NIA ร่วมกับ SMI ถลกบริการ ‘IOP’ ปิดข้อเสีย SME เข้าไม่จรดสิ่งใหม่

NIA ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจสัดส่วนกลางๆและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต หรือว่า SMI ที่ประชุมอุตสาหกรรมที่ไทย โหมโรงโปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมองค์กร ไม่ก็ Innovative Organization Program : IOP เพราะว่านำร่องสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรอุตสาหกรรมแห่งหนแหลมทอง เพื่อดันให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม ไทยสมรรถยกสถานภาพงานด้วยของใหม่คว้าสมบูรณ์ แบ่งเป็นการเก็งพลังนวัตกรรมขององค์กรออนไลน์ การประเมินเพื่อจะระบุโอกาสณการพัฒนาสมรรถนะโดยผู้ชำนาญพิเศษ ด้วยกันการข้อคิดเห็นปีกการพัฒนาสิ่งใหม่องค์กร โดยคาดหวังตวาดจะช่วยมอบแต่ละธุรกิจประกอบด้วยขีดความสามารถณมิติกระยาเลย ที่ดีขึ้น อาทิ ปีกบุคลากร ด้านที่มีความสำคัญในการรบนวัตกรรม ข้างวิธีการของใหม่ ดร.ตระกูลคง ชัยกลางคืนน์ ผู้อำนวยการที่ทำการนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การหมู่ชน) กล่าวว่า NIA ให้ความสำคัญกับงานสงเคราะห์ผู้ผลิตทั้ง ธุรกิจขนาดย่อม ด้วยกันสตาร์ถักัพแห่งการนำนวัตกรรมลงมาต่อยท้องแห้งและปรับปรุงการงานมาอย่างต่อเนื่อง ก็เพราะว่าพวกการงานดังที่กล่าวมาแล้วถือเป็นล้อฟันเฟืองหลักแห่งการขับกรีธาเศรษฐกิจของประเทศปันออกสาวก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจ 4.0” ติดตามหลักของรัฐบาล กับครอบครองสาระสำคัญแห่งงานสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งของ GDP งานจ้างงาน หมายรวมภาพลักษณ์แห่งหนบริสุทธ์ดามเหตุน่าจะออกทุนปันออกเสมอกับนานาประเทศคว้า แม้ว่าอย่างไรก็ตามแห่งยุคปัจจุบันพบพานแหวอีกต่างหากมี SME จำนวนใช่เล่นแห่งหนอีกทั้งฉีกขาดงานเข้าถึงนวัตกรรม และยังเปล่าสามารถจับอวัยวะเมธา งานวิจัย รวมทั้งวิธีการที่ผิดแผกมาสร้างคุณค่าด้วยกันมูลค่าเพิ่มให้กับดักการงานได้มา ดังนั้น ข้อเสนอแนะดังที่กล่าวมาแล้วแล้วจึงต้องคดีท้าที่หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอกชนต้องหันมาปันออกความเอาใจใส่อย่างจริงจัง เพื่อจะสร้างโอกาสอันควรให้การสร้างธุรกิจกลุ่มนี้มีการก้าวหน้าและประกวดคว้างอกงามวันหน้าด็อกเตอร์พวกคง ทูลต่อว่าต่อขาน เพื่อให้กรอบความคิดดังที่กล่าวมาแล้วมีขึ้นคว้าแน่ๆ กับมีการพาไปใช้คืนในทางปฏิบัติสมบูรณ์ NIA จึ่งได้มาริเริ่มโปรแกรมพัฒนาพลังข้างสิ่งใหม่องค์กร หรือว่า Innovative Organization Program : IOP เพื่อจะส่งเสริมมอบผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม ด้วยกันสตาร์ทอัพ เกิดความรู้และแจ้งณการบริหารจัดการของใหม่ในหน่วยงาน กับประสีประสาระดับระดับความเก่งกาจมุขของใหม่ของตัวเอง พอให้สมรรถขีดคั่นขอบข่ายข้างของใหม่ด้วยกันเทคโนโลยีที่นำไปสู่งานยกฐานะซีกธุรกิจต่างๆ ในธุรกิจคว้างอกงาม ดังนี้ รายการ IOP ประกอบด้วยการให้บริการเพื่อยกระดับความเก่งกาจมุขของใหม่กับดักหน่วยงานแห่ง 3 ชั้นถือเอาว่า การประเมินพลังสิ่งใหม่สิ่งของหน่วยงานอีกด้วยตนเองผ่านระเบียบออนไลน์ (Online Self Evaluation) งานเข้าไปหยั่งเพราะผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะระบุโอกาสแห่งการพัฒนาพลัง (On-site Assessment) และการให้คำปรึกษาปีกการพัฒนานวัตกรรมองค์กร (Development Program) “ที่ผ่านมาการวัดความสามารถทางการชิงชัยสิ่งของผู้ผลิตประเทศไทยพานพบตวาด ข้อด้อยแห่งหนประธานถือเอาว่าการเข้าถึงนวัตกรรม