NetApp ข้อมูลซื้อภารกิจ Spot ลุยเจริญสมรรถนะการประมวลผลบนบานเลิกบลิกระทรวงคมนาคมประเทศลาวด์

NetApp ผู้บริการข้อมูลบนคประเทศลาวด์ ข่าวสร้างกติกาขั้นท้ายสุดเพื่อซื้อกิจการสรรพสิ่ง Spot ผู้บริการปีกการบริหาร หมู่ประมวลผล กับงานพินิจพิจารณาทุนเดิม กับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คืนเลิกบลิกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์ เพื่อจะสร้างความเป็นผู้นำปีก Application Driven Infrastructureมันสมองดิจิทัล ทแตกส์ฟอร์เมชั่นยังคงถูกฟ้องประธานระดับต้นๆ สรรพสิ่งงานโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมยุคปัจจุบันที่พับลิคคลาวด์สถานที่แยกออกความเร็วและลดหย่อนตามความมุ่งมาดในที่ฉบับร่าง New Normal บริษัทกระยาเลย หาขั้นตอนหนทางใหม่เพื่อที่จะสนองตอบงานเคลื่อนที่กิจธุระ จะอย่างไรก็ตาม คประเทศลาวด์แห่งไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพอาจจะมีราคามีราคาและทำให้การเปลี่ยนแปลงมุขงานช้าลง เพื่อจัดการกับความท้าตรงนี้ Application Driven Infrastructure จะทำเกลี่ยรจิตการใช้งานเวิร์คโหลดของแอปพลิเคชันกับประสิทธิภาพงาน ค่าใช้จ่ายเหตุด้วยงานจัดเก็บและการประมวลผลสถานที่สะอาดเต็มที่ ทั้งมวลตรงนี้สมรรถสั่งการคว้าทั้งที่ยังคงรักษาข้อตกลงชั้นงานให้บริการ (SLA) และหลักเกณฑ์ความทนทานสิ่งของหมู่ (SLO) สถานที่ตกลงเก็บ ในเวลาเดียวกันนี้ NetApp และบริการ Application Driven Infrastructure สิ่งของสปอต (Spot) เพื่อจะงานเกลี่ยแยกออกสมควรสม่ำเสมอจักเอาใจช่วยแยกออกผู้ใช้ประหยัดโสหุ้ยในที่การประมวลผลและการหยุดในที่คลาวด์ได้มาเต็มที่จด 90% ซึ่งครอบครองส่วนสัดจด 70% สรรพสิ่งงานชดใช้จ่ายคลาวด์ทั้งมวลสรรพสิ่งผู้ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ จะทำให้สำเร็จรีบการใช้งานล้มบลิกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์Anthony Lye รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านบริการเลิกบลิคคลาวด์ของ NetApp กล่าวว่า “บริการเลิกบลิกระทรวงคมนาคมประเทศลาวด์ในที่วันนี้ ความรวดเร็วถือเป็นตัววัดอธิคมนวชาต จะอย่างไรก็ตาม งานเสียในที่เลิกบลิกระทรวงคมนาคมลาวด์สถานที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน และการเตรียมทรัพยากรที่มีปริมาณมากเกินควรครอบครองอันประธาน งานรวมกันของ NetApp เท้าหน้าในที่งานแชร์สตอเรจแพลตฟอร์มเพราะด้วยแม่พิมพ์ แฟ้มข้อมูลและกรูบเจ็ค ด้วยกันแพลตฟอร์มวิเคราะห์ให้คะแนนจากสแมลงปอต (Spot) จักชี้แจงโซลูชั่นชั้นยอดที่การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของโสหุ้ยเนื่องด้วยเวิร์คโหลดทั้งปวง ทั่ว Cloud Native การพัฒนาแอปพลิเคชันยุคใหม่ด้วยกันต้นฉบับสันแต่เดิม”Spot ชี้แจงการประชุมสิ่งของเครื่องอุปกรณ์เพราะด้วยการมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวและหมู่อัตโนมัติ ที่เพิ่มประสิทธิภาพของเวิร์คโหลดที่เรือแพลตฟอร์มผู้เดียวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปกป้องทั่ว SLA กับ SLO สิ่งตรงนี้จะช่วยเกลี่ยลดพวก DevOps, CloudOps กับ FinOps ขนมจากการงานและกรณี#สลับซับซ้อนของการจัดการ ทำให้เรียบขนาด เกลี่ยรจิตด้วยกันทำให้เสมอรจิตทรัพยากรสรรพสิ่งระเบียบคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นสิ่งใหม่มุขงานภายใต้งบดุลแห่งจำกัดเก็บAmiram Shachar ผู้ก่อกำเนิดและซีอีโอสรรพสิ่งสปอต กล่าวว่า “สแมลงปอต (Spot) จัดตั้งขึ้นขึ้นไปเช่นกันวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่หุ้นส่วนต่างๆ ชดใช้บริการแบบสร้างดลฐานคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์ ใช้การวิเคราะห์และหมู่อัตโนมัติเพื่อที่จะจ่ายความน่าเชื่อถือยิ่ง ส่วนประกอบพื้นฐานสถานที่มีประสิทธิภาพสะอาดที่สุดและคุ้มเต็มที่เนื่องด้วยทั้งหมดเวิร์คโหลดที่เลวกคประเทศลาวด์ ฉันมุ่งจักคว้าเป็นครัวเรือนลำพังกับดัก NetApp ด้วยกันสร้างอนาคตสิ่งของ Application Driven Infrastructure ด้วยกันช่วยลูกค้าทำให้เสมอใช้เวิร์คโหลดมากขึ้นในระเบียบคลาวด์”การรวมกันสิ่งของ NetApp ด้วยกันสปอตจักสร้าง Application Driven Infrastructure เพื่อให้ผู้ใช้สมรรถทำให้เสมอชดใช้แอปพลิเคชันต่างๆกับดักเลิกบลิกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์เร็วขึ้นพร้อมด้วยเรือแพลตฟอร์ม “as-a-service” ของสแมลงปอต เพราะด้วยงานเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องรวมหมดการประมวลผลกับการเรียกเก็บเหตุด้วยรวมหมดลูกค้าเทคโนโลยีสารสนเทศต้นฉบับเก่าเช่นกันแอปพลิเคชันระดับหน่วยงาน เวิร์คโหลดการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ และคลังข้อมูลการควบรวมตรงนี้เก็งดุจักเสร็จในที่ช่วงครึ่งชันษาแรกสิ่งของปีงบประมาณของ NetApp กับขึ้นอยู่ความชอบพอในข้อกำหนดสิ่งของการยินยอมด้านกฎเกณฑ์และประเด็นติดตามธรรมเนียมอื่น ๆ PR NewsSpotNetApp

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/account8.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/Thakorn_08.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/Thakorn_Scan-Face_8.jpg