credit : gisanddata.mapsมันสมองarcgis.comเพราะว่าทูลสถานการณ์คราวเเรกแห่งหนเกี่ยวข้อง ‘ไวรัสโคป่องน่าจะ’ ก่อเกิดจากพบมนุชที่มีน้ำเชื้อจากเขตเมือง Wuhan เมืองจีน ซึ่งแห่งช่วงเวลาไม่ช้าก็ประกอบด้วยงานบอกผู้เสียชีวิตปริมาณ 41 รายกับติดเชื้อจวนจะ 1,000 ราย ซึ่งเนื้อความตรงนี้ได้รับการยืนยันจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกันยุโรป ซึ่งอิริยาบถณ์ของ ‘ไวรัสวัวโรน่าจะ’ แห่งหนเปิดเผยจะคล้ายความเจ็บไข้ปอดบวม จากเหตุการณ์ ‘ไวรัสโคป่องควร’ ที่แพร่สะพัดไปทั่วโลก Online Dashboard สามารถลุ้นแจกเธอสืบหาข่าวคว้า เครื่องอุปกรณ์นี้ครอบครองการพัฒนาเพราะว่าศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเทคโนโลยีได้สร้างกบิลแห่งหนสามารถรวมเล่มและดูดดึงข่าวสารขนมจากองค์การอนามัยโลกได้ เหมือนกับศูนย์รวมจำกัดความเจ็บไข้แห่งสหรัฐฯประเทศจีนด้วยกันทวีปยุโรป สถานที่สามารถแสดงให้เห็นตวาด ‘ไวรัสวัวโรควร’ ทั้งหมดได้รับงานประกันผู้ต้องสงสัยแหวติดโรคกี่รายและหายป่วยจากความเจ็บไข้จากนั้นเท่าไหร่ หมายรวมตำแหน่งงานเสียชีวิตต้นร่างเรียลไทม์ขอบคุณประกาศขนมจาก: cnetมันสมองcom NewsWuhanCoronavirusไวรัสโคโรน่า