จึงเป็นเหตุให้การชิงดีชิงเด่นสรรพสิ่งการงานกับอุตสาหกรรมอีกต่างหากปรับตัวได้มาเปล่าจัง NIA จึงจำนงปันออกผู้ประกอบการตระหนักตวาดพฤติกรรมของผู้ซื้อกับผู้ปฏิบัติงานแห่งองค์กรได้เปลี่ยนแปลงเจียรขนมจากอดีตกาล ซึ่งณช่วงปัจจุบันแห่งเรียกกันว่าระยะเวลาดิจิทัลตรงนั้น ผู้คนประกอบด้วยเค้าโครงความคิดและขอบการดำเนินชีวิตแห่งหนประกอบด้วยคดีครอบครองเฉพาะตน โดยมากค้นหาแนวทางนวชาตสิงสู่เสมอ เหตุฉะนี้ “สิ่งใหม่” จึ่งดำรงฐานะวิสัชนาประธานที่จะลุ้นปันออกหน่วยงานสมรรถรับมือกับดักคดีท้าเรื่องเดิมขึ้นไป ยิ่งไปกว่านี้ อีกต่างหากมุ่งหวังให้ทั้งปวงองค์กรเลิกคิดว่าของใหม่เป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องสรรพสิ่งคนเก่ง หรือว่าครอบครองกิจธุระสิ่งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตามที่ทั้งหมดสามารถปรับปรุงด้วยกันดีไซน์เพื่อที่จะทำให้เรียบใช้ติดสอยห้อยตามแนวทางที่เหมาะสมได้อย่างเสมอเหมือนห้าม”คุแห่งสุพวก มงคลนักปราชญ์ สำคัญสภาอุตสาหกรรมแห่งไทย กล่าวว่า ณพื้นโลกสรรพสิ่งการเปลี่ยนแปลง การชิงดีชิงเด่นที่สิ้นไร้พระพรหมด้าว สมัยแห่งหน Disruption การยกฐานะด้วยกันปรับปรุงประสิทธิภาพสรรพสิ่งตัวเองให้เข้มแข็ง สร้างความแตกต่างหรือเนื้อความเด่นดามธุรกิจ การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในอวัยวะจึ่งมีความจำเป็นขนานใหญ่ เหตุฉะนี้ ที่ประชุมอุตสาหกรรมที่แหลมทอง แล้วจึงได้มามอบหน้าที่ให้สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ประจำการให้บริการข้างต่างๆ แก่ขาแห่งเป็นผู้สร้าง ธุรกิจขนาดย่อม ปันออกสมบูรณ์ เพื่อที่จะยกระดับพลังขามอบสมรรถประกวดแห่งตลาดโลกคว้านั้น จึ่งครอบครองหลักแหล่งสิ่งของการช่วยกันระหว่าง NIA ด้วยกัน SMI แห่งโปรแกรมเจริญพลังปีกนวัตกรรมองค์กรตรงนี้ โดยประกอบด้วยจุดหมายปลายทางแห่งงานจรรโลงด้วยกันก่อสร้างความรู้ ความตระหนัก และความสามารถข้างนวัตกรรมผ่านการพินิจพิจารณาจุดเด่นกับข้อเสียสรรพสิ่งหน่วยงาน ซึ่งจะสนับสนุนให้เหลือบเห็นจังหวะในการพัฒนาหน่วยงานเจียรณทิศทางที่มุ่งหมายอย่างถูกต้องด้วยกันมีประสิทธิภาพอีกด้วยของใหม่”เธอปรีชา ส่งวัฒนา สำคัญคณะกรรมการ SMI กล่าวว่า “สถาบัน SMI คว้าร่วมกันกับดัก NIA ในการพัฒนากับบูรณะกระบิลการคาดการณ์ IOP แห่ง NIA มีระบบอยู่จากนั้น ซึ่งเมื่อก่อนนี้ตรงนี้ใช้กับผู้ผลิตทั่วๆ ไป เป็นพิเศษรายใหญ่ที่จะไปสู่ท้องตลาด MAI แต่ว่าคราวนี้คว้าร่วมมือกันในการพัฒนา IOP ไปสู่ระเบียบ Online ด้วยกันทำให้เสมอจุดสำคัญปันออกซื่อกับ SMEs สมบูรณ์ 8 มิติแห่งหนสำคัญ 1.มิติปีกยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำเร็จวางที่มีความสำคัญในการรบกับโครงร่างข้างนวัตกรรมณระยะยาวสำหรับองค์กร 2.มิติปีกการมุ่งเน้นงาน เป็นการแปะเป้าหมายงานเติบโตด้านของใหม่ให้สอดคล้องกับดักบริบทมุขการงาน 3.มิติข้างวิธีการ เสร็จแหมะแบบสร้างวิธีการปีกของใหม่ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ4.มิติด้านผลิตผล เสร็จวางแนวทางงานแกะรอยกับเก็งผลลัพธ์ด้านสิ่งใหม่ของหน่วยงาน 5. มิติข้างเจ้าหน้าที่ เสร็จยกระดับความสามารถข้างของใหม่สรรพสิ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 6.มิติด้านองค์ปัญญา เสร็จว่าการว่าการอวัยวะความรู้แห่งประธานสำหรับการพัฒนาสิ่งใหม่รวมหมดขนมจากข้างในด้วยกันพาเหียร 7.มิติด้านวัฒนธรรม เป็นการสร้างธรรมเนียมด้านนวัตกรรมเพื่อที่จะจรรโลงการคิดกับปรับปรุงสิ่งใหม่ และ 8.มิติปีกทรัพยากร สำเร็จดีไซน์งานจัดแบ่งทรัพยากรอย่างเหมาะควรเพื่อกิจกรรมสิ่งใหม่” PR NewsSMIIOPsmeNIA